Наименование Цена
Австралия и Океания
Набор Австралия 7 монет 2018 1 552 руб.
Австралия
Австралия 1 доллар 1986 116 руб.
Австралия 1 доллар 1986 129 руб.
Австралия 1 доллар 1992 1 940 руб.
Австралия 1 доллар 1993 289 руб.
Австралия 1 доллар 1995 582 руб.
Австралия 1 доллар 1996 259 руб.
Австралия 1 доллар 1996 417 руб.
Австралия 1 доллар 1996 417 руб.
Австралия 1 доллар 1997 466 руб.
Австралия 1 доллар 1999 750 руб.
Австралия 1 доллар 1999 750 руб.
Австралия 1 доллар 2001 906 руб.
Австралия 1 доллар 2002 236 руб.
Австралия 1 доллар 2002 236 руб.
Австралия 1 доллар 2006 333 руб.
Австралия 1 доллар 2006 323 руб.
Австралия 1 доллар 2007 240 руб.
Австралия 1 доллар 2009 1 028 руб.
Австралия 1 доллар 2011 518 руб.
Австралия 1 доллар 2011 518 руб.
Австралия 1 доллар 2011 621 руб.
Австралия 1 доллар 2011 621 руб.
Австралия 1 доллар 2011 621 руб.
Австралия 1 доллар 2011 621 руб.
Австралия 1 доллар 2013 1 164 руб.
Австралия 1 доллар 2014 972 руб.
Австралия 1 доллар 2018 233 руб.
Австралия 1 доллар 2018 518 руб.
Австралия 1 доллар 2018 518 руб.
Австралия 1 доллар 2018 518 руб.
Австралия 1 доллар 2018 233 руб.
Австралия 1 доллар 2018 233 руб.
Австралия 1 доллар 2019 518 руб.
Австралия 1 доллар 2019 207 руб.
Австралия 1 доллар 2019 518 руб.
Австралия 1 флорин 1947 972 руб.
Австралия 1 флорин 1947 972 руб.
Австралия 10 центов 2019 65 руб.
Австралия 2 доллара 2014 388 руб.
Австралия 2 доллара 2014 388 руб.
Австралия 2 доллара 2014 388 руб.
Австралия 2 доллара 2015 473 руб.
Австралия 2 доллара 2016 440 руб.
Австралия 2 доллара 2017 259 руб.
Австралия 2 доллара 2018 311 руб.
Австралия 2 доллара 2018 311 руб.
Австралия 2 доллара 2018 311 руб.
Австралия 2 доллара 2018 311 руб.
Австралия 2 доллара 2018 388 руб.
Австралия 2 доллара 2019 388 руб.
Австралия 2 доллара 2019 388 руб.
Австралия 2 доллара 2019 259 руб.
Австралия 2 цента 1983 29 руб.
Австралия 20 центов 1995 168 руб.
Австралия 20 центов 1995 207 руб.
Австралия 20 центов 2001 293 руб.
Австралия 20 центов 2005 116 руб.
Австралия 20 центов 2011 91 руб.
Австралия 20 центов 2011 91 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 20 центов 2017 259 руб.
Австралия 5 долларов 1988 596 руб.
Австралия 5 долларов 1990 687 руб.
Австралия 5 долларов 1994 746 руб.
Австралия 5 долларов 1996 746 руб.
Австралия 5 долларов 1998 1 294 руб.
Австралия 5 центов 1967 13 руб.
Австралия 50 центов 1981 129 руб.
Австралия 50 центов 1982 116 руб.
Австралия 50 центов 1991 555 руб.
Австралия 50 центов 1994 143 руб.
Австралия 50 центов 2001 359 руб.
Австралия 50 центов 2003 202 руб.
Австралия 50 центов 2005 212 руб.
Австралия 50 центов 2010 202 руб.
Австралия 50 центов 2011 1 028 руб.
Австралия 50 центов 2016 250 руб.
Австралия 50 центов 2019 129 руб.
Австралия 50 центов 2019 143 руб.
Набор Австралия 5 монет 2019 569 руб.
Американское Самоа
Американское Самоа 1 доллар 1988 3 234 руб.
Американское Самоа 1 доллар 1988 3 234 руб.
Американское Самоа 1 доллар 1988 2 587 руб.
Американское Самоа 1 доллар 1988 2 587 руб.
Американское Самоа 1 доллар 1988 2 587 руб.
Американское Самоа 1 доллар 1988 2 587 руб.
Вануату
Вануату 10 вату 1983 104 руб.
Вануату 10 вату 1983 91 руб.
Вануату 10 вату 1999 86 руб.
Вануату 10 вату 2015 116 руб.
Вануату 2 вату 1999 41 руб.
Вануату 20 вату 1983 129 руб.
Вануату 20 вату 1983 116 руб.
Вануату 20 вату 1983 144 руб.
Вануату 5 вату 1999 52 руб.
Вануату 5 вату 2015 116 руб.
Вануату 50 вату 1981 695 руб.
Вануату 50 вату 1990 173 руб.
Вануату 50 вату 2015 129 руб.
Набор Вануату 5 монет 2015 660 руб.
Кирибати
Кирибати 1 доллар 1979 906 руб.
Кирибати 1 цент 1992 39 руб.
Кирибати 2 доллара 1989 1 164 руб.
Кирибати 2 цента 1992 233 руб.
Кирибати 2 цента 1992 233 руб.
Кирибати 2 цента 1992 233 руб.
Кирибати 5 долларов 1981 1 294 руб.
Кирибати 5 долларов 1981 1 294 руб.
Кирибати 5 центов 1979 47 руб.
Кирибати 5 центов 2003 163 руб.
Кирибати 50 центов 1979 722 руб.
Кокосовые острова
Кука острова
Кука острова 1 доллар 1973 518 руб.
Кука острова 1 доллар 1973 518 руб.
Кука острова 1 доллар 1979 518 руб.
Кука острова 1 доллар 1983 518 руб.
Кука острова 1 доллар 1983 518 руб.
Кука острова 1 доллар 1985 1 072 руб.
Кука острова 1 доллар 1992 233 руб.
Кука острова 1 доллар 1992 233 руб.
Кука острова 1 доллар 1996 1 164 руб.
Кука острова 1 цент 1976 116 руб.
Кука острова 1 цент 1977 116 руб.
Кука острова 1 цент 2003 25 руб.
Кука острова 10 тене 1981 518 руб.
Кука острова 10 тене 1981 518 руб.
Кука острова 10 центов 1972 181 руб.
Кука острова 10 центов 1973 181 руб.
Кука острова 10 центов 1975 181 руб.
Кука острова 10 центов 1976 181 руб.
Кука острова 10 центов 1977 181 руб.
Кука острова 10 центов 1978 350 руб.
Кука острова 2 1/2 доллара 1973 2 587 руб.
Кука острова 2 тене 1981 388 руб.
Кука острова 2 тене 1981 388 руб.
Кука острова 2 цента 1973 129 руб.
Кука острова 2 цента 1975 129 руб.
Кука острова 2 цента 1976 129 руб.
Кука острова 2 цента 1977 129 руб.
Кука острова 20 центов 1972 350 руб.
Кука острова 20 центов 1973 388 руб.
Кука острова 20 центов 1973 350 руб.
Кука острова 20 центов 1992 259 руб.
Кука острова 20 центов 1992 259 руб.
Кука острова 20 центов 1992 259 руб.
Кука острова 5 долларов 1988 647 руб.
Кука острова 5 долларов 1988 647 руб.
Кука острова 5 долларов 2010 3 752 руб.
Кука острова 5 долларов 2015 569 руб.
Кука острова 5 тене 1981 452 руб.
Кука острова 5 центов 1972 129 руб.
Кука острова 5 центов 1973 129 руб.
Кука острова 5 центов 1975 129 руб.
Кука острова 5 центов 1976 129 руб.
Кука острова 5 центов 1977 129 руб.
Кука острова 5 центов 2000 33 руб.
Кука острова 50 долларов 1989 1 811 руб.
Кука острова 50 тене 1981 1 035 руб.
Кука острова 50 тене 1988 388 руб.
Кука острова 50 тене 1988 388 руб.
Кука острова 50 центов 1972 323 руб.
Кука острова 50 центов 1973 259 руб.
Кука острова 50 центов 1973 323 руб.
Кука острова 50 центов 1975 323 руб.
Кука острова 50 центов 1976 323 руб.
Кука острова 50 центов 1976 323 руб.
Кука острова 50 центов 1977 323 руб.
Кука острова 50 центов 2002 776 руб.
Набор о-ва Кука 7 монет 1981 4 139 руб.
Маршалловы острова
Маршалловы острова 10 долларов 1991 647 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1991 695 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 861 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 861 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 861 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 820 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 861 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1993 861 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 815 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1994 1 164 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1995 1 035 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1995 871 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1995 871 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1995 871 руб.
Маршалловы острова 10 долларов 1997 906 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1990 518 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1991 473 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1991 389 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1991 389 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1992 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1992 695 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1993 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1993 906 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1994 750 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1994 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 1 035 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 906 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 820 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 647 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 1 035 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 1 018 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 1 035 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 906 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 1 035 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1995 906 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 750 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 1 294 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 834 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1996 1 251 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1997 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1997 750 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1997 776 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1997 1 035 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1997 750 руб.
Маршалловы острова 5 долларов 1998 972 руб.
Маршалловы острова 50 долларов 1995 1 940 руб.
Маршалловы острова 50 долларов 1995 1 946 руб.
Маршалловы острова 50 долларов 1996 1 940 руб.
Маршалловы острова 50 долларов 1997 1 940 руб.
Набор Маршалловы острова 2 монеты 1995 1 447 руб.
Набор Маршалловы острова 6 монет 5 долларов 1995 4 527 руб.
Набор Маршалловы острова 6 монет 5 долларов 1996 3 881 руб.
Науру
Ниуэ остров
Ниуэ 1 доллар 1997 479 руб.
Ниуэ остров 10 долларов 1992 2 328 руб.
Ниуэ остров 5 долларов 1989 750 руб.
Ниуэ остров 5 долларов 1991 1 035 руб.
Ниуэ остров 5 долларов 1991 1 035 руб.
Ниуэ остров 5 долларов 1992 1 164 руб.
Ниуэ остров 5 долларов 1997 2 328 руб.
Новая Зеландия
Набор Новая Зеландия 4 монеты 1992 2 846 руб.
Набор Новая Зеландия 5 монет 1990 4 139 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1977 479 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1981 452 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1988 1 100 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1988 1 100 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1990 1 811 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1990 647 руб.
Новая Зеландия 1 доллар 1990 804 руб.
Новая Зеландия 1 пенни 1943 116 руб.
Новая Зеландия 10 долларов 1995 2 328 руб.
Новая Зеландия 10 центов 1978 52 руб.
Новая Зеландия 10 центов 1990 1 035 руб.
Новая Зеландия 10 центов 2007 693 руб.
Новая Зеландия 2 доллара 1993 1 164 руб.
Новая Зеландия 2 доллара 1993 1 164 руб.
Новая Зеландия 2 доллара 1993 1 164 руб.
Новая Зеландия 2 доллара 1993 1 164 руб.
Новая Зеландия 20 центов 1990 1 164 руб.
Новая Зеландия 3 пенса 1943 168 руб.
Новая Зеландия 3 пенса 1963 77 руб.
Новая Зеландия 3 пенса 1964 116 руб.
Новая Зеландия 3 пенса 1965 77 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 1992 711 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 1992 711 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 1992 711 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 1992 711 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 1993 1 035 руб.
Новая Зеландия 5 долларов 2008 1 552 руб.
Новая Зеландия 5 центов 1990 906 руб.
Новая Зеландия 50 центов 1990 1 294 руб.
Новая Зеландия 50 центов 1994 1 681 руб.
Новая Зеландия 50 центов 1994 1 681 руб.
Новая Зеландия 50 центов 2015 194 руб.
Новая Зеландия 50 центов 2018 116 руб.
Новая Каледония
Новая Каледония 1 франк 1949 233 руб.
Новая Каледония 1 франк 1971 417 руб.
Новая Каледония 1 франк 1977 70 руб.
Новая Каледония 2 франка 1999 58 руб.
Новая Каледония 5 франков 1952 167 руб.
Новая Каледония 5 франков 1952 155 руб.
Новая Каледония 5 франков 1952 155 руб.
Новая Каледония 5 франков 1999 86 руб.
Новая Каледония 50 сентимов 1949 91 руб.
Новые Гебриды
Новые Гебриды 1 франк 1979 389 руб.
Новые Гебриды 2 франка 1979 417 руб.
Новые Гебриды 5 франков 1979 445 руб.
Новые Гебриды 50 франков 1972 972 руб.
Палау
Палау 5 долларов 1992 2 587 руб.
Папуа-Новая Гвинея
Британская Новая Гвинея 3 пенса 1944 466 руб.
Британская Новая Гвинея 6 пенсов 1935 1 035 руб.
Британская Новая Гвинея 6 пенсов 1935 1 035 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 кина 1975 388 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 кина 1977 388 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 кина 1977 388 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 кина 1996 194 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 кина 2004 155 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 тоа 1975 91 руб.
Папуа-Новая Гвинея 1 тоа 2004 26 руб.
Папуа-Новая Гвинея 10 тоа 1975 129 руб.
Папуа-Новая Гвинея 10 тоа 1977 129 руб.
Папуа-Новая Гвинея 2 тоа 1975 104 руб.
Папуа-Новая Гвинея 2 тоа 1977 104 руб.
Папуа-Новая Гвинея 2 тоа 1996 39 руб.
Папуа-Новая Гвинея 2 тоа 1996 39 руб.
Папуа-Новая Гвинея 2 тоа 1996 39 руб.
Папуа-Новая Гвинея 20 тоа 1977 181 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1975 1 940 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1976 1 940 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1977 1 940 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1977 1 940 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1978 1 940 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 кина 1997 2 070 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 тоа 1975 116 руб.
Папуа-Новая Гвинея 5 тоа 1977 116 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2007 168 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2007 168 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2008 207 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2018 207 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2018 311 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2018 311 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тоа 2018 311 руб.
Папуа-Новая Гвинея 50 тойя 1998 452 руб.
Питкэрн остров
Питкэрн 1 доллар 1988 1 423 руб.
Питкэрн 1 доллар 1988 1 294 руб.
Питкэрн 1 доллар 1989 1 423 руб.
Самоа
Самоа 1 сене 1967 104 руб.
Самоа 1 сене 1974 70 руб.
Самоа 1 сене 1996 74 руб.
Самоа 1 тала 1967 518 руб.
Самоа 1 тала 1967 518 руб.
Самоа 1 тала 1967 518 руб.
Самоа 1 тала 1969 518 руб.
Самоа 1 тала 1970 518 руб.
Самоа 1 тала 1970 776 руб.
Самоа 1 тала 1970 776 руб.
Самоа 1 тала 1974 323 руб.
Самоа 1 тала 1974 388 руб.
Самоа 1 тала 1977 647 руб.
Самоа 1 тала 1977 518 руб.
Самоа 1 тала 1977 518 руб.
Самоа 1 тала 1977 2 069 руб.
Самоа 1 тала 1978 647 руб.
Самоа 1 тала 1978 569 руб.
Самоа 1 тала 1979 906 руб.
Самоа 1 тала 1980 776 руб.
Самоа 1 тала 1980 647 руб.
Самоа 1 тала 1980 750 руб.
Самоа 1 тала 1980 1 423 руб.
Самоа 1 тала 1980 776 руб.
Самоа 1 тала 1980 1 164 руб.
Самоа 1 тала 1980 906 руб.
Самоа 1 тала 1980 647 руб.
Самоа 1 тала 1981 1 072 руб.
Самоа 1 тала 1982 1 164 руб.
Самоа 1 тала 1983 1 035 руб.
Самоа 1 тала 1984 1 164 руб.
Самоа 1 тала 1986 906 руб.
Самоа 1 тала 1986 776 руб.
Самоа 1 тала 1992 670 руб.
Самоа 1 тала 2011 104 руб.
Самоа 1 тала 2011 104 руб.
Самоа 1 тала 2012 2 846 руб.
Самоа 1 тала 2013 2 846 руб.
Самоа 10 сене 1974 104 руб.
Самоа 10 сене 2011 52 руб.
Самоа 10 сене 2011 52 руб.
Самоа 10 сене 2011 52 руб.
Самоа 10 тала 1979 2 199 руб.
Самоа 10 тала 1980 2 328 руб.
Самоа 10 тала 1981 2 328 руб.
Самоа 10 тала 1990 3 234 руб.
Самоа 10 тала 1991 2 328 руб.
Самоа 10 тала 1991 2 328 руб.
Самоа 10 тала 1992 1 811 руб.
Самоа 10 тала 2003 2 717 руб.
Самоа 10 тала 2004 2 717 руб.
Самоа 2 сене 1974 56 руб.
Самоа 2 тала 2011 116 руб.
Самоа 20 сене 2011 83 руб.
Самоа 5 сене 1974 91 руб.
Самоа 5 сене 2000 39 руб.
Самоа 50 сене 1974 233 руб.
Самоа 50 сене 2011 91 руб.
Самоа 50 сене 2011 91 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Самоа 50 сене 2015 1 125 руб.
Соломоновы оcтрова
Соломоновы оcтрова 1 доллар 1984 1 164 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 1991 906 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 1991 1 423 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2005 168 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2005 168 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2005 168 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2005 168 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2008 194 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2008 194 руб.
Соломоновы оcтрова 1 доллар 2012 104 руб.
Соломоновы оcтрова 1 цент 1996 39 руб.
Соломоновы оcтрова 1 цент 2005 31 руб.
Соломоновы оcтрова 1 цент 2005 31 руб.
Соломоновы оcтрова 10 долларов 1995 2 070 руб.
Соломоновы оcтрова 10 долларов 2004 2 587 руб.
Соломоновы оcтрова 10 центов 2005 52 руб.
Соломоновы оcтрова 10 центов 2005 52 руб.
Соломоновы оcтрова 10 центов 2010 52 руб.
Соломоновы оcтрова 10 центов 2012 29 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2012 116 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2012 116 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2012 116 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2012 116 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2012 116 руб.
Соломоновы оcтрова 2 доллара 2014 2 199 руб.
Соломоновы оcтрова 20 центов 2005 91 руб.
Соломоновы оcтрова 20 центов 2005 91 руб.
Соломоновы оcтрова 5 долларов 1978 2 070 руб.
Соломоновы оcтрова 5 центов 2005 39 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 1988 231 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 1990 155 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2005 116 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2005 91 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2005 116 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2005 116 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2010 116 руб.
Соломоновы оcтрова 50 центов 2010 116 руб.
Соломоновы острова 2 доллара 2018 220 руб.
Соломоновы острова 5 долларов 2002 1 423 руб.
Токелау
Токелау 1 доллар 2012 1 414 руб.
Токелау 1 тала 1978 1 164 руб.
Токелау 1 тала 1979 2 135 руб.
Токелау 1 тала 1980 1 390 руб.
Токелау 1 тала 1980 1 164 руб.
Токелау 1 тала 1980 1 251 руб.
Токелау 1 тала 1980 1 164 руб.
Токелау 1 тала 1981 2 328 руб.
Токелау 1 тала 1982 2 328 руб.
Токелау 5 тала 1989 2 328 руб.
Токелау 5 тала 1991 1 340 руб.
Токелау 5 тала 1995 2 199 руб.
Тонга
Набор Тонга 5 монет 2015 469 руб.
Тонга 1 паанга 1967 906 руб.
Тонга 1 паанга 1967 776 руб.
Тонга 1 паанга 1967 647 руб.
Тонга 1 паанга 1967 776 руб.
Тонга 1 паанга 1967 776 руб.
Тонга 1 паанга 1967 НАДПЕЧАТКА 1 294 руб.
Тонга 1 паанга 1967 НАДПЕЧАТКА 1 294 руб.
Тонга 1 паанга 1967 НАДПЕЧАТКА 1 035 руб.
Тонга 1 паанга 1967 НАДПЕЧАТКА 1 035 руб.
Тонга 1 паанга 1967 НАДПЕЧАТКА 1 164 руб.
Тонга 1 паанга 1968 906 руб.
Тонга 1 паанга 1968 НАДПЕЧАТКА 1 164 руб.
Тонга 1 паанга 1986 1 035 руб.
Тонга 1 паанга 1986 906 руб.
Тонга 1 паанга 2015 129 руб.
Тонга 1 сенити 1967 168 руб.
Тонга 1 сенити 1967 388 руб.
Тонга 1 сенити 1967 168 руб.
Тонга 1 сенити 1968 168 руб.
Тонга 1 сенити 1968 388 руб.
Тонга 1 сенити 1968 168 руб.
Тонга 1 сенити 1968 168 руб.
Тонга 1 сенити 1968 168 руб.
Тонга 1 сенити 1974 77 руб.
Тонга 1 сенити 1996 29 руб.
Тонга 10 сенити 1967 711 руб.
Тонга 10 сенити 2005 77 руб.
Тонга 10 сенити 2005 77 руб.
Тонга 10 сенити 2015 65 руб.
Тонга 2 паанги 1967 1 035 руб.
Тонга 2 паанги 1967 НАДПЕЧАТКА 1 423 руб.
Тонга 2 паанги 1967 НАДПЕЧАТКА 1 423 руб.
Тонга 2 паанги 1967 НАДПЕЧАТКА 1 164 руб.
Тонга 2 паанги 1967 НАДПЕЧАТКА 1 164 руб.
Тонга 2 паанги 1968 1 164 руб.
Тонга 2 паанги 1968 906 руб.
Тонга 2 паанги 1968 906 руб.
Тонга 2 паанги 1968 НАДПЕЧАТКА 1 681 руб.
Тонга 2 паанги 1968 НАДПЕЧАТКА 1 681 руб.
Тонга 2 сенити 1967 518 руб.
Тонга 2 сенити 1967 231 руб.
Тонга 2 сенити 1968 311 руб.
Тонга 2 сенити 1968 311 руб.
Тонга 2 сенити 1968 311 руб.
Тонга 2 сенити 1968 452 руб.
Тонга 2 сенити 1975 65 руб.
Тонга 2 сенити 1996 29 руб.
Тонга 20 сенити 1967 452 руб.
Тонга 20 сенити 1967 776 руб.
Тонга 20 сенити 1967 452 руб.
Тонга 20 сенити 1967 452 руб.
Тонга 20 сенити 2015 116 руб.
Тонга 5 паанга 1984 1 294 руб.
Тонга 5 паанга 1984 1 294 руб.
Тонга 5 сенити 1967 233 руб.
Тонга 5 сенити 1967 647 руб.
Тонга 5 сенити 1967 233 руб.
Тонга 5 сенити 1968 518 руб.
Тонга 5 сенити 2015 52 руб.
Тонга 50 сенити 1967 518 руб.
Тонга 50 сенити 1967 841 руб.
Тонга 50 сенити 1967 452 руб.
Тонга 50 сенити 1967 518 руб.
Тонга 50 сенити 1967 НАДПЕЧАТКА 1 164 руб.
Тонга 50 сенити 1967 НАДПЕЧАТКА 1 294 руб.
Тонга 50 сенити 1985 1 035 руб.
Тонга 50 сенити 1985 1 035 руб.
Тонга 50 сенити 1985 906 руб.
Тонга 50 сенити 2015 104 руб.
Тувалу
Тувалу 1 доллар 1976 1 164 руб.
Тувалу 2 цента 1976 452 руб.
Тувалу 2 цента 1976 452 руб.
Тувалу 2 цента 1976 452 руб.
Тувалу 2 цента 1976 452 руб.
Тувалу 20 центов 1976 647 руб.
Тувалу 5 долларов 1976 2 328 руб.
Тувалу 5 долларов 1976 2 328 руб.
Тувалу 5 центов 1976 518 руб.
Тувалу 50 центов 1976 776 руб.
Федеративные Штаты Микронезии
Фиджи
Набор Фиджи 6 монет 1969 878 руб.
Фиджи 1 доллар 1969 647 руб.
Фиджи 1 доллар 1969 581 руб.
Фиджи 1 доллар 1970 2 458 руб.
Фиджи 1 доллар 1970 776 руб.
Фиджи 1 доллар 1970 776 руб.
Фиджи 1 доллар 1970 776 руб.
Фиджи 1 доллар 1976 1 035 руб.
Фиджи 1 доллар 2012 129 руб.
Фиджи 1 пенни 1966 129 руб.
Фиджи 1 пенни 1966 129 руб.
Фиджи 1 пенни 1966 129 руб.
Фиджи 1 пенни 1967 129 руб.
Фиджи 1 пенни 1968 91 руб.
Фиджи 1 пенни 1968 91 руб.
Фиджи 1 флорин 1957 233 руб.
Фиджи 1 флорин 1957 233 руб.
Фиджи 1 флорин 1957 233 руб.
Фиджи 1 флорин 1958 388 руб.
Фиджи 1 флорин 1958 233 руб.
Фиджи 1 флорин 1958 233 руб.
Фиджи 1 флорин 1962 518 руб.
Фиджи 1 флорин 1962 518 руб.
Фиджи 1 флорин 1965 518 руб.
Фиджи 1 флорин 1965 518 руб.
Фиджи 1 флорин 1965 518 руб.
Фиджи 1 флорин 1965 518 руб.
Фиджи 1 цент 1969 52 руб.
Фиджи 1 цент 1977 52 руб.
Фиджи 1 цент 1977 52 руб.
Фиджи 1 цент 1977 52 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1936 1 164 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1957 336 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1961 336 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1965 336 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1965 336 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1965 284 руб.
Фиджи 1 шиллинг 1965 440 руб.
Фиджи 1/2 пенни 1954 104 руб.
Фиджи 1/2 пенни 1954 104 руб.
Фиджи 10 долларов 1995 2 070 руб.
Фиджи 10 центов 1969 77 руб.
Фиджи 10 центов 2012 52 руб.
Фиджи 2 доллара 2012 143 руб.
Фиджи 20 центов 1969 104 руб.
Фиджи 20 центов 2003 181 руб.
Фиджи 20 центов 2012 91 руб.
Фиджи 25 долларов 1974 3 234 руб.
Фиджи 3 пенса 1947 311 руб.
Фиджи 3 пенса 1947 311 руб.
Фиджи 3 пенса 1950 194 руб.
Фиджи 3 пенса 1950 194 руб.
Фиджи 3 пенса 1950 259 руб.
Фиджи 3 пенса 1952 194 руб.
Фиджи 3 пенса 1955 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1956 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1956 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1956 143 руб.
Фиджи 3 пенса 1956 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1956 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1958 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1958 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1958 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1960 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1960 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1960 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1960 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1960 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1961 194 руб.
Фиджи 3 пенса 1961 104 руб.
Фиджи 3 пенса 1963 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1963 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1963 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1963 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 3 пенса 1964 168 руб.
Фиджи 5 долларов 1994 1 552 руб.
Фиджи 5 центов 1969 65 руб.
Фиджи 5 центов 1992 41 руб.
Фиджи 5 центов 1992 29 руб.
Фиджи 5 центов 1995 104 руб.
Фиджи 5 центов 2012 39 руб.
Фиджи 50 центов 1979 427 руб.
Фиджи 50 центов 1979 427 руб.
Фиджи 50 центов 1979 461 руб.
Фиджи 50 центов 2012 104 руб.
Фиджи 50 центов 2013 260 руб.
Фиджи 50 центов 2017 181 руб.
Фиджи 6 пенсов 1936 1 035 руб.
Фиджи 6 пенсов 1942 569 руб.
Фиджи 6 пенсов 1962 283 руб.
Фиджи 6 пенсов 1967 233 руб.
Французская Океания
Французская Океания 5 франков 1952 181 руб.
Французская Океания 5 франков 1952 181 руб.
Французская Океания 50 сентимов 1949 207 руб.
Французская Океания 50 сентимов 1949 207 руб.
Французская Океания 50 сентимов 1949 207 руб.
Французская Полинезия
Французская Полинезия 1 франк 1965 155 руб.
Французская Полинезия 1 франк 1975 65 руб.
Французская Полинезия 2 франка 1965 129 руб.
Французская Полинезия 2 франка 1999 58 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1967 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1967 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1969 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1969 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1970 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1970 143 руб.
Французская Полинезия 20 франков 1972 116 руб.
Французская Полинезия 20 франков 2001 116 руб.
Французская Полинезия 20 франков 2003 116 руб.
Французская Полинезия 5 франков 2000 86 руб.
Французская Полинезия 50 сентимов 1965 91 руб.
Азия
Азербайджан
Азербайджан 50 кепик 1992 233 руб.
Азербайджан 50 кепик 1993 65 руб.
Азербайджан 50 кепик 1993 65 руб.
Азербайджан 50 кепик 1993 65 руб.
Азербайджан 50 кепик 1993 65 руб.
Армения
Армения 10 лума 1994 25 руб.
Армения 100 драм 1996 52 руб.
Армения 100 драм 1996 52 руб.
Армения 100 драм 1997 111 руб.
Афганистан
Афганистан 1 аббаси 1921 246 руб.
Афганистан 1 аббаси 1921 246 руб.
Афганистан 1 аббаси 1922 246 руб.
Афганистан 1 афгани 1961 64 руб.
Афганистан 1 афгани 2004 26 руб.
Афганистан 1 афгани 2004 26 руб.
Афганистан 10 пула 1937 350 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 246 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 246 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 168 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 246 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 168 руб.
Афганистан 2 афгани 1958 168 руб.
Афганистан 2 афгани 1961 98 руб.
Афганистан 2 афгани 1961 52 руб.
Афганистан 2 афгани 1980 98 руб.
Афганистан 2 афгани 2004 31 руб.
Афганистан 2 афгани 2004 31 руб.
Афганистан 2 афгани 2004 31 руб.
Афганистан 25 пула 1934 233 руб.
Афганистан 25 пула 1934 233 руб.
Афганистан 25 пула 1952 104 руб.
Афганистан 25 пула 1952 104 руб.
Афганистан 25 пула 1952 104 руб.
Афганистан 25 пула 1973 111 руб.
Афганистан 25 пула 1980 91 руб.
Афганистан 25 пула 1980 91 руб.
Афганистан 25 пула 1980 91 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 388 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 388 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 181 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 181 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 181 руб.
Афганистан 5 афгани 1958 388 руб.
Афганистан 5 афгани 1961 70 руб.
Афганистан 5 афгани 1973 111 руб.
Афганистан 5 афгани 1981 647 руб.
Афганистан 5 пула 1937 194 руб.
Афганистан 5 пула 1937 194 руб.
Афганистан 50 афгани 1987 1 164 руб.
Афганистан 50 афгани 1995 1 164 руб.
Афганистан 50 пул 1951 155 руб.
Афганистан 50 пул 1952 70 руб.
Афганистан 50 пула 1973 111 руб.
Афганистан 50 пула 1978 98 руб.
Афганистан 50 пула 1980 98 руб.
Бангладеш
Бангладеш 1 пойша 1974 25 руб.
Бангладеш 1 така 1975 207 руб.
Бангладеш 10 пойша 1974 91 руб.
Бангладеш 10 пойша 1994 25 руб.
Бангладеш 2 таки 2008 116 руб.
Бангладеш 2 таки 2013 125 руб.
Бангладеш 2 таки 2013 (5 штук) 486 руб.
Бангладеш 25 пойша 1974 91 руб.
Бангладеш 25 пойша 1974 26 руб.
Бангладеш 5 пойша 1994 25 руб.
Бангладеш 5 така 2005 233 руб.
Бангладеш 5 така 2005 233 руб.
Бангладеш 5 така 2005 233 руб.
Бангладеш 5 така 2005 233 руб.
Бангладеш 5 така 2012 98 руб.
Бахрейн
Бахрейн 10 филс 2007 29 руб.
Бахрейн 5 филс 2012 23 руб.
Бахрейн 50 филс 2005 49 руб.
Бахрейн 50 филс 2010 47 руб.
Бахрейн 500 филс 2000 350 руб.
Бахрейн 500 филс 2000 350 руб.
Бахрейн 500 филс 2000 350 руб.
Бахрейн 500 филс 2001 350 руб.
Бруней
Бруней 1 доллар 1994 1 552 руб.
Бруней 1 доллар/ринггит 1985 2 199 руб.
Бруней 1 доллар/ринггит 1985 2 199 руб.
Бруней 1 доллар/ринггит 1985 2 199 руб.
Бруней 1 сен 1994 906 руб.
Бруней 1 сен 2005 44 руб.
Бруней 1 сен 2011 49 руб.
Бруней 10 долларов 1984 1 940 руб.
Бруней 10 долларов 1994 1 811 руб.
Бруней 10 сен 1994 906 руб.
Бруней 10 сен 2005 52 руб.
Бруней 10 сен 2005 52 руб.
Бруней 10 сен 2005 52 руб.
Бруней 20 долларов 1988 2 587 руб.
Бруней 20 сен 1985 116 руб.
Бруней 20 сен 1987 91 руб.
Бруней 20 сен 1994 1 035 руб.
Бруней 20 сен 2004 65 руб.
Бруней 20 сен 2004 65 руб.
Бруней 20 сен 2005 65 руб.
Бруней 20 сен 2005 65 руб.
Бруней 5 долларов 1994 1 681 руб.
Бруней 5 сен 1989 91 руб.
Бруней 5 сен 1994 776 руб.
Бруней 50 сен 1994 1 164 руб.
Бутан
Бутан 1 нгултрум 1975 1 164 руб.
Бутан 1 нгултрум 1979 311 руб.
Бутан 1 пайс 1951-1955 246 руб.
Бутан 1/2 рупии 1955-1968 233 руб.
Бутан 1/2 рупии 1955-1968 233 руб.
Бутан 10 четрум 1975 65 руб.
Бутан 10 четрум 1975 91 руб.
Бутан 10 четрум 1979 116 руб.
Бутан 15 нгултрум 1974 1 164 руб.
Бутан 15 нгултрум 1974 1 164 руб.
Бутан 15 нгултрум 1974 1 164 руб.
Бутан 20 четрум 1974 129 руб.
Бутан 25 найя пайса 1966 776 руб.
Бутан 25 найя пайса 1966 776 руб.
Бутан 25 нгултрум 1984 1 164 руб.
Бутан 25 четрум 1975 621 руб.
Бутан 25 четрум 1979 181 руб.
Бутан 3 рупии 1966 1 294 руб.
Бутан 5 четрум 1975 194 руб.
Бутан 5 четрум 1979 52 руб.
Бутан 5 четрум 1979 52 руб.
Бутан 50 найя пайса 1966 1 035 руб.
Бутан 50 найя пайса 1966 1 035 руб.
Бутан 50 нгултрум 1981 2 976 руб.
Бутан 50 нгултрум 1995 1 164 руб.
Вьетнам
Вьетнам 1 ксу 1975 518 руб.
Вьетнам 1 ксу 1975 518 руб.
Вьетнам 1 ксу 1975 518 руб.
Вьетнам 10 донг 1987 466 руб.
Вьетнам 10 донг 1990 1 035 руб.
Вьетнам 10 донг 1990 1 035 руб.
Вьетнам 10 донг 1990 1 035 руб.
Вьетнам 1000 донг 2003 77 руб.
Вьетнам 1000 донг 2003 77 руб.
Вьетнам 20 донг 1968 362 руб.
Вьетнам 20 донг 1968 362 руб.
Вьетнам 20 донг 1968 362 руб.
Вьетнам 20 донг 1968 362 руб.
Вьетнам 200 донг 2003 52 руб.
Вьетнам 200 донг 2003 52 руб.
Вьетнам 200 донг 2003 52 руб.
Вьетнам 2000 донг 2003 91 руб.
Вьетнам 2000 донг 2003 91 руб.
Вьетнам 2000 донг 2003 91 руб.
Вьетнам 5 ксу 1958 311 руб.
Вьетнам 5 ксу 1975 479 руб.
Вьетнам 5 ксу 1975 479 руб.
Вьетнам 5 хао 1946 246 руб.
Вьетнам 5 хао 1946 246 руб.
Вьетнам 5 хао 1946 246 руб.
Вьетнам 500 донг 2003 65 руб.
Вьетнам 500 донг 2003 65 руб.
Вьетнам 500 донг 2003 65 руб.
Вьетнам 5000 донг 2003 104 руб.
Вьетнам 5000 донг 2003 104 руб.
Вьетнам 5000 донг 2003 104 руб.
Вьетнам 5000 донг 2003 104 руб.
Южный Вьетнам 1 донг 1971 83 руб.
Южный Вьетнам 1 донг 1971 65 руб.
Южный Вьетнам 10 донг 1970 116 руб.
Южный Вьетнам 10 донг 1970 116 руб.
Южный Вьетнам 10 донг 1974 116 руб.
Южный Вьетнам 10 донг 1974 116 руб.
Южный Вьетнам 10 донг 1974 116 руб.
Южный Вьетнам 10 су 1953 211 руб.
Южный Вьетнам 50 ксу 1963 222 руб.
Южный Вьетнам 50 су 1960 311 руб.
Южный Вьетнам 50 су 1960 311 руб.
Гонконг
Гонконг 1 доллар 1997 155 руб.
Гонконг 1 доллар 1997 155 руб.
Гонконг 1 доллар 2015 56 руб.
Гонконг 1 цент 1905 207 руб.
Гонконг 1 цент 1933 168 руб.
Гонконг 1 цент 1933 168 руб.
Гонконг 1 цент 1933 168 руб.
Гонконг 1 цент 1933 168 руб.
Гонконг 1 цент 1934 168 руб.
Гонконг 10 центов 1898 452 руб.
Гонконг 10 центов 1900 452 руб.
Гонконг 10 центов 1901 452 руб.
Гонконг 10 центов 1901 388 руб.
Гонконг 10 центов 1995 8 руб.
Гонконг 10 центов 1997 104 руб.
Гонконг 10 центов 1997 104 руб.
Гонконг 10 центов 1998 17 руб.
Гонконг 2 доллара 1989 116 руб.
Гонконг 2 доллара 1997 194 руб.
Гонконг 2 доллара 2013 70 руб.
Гонконг 20 центов 1997 91 руб.
Гонконг 5 долларов 1997 233 руб.
Гонконг 5 долларов 1997 233 руб.
Гонконг 5 долларов 1997 233 руб.
Гонконг 5 долларов 2013 77 руб.
Гонконг 5 долларов 2013 77 руб.
Гонконг 50 центов 1993 21 руб.
Гонконг 50 центов 1994 13 руб.
Гонконг 50 центов 1997 129 руб.
Гонконг 50 центов 1997 129 руб.
Гонконг 50 центов 1998 23 руб.
Гонконг 50 центов 1998 23 руб.
Гонконг 50 центов 1998 23 руб.
Гонконг 50 центов 1998 23 руб.
Грузия
Грузия 1 тетри 1993 23 руб.
Грузия 10 тетри 1993 15 руб.
Грузия 10 тетри 1993 16 руб.
Грузия 2 тетри 1993 26 руб.
Грузия 20 тетри 1993 18 руб.
Грузия 20 тетри 1993 18 руб.
Грузия 20 тетри 1993 18 руб.
Израиль
Израиль 1 агор 1960-1980 8 руб.
Израиль 1 агор 1970 8 руб.
Израиль 1 агор 1980 5 руб.
Израиль 1 агор 1980 5 руб.
Израиль 1 агор 1987 168 руб.
Израиль 1 агор 1997 647 руб.
Израиль 1 лира 1960 518 руб.
Израиль 1 лира 1961 776 руб.
Израиль 1 лира 1961 776 руб.
Израиль 1 лира 1967-1980 28 руб.
Израиль 1 лира 1978 21 руб.
Израиль 1 лира 1978 21 руб.
Израиль 1 лира 1978 21 руб.
Израиль 1 шекель 1981 18 руб.
Израиль 1 шекель 1981 18 руб.
Израиль 1 шекель 1981 18 руб.
Израиль 1 шекель 1985 1 811 руб.
Израиль 1 шекель 1997 518 руб.
Израиль 1 шекель 1999 194 руб.
Израиль 1/2 лиры 1962 388 руб.
Израиль 1/2 лиры 1962 388 руб.
Израиль 1/2 лиры 1962 388 руб.
Израиль 1/2 лиры 1974 16 руб.
Израиль 1/2 лиры 1974 23 руб.
Израиль 1/2 нового шекеля 1986 104 руб.
Израиль 1/2 шекеля 1998 220 руб.
Израиль 10 агор 1960-1977 11 руб.
Израиль 10 агор 1960-1977 (5 штук) 29 руб.
Израиль 10 агор 1977 5 руб.
Израиль 10 агор 1997 259 руб.
Израиль 10 агор 1998 143 руб.
Израиль 10 агорот 2015 8 руб.
Израиль 10 агорот 2015 5 руб.
Израиль 10 лир 1972 1 681 руб.
Израиль 10 лир 1972 1 423 руб.
Израиль 10 лир 1976 1 164 руб.
Израиль 10 лир 1978 452 руб.
Израиль 10 новых агор 1980-1985 11 руб.
Израиль 10 новых агор 1980-1985 (5 штук) 29 руб.
Израиль 10 прут 1952 21 руб.
Израиль 10 шекелей 1983 16 руб.
Израиль 10 шекелей 1983 16 руб.
Израиль 2 новых шекеля 1991 2 846 руб.
Израиль 25 лир 1979 647 руб.
Израиль 25 лир 1979 647 руб.
Израиль 25 лир 1979 647 руб.
Израиль 25 лир 1979 647 руб.
Израиль 25 лир 1979 647 руб.
Израиль 25 прут 1949 52 руб.
Израиль 25 прут 1949 52 руб.
Израиль 25 прут 1949 52 руб.
Израиль 250 прут 1949 104 руб.
Израиль 250 прут 1949 104 руб.
Израиль 5 агор 1960-1975 3 руб.
Израиль 5 агор 1978 8 руб.
Израиль 5 агор 1979 8 руб.
Израиль 5 агор 1986 116 руб.
Израиль 5 агор 1997 104 руб.
Израиль 5 агор 1998 8 руб.
Израиль 5 агор 1999 104 руб.
Израиль 5 новых агорот 1980 16 руб.
Израиль 5 новых агорот 1980 16 руб.
Израиль 5 шекелей 1994 906 руб.
Израиль 5 шекелей 1997 906 руб.
Израиль 5 шекелей 1997 906 руб.
Израиль 5 шекелей 1998 906 руб.
Израиль 50 прут 1954 52 руб.
Израиль 50 прут 1954 52 руб.
Израиль 50 прут 1954 52 руб.
Израиль 50 прут 1954 52 руб.
Индия
Британская Индия 1 пайс 1943 776 руб.
Британская Индия 1/2 рупии 1942 518 руб.
Британская Индия 1/2 рупии 1943 518 руб.
Британская Индия 1/4 анна 1940 77 руб.
Британская Индия 1/4 анна 1940 77 руб.
Британская Индия 1/4 анна 1940 77 руб.
Британская Индия 1/4 анны 1835 388 руб.
Британская Индия 1/4 анны 1936 65 руб.
Британская Индия 1/4 анны 1936 65 руб.
Британская Индия 1/4 рупии 1944 350 руб.
Гвалиор княжество 1/4 анна 1913-1917 173 руб.
Джодхпур княжество 1/4 анна 289 руб.
Индаур княжество 1/4 анны 388 руб.
Индия 1 пайс 1967 28 руб.
Индия 1 рупия 1964 91 руб.
Индия 1 рупия 1964 91 руб.
Индия 1 рупия 1964 91 руб.
Индия 1 рупия 1983 16 руб.
Индия 1 рупия 1987 104 руб.
Индия 1 рупия 1987 104 руб.
Индия 1 рупия 1987 104 руб.
Индия 1 рупия 1989 52 руб.
Индия 1 рупия 1989 91 руб.
Индия 1 рупия 1989 65 руб.
Индия 1 рупия 1990 65 руб.
Индия 1 рупия 1990 91 руб.
Индия 1 рупия 1990 65 руб.
Индия 1 рупия 1990 52 руб.
Индия 1 рупия 1990 65 руб.
Индия 1 рупия 1990 39 руб.
Индия 1 рупия 1990 65 руб.
Индия 1 рупия 1990 116 руб.
Индия 1 рупия 1991 52 руб.
Индия 1 рупия 1991 65 руб.
Индия 1 рупия 1991 52 руб.
Индия 1 рупия 1991 77 руб.
Индия 1 рупия 1991 65 руб.
Индия 1 рупия 1991 77 руб.
Индия 1 рупия 1991 77 руб.
Индия 1 рупия 1992 91 руб.
Индия 1 рупия 1992 155 руб.
Индия 1 рупия 1999 52 руб.
Индия 1 рупия 2002 65 руб.
Индия 1 рупия 2002 65 руб.
Индия 1 рупия 2002 52 руб.
Индия 1 рупия 2003 91 руб.
Индия 1 рупия 2003 65 руб.
Индия 1 рупия 2003 65 руб.
Индия 1 рупия 2010 65 руб.
Индия 1 рупия 2010 39 руб.
Индия 1/2 рупии 1954 77 руб.
Индия 1/4 анны 1920 65 руб.
Индия 1/4 анны 1920 65 руб.
Индия 1/4 анны 1934 65 руб.
Индия 1/4 анны 1936 62 руб.
Индия 10 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 311 руб.
Индия 10 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 311 руб.
Индия 10 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 311 руб.
Индия 10 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 311 руб.
Индия 10 пайса 1968 56 руб.
Индия 10 пайса 1974 52 руб.
Индия 10 пайса 1988-1996 17 руб.
Индия 10 рупий 1973 1 811 руб.
Индия 10 рупий 1974 1 681 руб.
Индия 10 рупий 1975 1 423 руб.
Индия 10 рупий 1975 1 681 руб.
Индия 10 рупий 1976 1 294 руб.
Индия 10 рупий 1976 1 681 руб.
Индия 10 рупий 1977 1 681 руб.
Индия 10 рупий 1978 1 681 руб.
Индия 10 рупий 1980 1 423 руб.
Индия 10 рупий 1981 1 552 руб.
Индия 10 рупий 2012 70 руб.
Индия 10 рупий 2012 65 руб.
Индия 10 рупий 2012 52 руб.
Индия 10 рупий 2012 52 руб.
Индия 10 рупий 2012 (5 штук) 245 руб.
Индия 10 рупий 2013 52 руб.
Индия 10 рупий 2014 82 руб.
Индия 10 рупий 2014 (5 штук) 326 руб.
Индия 10 рупий 2015 52 руб.
Индия 10 рупий 2015 78 руб.
Индия 10 рупий 2015 82 руб.
Индия 10 рупий 2015 77 руб.
Индия 10 рупий 2015 65 руб.
Индия 10 рупий 2015 77 руб.
Индия 10 рупий 2015 52 руб.
Индия 10 рупий 2015 (5 штук) 326 руб.
Индия 10 рупий 2015 (5 штук) 313 руб.
Индия 10 рупий 2016 91 руб.
Индия 2 рупии 1993 143 руб.
Индия 2 рупии 1996 91 руб.
Индия 2 рупии 1996 91 руб.
Индия 2 рупии 1996 77 руб.
Индия 2 рупии 1997 18 руб.
Индия 2 рупии 1997 91 руб.
Индия 2 рупии 1998 77 руб.
Индия 2 рупии 1998 91 руб.
Индия 2 рупии 2000 65 руб.
Индия 2 рупии 2000 65 руб.
Индия 2 рупии 2000 26 руб.
Индия 2 рупии 2001 91 руб.
Индия 2 рупии 2002 91 руб.
Индия 2 рупии 2002 91 руб.
Индия 2 рупии 2003 65 руб.
Индия 2 рупии 2003 52 руб.
Индия 2 рупии 2003 52 руб.
Индия 2 рупии 2010 39 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1969 52 руб.
Индия 20 пайса 1983 98 руб.
Индия 20 пайса 1983 65 руб.
Индия 3 пайса 1968 23 руб.
Индия 5 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 233 руб.
Индия 5 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 233 руб.
Индия 5 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 233 руб.
Индия 5 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 233 руб.
Индия 5 единиц / продовольственный жетон / 1940-1950 233 руб.
Индия 5 пайса 1976 39 руб.
Индия 5 пайса 1978 39 руб.
Индия 5 рупий 1984 (1985) 147 руб.
Индия 5 рупий 1994 65 руб.
Индия 5 рупий 1994 65 руб.
Индия 5 рупий 1994 65 руб.
Индия 5 рупий 1995 65 руб.
Индия 5 рупий 1995 65 руб.
Индия 5 рупий 2001 65 руб.
Индия 5 рупий 2001 65 руб.
Индия 5 рупий 2003 65 руб.
Индия 5 рупий 2003 65 руб.
Индия 5 рупий 2003 65 руб.
Индия 5 рупий 2005 65 руб.
Индия 5 рупий 2005 65 руб.
Индия 5 рупий 2005 65 руб.
Индия 5 рупий 2006 70 руб.
Индия 5 рупий 2006 65 руб.
Индия 5 рупий 2006 65 руб.
Индия 5 рупий 2007 70 руб.
Индия 5 рупий 2007 52 руб.
Индия 5 рупий 2007 52 руб.
Индия 5 рупий 2007 52 руб.
Индия 5 рупий 2009 49 руб.
Индия 5 рупий 2009 49 руб.
Индия 5 рупий 2009 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2010 49 руб.
Индия 5 рупий 2010 49 руб.
Индия 5 рупий 2010 49 руб.
Индия 5 рупий 2010 49 руб.
Индия 5 рупий 2010 49 руб.
Индия 5 рупий 2010 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2010 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2010 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2011 49 руб.
Индия 5 рупий 2011 49 руб.
Индия 5 рупий 2011 49 руб.
Индия 5 рупий 2011 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2012 49 руб.
Индия 5 рупий 2012 49 руб.
Индия 5 рупий 2012 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2013 49 руб.
Индия 5 рупий 2013 49 руб.
Индия 5 рупий 2013 49 руб.
Индия 5 рупий 2013 52 руб.
Индия 5 рупий 2013 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2013 (5 штук) 196 руб.
Индия 5 рупий 2014 60 руб.
Индия 5 рупий 2014 (2016) 65 руб.
Индия 5 рупий 2015 55 руб.
Индия 5 рупий 2015 (5 штук) 220 руб.
Индия 5 рупий 2016 65 руб.
Индия 50 пайса 1964 77 руб.
Индия 50 пайса 1964 77 руб.
Индия 50 пайса 1974 31 руб.
Индия 50 пайса 1984 77 руб.
Индия 50 пайса 1985 39 руб.
Индия 50 пайса 1992 18 руб.
Нидерландская Ост-Индия 2 цента 1833-1841 74 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1958 233 руб.
Траванкор 1 кэш 1928-1949 91 руб.
Траванкор 1 кэш 1928-1949 116 руб.
Траванкор 1 кэш 1928-1949 116 руб.
Траванкор 1 кэш 1928-1949 91 руб.
Хайдерабад 1 анна 1942-1949 518 руб.
Хайдерабад 1 анна 1942-1949 323 руб.
Хайдерабад 1 анна 1942-1949 323 руб.
Хайдерабад 1 анна 1942-1949 323 руб.
Индонезия
Индонезия 1 рупия 1970 52 руб.
Индонезия 1 сен 1952 116 руб.
Индонезия 10 рупий 1974 52 руб.
Индонезия 10 рупий 1974 52 руб.
Индонезия 100 рупий 1978 52 руб.
Индонезия 100 рупий 1978 47 руб.
Индонезия 100 рупий 1978 39 руб.
Индонезия 100 рупий 1994 31 руб.
Индонезия 100 рупий 1999 21 руб.
Индонезия 100 рупий 2000 21 руб.
Индонезия 100 рупий 2016 21 руб.
Индонезия 1000 рупий 1996 77 руб.
Индонезия 1000 рупий 2010 26 руб.
Индонезия 1000 рупий 2016 39 руб.
Индонезия 200 рупий 2003 31 руб.
Индонезия 200 рупий 2016 21 руб.
Индонезия 25 рупий 1971 47 руб.
Индонезия 25 рупий 1996 13 руб.
Индонезия 25 сен 1952 77 руб.
Индонезия 25 сен 1955 52 руб.
Индонезия 25 сен 1957 52 руб.
Индонезия 5 сен 1954 129 руб.
Индонезия 50 рупий 1971 52 руб.
Индонезия 50 рупий 1971 52 руб.
Индонезия 50 рупий 1999 18 руб.
Индонезия 50 сен 1955 70 руб.
Индонезия 50 сен 1961 39 руб.
Индонезия 500 рупий 1992 65 руб.
Индонезия 500 рупий 1992 65 руб.
Индонезия 500 рупий 1992 65 руб.
Индонезия 500 рупий 2003 52 руб.
Индонезия 500 рупий 2016 26 руб.
Ириан Барат 50 сен 1962 417 руб.
Набор Индонезия 4 монеты 2016 91 руб.
Иордания
Иордания 1 гирш 2011 31 руб.
Иордания 1 динар 1998 259 руб.
Иордания 1 динар 1998 259 руб.
Иордания 1 динар 1998 259 руб.
Иордания 1 динар 1998 259 руб.
Иордания 1 кирш 1996 65 руб.
Иордания 1 кирш 1996 65 руб.
Иордания 1 кирш 1996 65 руб.
Иордания 1 кирш 2000 21 руб.
Иордания 1 кирш 2000 26 руб.
Иордания 1 филс 1955 647 руб.
Иордания 1 филс 1960 595 руб.
Иордания 1 филс 1963 776 руб.
Иордания 1 филс 1963 518 руб.
Иордания 1 филс 1963 595 руб.
Иордания 1 филс 1963 518 руб.
Иордания 1 филс 1963 518 руб.
Иордания 1/2 динара 1980 548 руб.
Иордания 1/2 динара 1996 311 руб.
Иордания 1/2 динара 1996 311 руб.
Иордания 1/2 динара 1996 311 руб.
Иордания 1/2 динара 2009 168 руб.
Иордания 1/2 кирша 1996 77 руб.
Иордания 1/4 динара 1969 350 руб.
Иордания 1/4 динара 1977 414 руб.
Иордания 1/4 динара 1977 414 руб.
Иордания 1/4 динара 1977 414 руб.
Иордания 1/4 динара 1981 311 руб.
Иордания 1/4 динара 1981 311 руб.
Иордания 1/4 динара 1996 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1996 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1996 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1996 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1996 125 руб.
Иордания 1/4 динара 1997 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1997 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1997 116 руб.
Иордания 1/4 динара 1997 116 руб.
Иордания 1/4 динара 2009 104 руб.
Иордания 10 пиастров 2012 39 руб.
Иордания 100 филс 1984 91 руб.
Иордания 100 филс 1984 91 руб.
Иордания 100 филс 1989 65 руб.
Иордания 100 филс 1989 65 руб.
Иордания 2 1/2 кирша (пиастра) 1992 116 руб.
Иордания 5 пиастров 2012 31 руб.
Иордания 5 филс 1975 91 руб.
Иордания 5 филс 1975 91 руб.
Иордания 5 филс 1975 91 руб.
Иордания 5 филс 1978 104 руб.
Ирак
Ирак 1 динар 1980 1 876 руб.
Ирак 1 динар 1980 1 876 руб.
Ирак 1 динар 1982 776 руб.
Ирак 1 филс 1959 52 руб.
Ирак 1 филс 1959 65 руб.
Ирак 10 филс 1975 233 руб.
Ирак 10 филс 1975 129 руб.
Ирак 10 филс 1982 233 руб.
Ирак 10 филс 1982 233 руб.
Ирак 10 филс 1982 233 руб.
Ирак 10 филс 1982 233 руб.
Ирак 100 динар 2004 33 руб.
Ирак 250 филс 1970 181 руб.
Ирак 250 филс 1970 278 руб.
Ирак 250 филс 1972 427 руб.
Ирак 250 филс 1972 427 руб.
Ирак 250 филс 1972 427 руб.
Ирак 250 филс 1973 518 руб.
Ирак 250 филс 1973 518 руб.
Ирак 250 филс 1973 518 руб.
Ирак 250 филс 1980 233 руб.
Ирак 250 филс 1980 233 руб.
Ирак 250 филс 1980 233 руб.
Ирак 250 филс 1982 582 руб.
Ирак 250 филс 1982 582 руб.
Ирак 5 филс 1975 91 руб.
Ирак 5 филс 1982 518 руб.
Ирак 50 филс 1959 479 руб.
Ирак 50 филс 1959 479 руб.
Ирак 50 филс 1959 479 руб.
Ирак 50 филс 1969 31 руб.
Ирак 50 филс 1981 33 руб.
Ирак 50 филс 1981 33 руб.
Ирак 50 филс 1982 311 руб.
Ирак 50 филс 1982 311 руб.
Ирак 50 филс 1982 311 руб.
Ирак 50 филс 1990 52 руб.
Ирак 50 филс 1990 52 руб.
Ирак 50 филс 1990 52 руб.
Ирак 500 филс 1973 556 руб.
Ирак 500 филс 1982 518 руб.
Ирак 500 филс 1982 906 руб.
Ирак 500 филс 1982 518 руб.
Ирак 500 филс 1982 518 руб.
Ирак 500 филс 1982 906 руб.
Ирак 500 филс 1982 906 руб.
Иран 20 риалов 1973 116 руб.
Иран 20 риалов 1974 116 руб.
Иран 20 риалов 1978 116 руб.
Иран 20 риалов 1978 116 руб.
Иран
Иран 1 риал 1972 39 руб.
Иран 1 риал 1972 104 руб.
Иран 1 риал 1975 77 руб.
Иран 1 риал 1976 52 руб.
Иран 1 риал 1980 41 руб.
Иран 1 риал 1980 41 руб.
Иран 1 риал 1980 41 руб.
Иран 10 риалов 1969 246 руб.
Иран 10 риалов 1971 65 руб.
Иран 10 риалов 1971 65 руб.
Иран 10 риалов 1971 65 руб.
Иран 10 риалов 1977 57 руб.
Иран 10 риалов 1977 57 руб.
Иран 10 риалов 1977 57 руб.
Иран 10 риалов 1979 104 руб.
Иран 10 риалов 1987 41 руб.
Иран 10 риалов 1987 41 руб.
Иран 10 риалов 1987 41 руб.
Иран 10 риалов 1989 104 руб.
Иран 10 риалов 1997 31 руб.
Иран 100 риалов 2004 31 руб.
Иран 100 риалов 2004 31 руб.
Иран 1000 риалов 2010 77 руб.
Иран 1000 риалов 2010 181 руб.
Иран 1000 риалов 2010 52 руб.
Иран 1000 риалов 2010 168 руб.
Иран 1000 риалов 2010 52 руб.
Иран 1000 риалов 2010 77 руб.
Иран 1000 риалов 2010 168 руб.
Иран 1000 риалов 2011 104 руб.
Иран 1000 риалов 2014 56 руб.
Иран 2 риала 1952-1957 39 руб.
Иран 2 риала 1975 41 руб.
Иран 2 риала 1975 41 руб.
Иран 2 риала 1976 41 руб.
Иран 2 риала 1981 39 руб.
Иран 20 риалов 1974 207 руб.
Иран 20 риалов 1975 116 руб.
Иран 20 риалов 1976 388 руб.
Иран 20 риалов 1976 311 руб.
Иран 20 риалов 1977 116 руб.
Иран 20 риалов 1977 311 руб.
Иран 20 риалов 1977 116 руб.
Иран 20 риалов 1978 311 руб.
Иран 20 риалов 1979 116 руб.
Иран 20 риалов 1979 116 руб.
Иран 20 риалов 1979 181 руб.
Иран 20 риалов 1979 116 руб.
Иран 20 риалов 1980 207 руб.
Иран 20 риалов 1981 207 руб.
Иран 20 риалов 1981 91 руб.
Иран 20 риалов 1981 91 руб.
Иран 20 риалов 1981 91 руб.
Иран 20 риалов 1985 52 руб.
Иран 20 риалов 1986 52 руб.
Иран 20 риалов 1986 52 руб.
Иран 20 риалов 1988 54 руб.
Иран 20 риалов 1988 233 руб.
Иран 20 риалов 1988 233 руб.
Иран 20 риалов 1988 233 руб.
Иран 20 риалов 1989 70 руб.
Иран 2000 риалов 2010 42 руб.
Иран 2000 риалов 2010 56 руб.
Иран 2000 риалов 2012 77 руб.
Иран 250 риалов 2006 31 руб.
Иран 250 риалов 2006 31 руб.
Иран 250 риалов 2006 31 руб.
Иран 250 риалов 2007 26 руб.
Иран 5 риалов 1952-1957 16 руб.
Иран 5 риалов 1963 52 руб.
Иран 5 риалов 1963 52 руб.
Иран 5 риалов 1971 52 руб.
Иран 5 риалов 1977 52 руб.
Иран 5 риалов 1977 52 руб.
Иран 5 риалов 1977 52 руб.
Иран 5 риалов 1987 31 руб.
Иран 5 риалов 1987 31 руб.
Иран 50 динар 1968 207 руб.
Иран 50 динаров 1978 155 руб.
Иран 50 динаров 1978 155 руб.
Иран 50 динаров 1978 155 руб.
Иран 50 динаров 1979 233 руб.
Иран 50 динаров 1979 233 руб.
Иран 50 риалов 1982 104 руб.
Иран 50 риалов 1989 104 руб.
Иран 50 риалов 1990 104 руб.
Иран 50 риалов 1990 104 руб.
Иран 50 риалов 1991 104 руб.
Иран 50 риалов 1991 104 руб.
Иран 500 риалов 2007 65 руб.
Иран 500 риалов 2007 65 руб.
Иран 500 риалов 2007 65 руб.
Иран 500 риалов 2007 65 руб.
Иран 500 риалов 2011 77 руб.
Иран 5000 риалов 2010 116 руб.
Иран 5000 риалов 2010 143 руб.
Иран 5000 риалов 2010 116 руб.
Иран 5000 риалов 2010 116 руб.
Иран 5000 риалов 2010 116 руб.
Иран 5000 риалов 2013 173 руб.
Иран 5000 риалов 2015 139 руб.
Йемен
Йемен 1 риал 1963 1 552 руб.
Йемен 1 филс 1978 518 руб.
Йемен 1/2 букши 1963 233 руб.
Йемен 1/2 букши 1963 233 руб.
Йемен 1/2 букши 1963 233 руб.
Йемен 1/40 риала (1 букша) 1963-1965 347 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1952 1 154 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1952 1 154 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1953 1 151 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1953 1 151 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1953 1 151 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1955 1 154 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1955 1 154 руб.
Йемен 1/8 ахмади риала 1955 1 154 руб.
Йемен 1/80 риала (1/2 букши) 1911-1942 233 руб.
Йемен 1/80 риала (1/2 букши) 1911-1942 233 руб.
Йемен 1/80 риала (1/2 букши) 1911-1942 233 руб.
Йемен 10 риалов 1995 39 руб.
Йемен 10 филс 1974 194 руб.
Йемен 10 филс 1974 194 руб.
Йемен 10 филс 1974 31 руб.
Йемен 10 филс 1974 31 руб.
Йемен 10 филс 1974 31 руб.
Йемен 10 филс 1974 31 руб.
Йемен 10 филс 1974 47 руб.
Йемен 10 филс 1974 194 руб.
Йемен 100 филс 1981 466 руб.
Йемен 100 филс 1981 129 руб.
Йемен 2 букши 1963 202 руб.
Йемен 20 риалов 2004 92 руб.
Йемен 25 риалов 1981 3 105 руб.
Йемен 25 филс 1974 116 руб.
Йемен 250 филс 1981 311 руб.
Йемен 250 филс 1981 311 руб.
Йемен 250 филс 1981 311 руб.
Йемен 5 риалов 1993 31 руб.
Йемен 5 филс 1974 41 руб.
Йемен 5 филс 1974 31 руб.
Йемен 5 филс 1974 31 руб.
Йемен 5 филс 1974 31 руб.
Йемен 5 филс 1974 98 руб.
Йемен 5 филс 1974 31 руб.
Йемен Восточный протекторат Аден 24 кхумси 1897 866 руб.
Йемен Восточный протекторат Аден 24 кхумси 1897 866 руб.
Йемен Восточный протекторат Аден 24 кхумси 1897 866 руб.
Йемен Восточный протекторат Аден 24 кхумси 1897 866 руб.
Муттавакилийское Королевство 1/80 риала 1948 (1956) 750 руб.
Казахстан
Казахстан 100 тенге 2016 83 руб.
Казахстан 100 тенге 2016 80 руб.
Казахстан 100 тенге 2016 83 руб.
Казахстан 100 тенге 2016 83 руб.
Казахстан 100 тенге 2016 83 руб.
Казахстан 100 тенге 2017 1 035 руб.
Казахстан 100 тенге 2017 1 138 руб.
Казахстан 100 тенге 2017 1 294 руб.
Казахстан 100 тенге 2018 388 руб.
Казахстан 100 тенге 2018 388 руб.
Казахстан 100 тенге 2018 388 руб.
Казахстан 100 тенге 2018 388 руб.
Казахстан 100 тенге 2018 388 руб.
Казахстан 2 тиын 1993 31 руб.
Казахстан 2 тиын 1993 31 руб.
Казахстан 2 тиын 1993 31 руб.
Казахстан 50 тенге 2013 144 руб.
Казахстан 50 тенге 2014 139 руб.
Казахстан 50 тенге 2014 98 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 98 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 96 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 110 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 125 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 139 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 89 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 98 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 89 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 139 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 89 руб.
Казахстан 50 тенге 2015 83 руб.
Казахстан 50 тенге 2016 70 руб.
Камбоджа
Камбоджа 100 риель 1994 26 руб.
Камбоджа 20 сен 1959 181 руб.
Камбоджа 20 сентимов 1953 518 руб.
Камбоджа 200 риель 1994 39 руб.
Камбоджа 50 риель 1994 21 руб.
Камбоджа 50 сен 1959 207 руб.
Камбоджа 50 сентимов 1953 776 руб.
Камбоджа 500 риель 1994 91 руб.
Кампучия 5 сен 1979 39 руб.
Катар
Катар 1 дирхам 1973 168 руб.
Катар 1 дирхам 2012 139 руб.
Катар 50 дирхам 1993 116 руб.
Катар и Дубаи
Киргизия
Киргизия 1 сом 2008 31 руб.
Киргизия 10 сом 2009 91 руб.
Киргизия 10 тыйын 2008 18 руб.
Киргизия 3 сом 2008 39 руб.
Киргизия 5 сом 2008 47 руб.
Киргизия 50 тыйын 2008 23 руб.
Китай
Китай 1 джао 1985 231 руб.
Китай 1 фен 1935 518 руб.
Китай 1 юань 1987 711 руб.
Китай 1 юань 1987 711 руб.
Китай 1 юань 1987 711 руб.
Китай 1 юань 1991 116 руб.
Китай 1 юань 1991 116 руб.
Китай 1 юань 1991 116 руб.
Китай 1 юань 1991 116 руб.
Китай 1 юань 1998 388 руб.
Китай 1 юань 1999 13 руб.
Китай 1 юань 2001 13 руб.
Китай 1 юань 2004 17 руб.
Китай 1 юань 2005 13 руб.
Китай 1 юань 2010 231 руб.
Китай 1 юань 2015 195 руб.
Китай 10 юаней 2015 972 руб.
Китай 10 юаней 2016 500 руб.
Китай 10 юаней 2017 220 руб.
Китай 10 юаней 2017 311 руб.
Китай 10 юаней 2018 233 руб.
Китай 10 юаней 2018 220 руб.
Китай 20 кэш 231 руб.
Китай 20 кэш 231 руб.
Китай 5 юаней 1989 3 881 руб.
Китай 5 юаней 2002 236 руб.
Китай 5 юаней 2016 194 руб.
Китай 5 юаней 2017 143 руб.
Корея
Кувейт
Кувейт 1 филс 1967 209 руб.
Кувейт 5 филс 1997 31 руб.
Лаос
Лаос 10 ат 1980 26 руб.
Лаос 10 кип 1985 1 811 руб.
Лаос 10 кип 1988 1 035 руб.
Лаос 10 кип 1999 1 811 руб.
Лаос 20 кип 1985 1 940 руб.
Лаос 20 центов 1952 91 руб.
Лаос 20 центов 1952 91 руб.
Лаос 20 центов 1952 91 руб.
Лаос 5 кип 1985 1 681 руб.
Лаос 50 ат 1980 39 руб.
Лаос 50 кип 1985 2 070 руб.
Лаос 50 кип 1988 2 328 руб.
Лаос 50 центов 1952 168 руб.
Ливан
Ливан 1 ливр 1968 528 руб.
Ливан 1 ливр 1968 440 руб.
Ливан 1 пиастр 1936 388 руб.
Ливан 1 пиастр 1936 388 руб.
Ливан 1 пиастр 1955 129 руб.
Ливан 10 пиастров 1929 556 руб.
Ливан 10 пиастров 1929 556 руб.
Ливан 10 пиастров 1929 556 руб.
Ливан 10 пиастров 1929 556 руб.
Ливан 10 пиастров 1955 143 руб.
Ливан 100 ливров 2006 52 руб.
Ливан 2 1/2 пиастра 1955 194 руб.
Ливан 2 1/2 пиастра 1955 194 руб.
Ливан 2 1/2 пиастра 1955 194 руб.
Ливан 25 ливров 2002 39 руб.
Ливан 25 пиастров 1952 77 руб.
Ливан 25 пиастров 1952 65 руб.
Ливан 250 ливров 2012 647 руб.
Ливан 250 ливров 2012 906 руб.
Ливан 5 пиастров 1961 116 руб.
Ливан 50 ливров 1996 52 руб.
Ливан 50 ливров 2006 98 руб.
Ливан 50 пиастров 1980 181 руб.
Ливан 500 ливров 2012 144 руб.
Макао
Макао 1 патака 1999 518 руб.
Макао 1 патака 2007 65 руб.
Макао 1 патака 2007 65 руб.
Макао 10 авос 1999 207 руб.
Макао 10 авос 2007 26 руб.
Макао 10 авос 2007 26 руб.
Макао 10 авос 2010 29 руб.
Макао 10 патак 1999 1 035 руб.
Макао 2 патаки 1999 647 руб.
Макао 20 авос 1999 311 руб.
Макао 5 патак 1982 776 руб.
Макао 5 патак 1982 776 руб.
Макао 5 патак 1999 776 руб.
Макао 50 авос 1993 52 руб.
Малайзия
Малайзия 1 ринггит 1982 388 руб.
Малайзия 1 ринггит 1982 388 руб.
Малайзия 1 ринггит 1986 479 руб.
Малайзия 1 ринггит 1990 91 руб.
Малайзия 1 ринггит 1991 91 руб.
Малайзия 1 ринггит 1991 91 руб.
Малайзия 1 ринггит 1993 91 руб.
Малайзия 1 ринггит 1995 91 руб.
Малайзия 1 ринггит 2003 711 руб.
Малайзия 1 ринггит 2005 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2012 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2013 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2013 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2013 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2014 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2014 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2015 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2015 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2016 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2016 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2017 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2017 750 руб.
Малайзия 1 ринггит 2017 750 руб.
Малайзия 10 сен 2013 23 руб.
Малайзия 20 сен 2013 35 руб.
Малайзия 5 сен 2012 17 руб.
Малайзия 50 сен 2014 41 руб.
Малайя
Малайя 10 центов 1950 69 руб.
Малайя 20 центов 1948 116 руб.
Малайя и Британское Борнео
Малайя и Британское Борнео 50 центов 1954 207 руб.
Малакка
Мальдивские острова
Мальдивские острова 2 руфии 2017 129 руб.
Мальдивы 1 лари 1984 39 руб.
Мальдивы 1 лари 2012 23 руб.
Мальдивы 1 лари 2012 23 руб.
Мальдивы 1 руфия 2012 56 руб.
Мальдивы 10 лари 1960 144 руб.
Мальдивы 10 лари 1960 144 руб.
Мальдивы 10 лари 2012 31 руб.
Мальдивы 10 руфий 1979 906 руб.
Мальдивы 10 руфий 1980 776 руб.
Мальдивы 10 руфий 1980 776 руб.
Мальдивы 100 руфий 1984 2 458 руб.
Мальдивы 2 руфии 2007 91 руб.
Мальдивы 2 руфии 2007 91 руб.
Мальдивы 25 лари 2008 42 руб.
Мальдивы 5 лари 2012 26 руб.
Мальдивы 5 лари 2012 26 руб.
Мальдивы 5 лари 2012 26 руб.
Мальдивы 5 руфий 1977 906 руб.
Мальдивы 50 лари 1984 77 руб.
Мальдивы 50 лари 2008 56 руб.
Монголия
Мьянма
Бирма 2 пе 1949-1951 776 руб.
Мьянма 1 кьят 1952-1965 323 руб.
Мьянма 1 кьят 1952-1965 323 руб.
Мьянма 1 кьят 1952-1965 323 руб.
Мьянма 1 кьят 1952-1965 323 руб.
Мьянма 1 кьят 1975 116 руб.
Мьянма 1 кьят 1999 77 руб.
Мьянма 1 пья 1966 69 руб.
Мьянма 10 пья 1966 56 руб.
Мьянма 25 пья 1966 58 руб.
Мьянма 25 пья 1991 91 руб.
Мьянма 5 кьят 1999 65 руб.
Мьянма 5 кьят 1999 52 руб.
Мьянма 5 пья 1966 52 руб.
Мьянма 5 пья 1966 52 руб.
Мьянма 5 пья 1966 52 руб.
Мьянма 5 пья 1966 52 руб.
Мьянма 50 пья 1966 86 руб.
Мьянма 50 пья 1975-1976 52 руб.
Мьянма 50 пья 1975-1976 52 руб.
Мьянма 50 пья 1975-1976 52 руб.
Нагорный Карабах
Нагорный Карабах 1 драм 2004 39 руб.
Нагорный Карабах 5 драм 2004 52 руб.
Непал
Непал 1 пайса 1955 129 руб.
Непал 1 пайса 1955 129 руб.
Непал 1 пайса 1955 129 руб.
Непал 1 рупия 1954 375 руб.
Непал 1 рупия 1975 129 руб.
Непал 1 рупия 1995 86 руб.
Непал 1 рупия 1995 77 руб.
Непал 1 рупия 2009 31 руб.
Непал 10 пайса 1962 155 руб.
Непал 10 пайса 1964 114 руб.
Непал 10 пайса 1964 155 руб.
Непал 10 пайса 1964 155 руб.
Непал 10 пайса 1964 155 руб.
Непал 10 пайса 1964 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1966 155 руб.
Непал 10 пайса 1967 52 руб.
Непал 10 пайса 1971 52 руб.
Непал 10 пайса 1971 52 руб.
Непал 10 пайса 1975 91 руб.
Непал 10 пайса 1975 91 руб.
Непал 10 пайса 1975 91 руб.
Непал 10 пайса 1976 31 руб.
Непал 10 пайса 1976 31 руб.
Непал 10 пайса 1976 52 руб.
Непал 10 пайса 1979 91 руб.
Непал 10 рупий 1994 155 руб.
Непал 10 рупий 1995 367 руб.
Непал 100 рупий 2014 647 руб.
Непал 100 рупий 2014 647 руб.
Непал 100 рупий 2014 647 руб.
Непал 100 рупий 2015 333 руб.
Непал 100 рупий 2016 347 руб.
Непал 100 рупий 2017 350 руб.
Непал 2 пайса 1941 116 руб.
Непал 2 пайса 1957 155 руб.
Непал 2 пайса 1957 155 руб.
Непал 2 пайса 1957 155 руб.
Непал 2 рупии 1981 155 руб.
Непал 2 рупии 1981 155 руб.
Непал 2 рупии 1981 155 руб.
Непал 2 рупии 1981 155 руб.
Непал 2 рупии 2009 52 руб.
Непал 25 пайса 1989 31 руб.
Непал 4 пайса 1955 194 руб.
Непал 4 пайса 1955 194 руб.
Непал 5 пайса 1957 129 руб.
Непал 5 пайса 1958 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1963 104 руб.
Непал 5 пайса 1964 116 руб.
Непал 5 пайса 1964 116 руб.
Непал 5 пайса 1964 116 руб.
Непал 5 пайса 1964 116 руб.
Непал 5 пайса 1965 116 руб.
Непал 5 пайса 1965 116 руб.
Непал 5 пайса 1966 91 руб.
Непал 5 пайса 1966 129 руб.
Непал 5 пайса 1966 91 руб.
Непал 5 пайса 1966 91 руб.
Непал 5 пайса 1974 31 руб.
Непал 5 пайса 1974 91 руб.
Непал 5 рупий 1980 347 руб.
Непал 5 рупий 1984 194 руб.
Непал 5 рупий 1985 386 руб.
Непал 5 рупий 1986 290 руб.
Непал 5 рупий 1990 347 руб.
Непал 5 рупий 1990 194 руб.
Непал 5 рупий 1990 194 руб.
Непал 5 рупий 1990 309 руб.
Непал 5 рупий 1990 194 руб.
Непал 5 рупий 1991 233 руб.
Непал 5 рупий 1991 347 руб.
Непал 5 рупий 1994 58 руб.
Непал 50 пайса 1954 278 руб.
Непал 50 пайса 1984 104 руб.
Непал 50 рупий 2006 329 руб.
Непал 50 рупий 2011 275 руб.
Непал 50 рупий 2012 (2014) 347 руб.
Непал 500 рупий 1992 2 328 руб.
Нидерландская Индия
Нидерландская Индия 1 цент 1945 52 руб.
Нидерландская Индия 1 цент 1945 52 руб.
Нидерландская Индия 1/2 цента 1945 65 руб.
Нидерландская Индия 1/2 цента 1945 65 руб.
Нидерландская Индия 1/2 цента 1945 65 руб.
Нидерландская Индия 1/2 цента 1945 65 руб.
Объединённые Арабские Эмираты
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2004 144 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2007 144 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2008 144 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2010 189 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2015 174 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2017 143 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2017 143 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2017 143 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2018 143 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2018 143 руб.
Об.Арабские Эмираты 1 дирхам 2019 207 руб.
Об.Арабские Эмираты 10 филс 2017 52 руб.
Об.Арабские Эмираты 5 филс 1973 69 руб.
Об.Арабские Эмираты 5 филс 2001 29 руб.
Об.Арабские Эмираты 50 филс 1995 16 руб.
Шарджа (ОАЭ) 5 рупий 1964 3 493 руб.
Оман
Мускат и Оман 1/2 риала 1962 1 294 руб.
Мускат и Оман 1/4 анна 114 руб.
Мускат и Оман 2 байса 1970 98 руб.
Набор Оман 4 монеты 2015 233 руб.
Оман 1/2 риала 1980 259 руб.
Оман 1/2 риала 1980 259 руб.
Оман 1/2 риала 1980 333 руб.
Оман 1/2 риала 1980 259 руб.
Оман 10 байса 1995 116 руб.
Оман 10 байса 1995 116 руб.
Оман 10 байса 1995 116 руб.
Оман 10 байса 1995 116 руб.
Оман 10 байса 2011 39 руб.
Оман 10 байса 2015 65 руб.
Оман 100 байса 1991 479 руб.
Оман 25 байса 2010 52 руб.
Оман 25 байса 2013 39 руб.
Оман 25 байса 2013 39 руб.
Оман 25 байса 2015 65 руб.
Оман 5 байса 2008 26 руб.
Оман 5 байса 2008 26 руб.
Оман 5 байса 2008 26 руб.
Оман 5 байса 2011 26 руб.
Оман 5 байса 2015 52 руб.
Оман 50 байса 1995 323 руб.
Оман 50 байса 2010 65 руб.
Оман 50 байса 2013 52 руб.
Оман 50 байса 2015 77 руб.
Пакистан
Пакистан 1 пайс 1962 91 руб.
Пакистан 1 рупия 1977 155 руб.
Пакистан 1 рупия 1981 143 руб.
Пакистан 1 рупия 1988 52 руб.
Пакистан 1 рупия 1988 52 руб.
Пакистан 1 рупия 1988 52 руб.
Пакистан 1 рупия 1990 52 руб.
Пакистан 1/2 анна 1951 233 руб.
Пакистан 10 рупий 2003 388 руб.
Пакистан 10 рупий 2003 388 руб.
Пакистан 10 рупий 2003 388 руб.
Пакистан 10 рупий 2008 144 руб.
Пакистан 10 рупий 2009 181 руб.
Пакистан 2 пайса 1968 31 руб.
Пакистан 2 пайса 1968 31 руб.
Пакистан 2 рупии 2013 60 руб.
Пакистан 20 рупий 2011 129 руб.
Пакистан 20 рупий 2011 129 руб.
Пакистан 20 рупий 2011 129 руб.
Пакистан 20 рупий 2011 129 руб.
Пакистан 20 рупий 2011 129 руб.
Пакистан 20 рупий 2013 (2015) 228 руб.
Пакистан 25 пайса 1980 65 руб.
Пакистан 25 пайса 1984 16 руб.
Пакистан 25 пайса 1995 21 руб.
Пакистан 25 рупий 2014 207 руб.
Пакистан 5 пайса 1962 129 руб.
Пакистан 5 пайса 1968 98 руб.
Пакистан 5 пайса 1974 41 руб.
Пакистан 5 рупий 1995 518 руб.
Пакистан 5 рупий 1995 518 руб.
Пакистан 5 рупий 2015 52 руб.
Пакистан 50 пайса 1976 65 руб.
Пакистан 50 рупий 1997 518 руб.
Пакистан 50 рупий 1997 518 руб.
Пакистан 50 рупий 1997 518 руб.
Пакистан 50 рупий 2016 284 руб.
Пакистан 50 рупий 2016 284 руб.
Пакистан 50 рупий 2017 284 руб.
Пакистан 50 рупий 2017 311 руб.
Пакистан 50 рупий 2018 233 руб.
Палестина
Португальская Индия
Португальская Индия 1 эскудо 1958 194 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1958 194 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1958 194 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1 эскудо 1959 261 руб.
Португальская Индия 1/2 рупии 1952 906 руб.
Португальская Индия 1/2 рупии 1952 906 руб.
Португальская Индия 1/4 рупии 1952 647 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1881 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1881 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1884 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1884 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1884 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1886 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1886 233 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1901 311 руб.
Португальская Индия 1/8 танга 1901 311 руб.
Португальская Индия 3 эскудо 1958 259 руб.
Португальская Индия 3 эскудо 1958 259 руб.
Португальская Индия 3 эскудо 1958 259 руб.
Португальская Индия 3 эскудо 1958 264 руб.
Португальская Индия 3 эскудо 1959 518 руб.
Саравак
Саравак 1 цент 1927 417 руб.
Саравак 1 цент 1927 417 руб.
Саравак 1 цент 1929 414 руб.
Саравак 1 цент 1929 414 руб.
Саравак 1 цент 1930 414 руб.
Саравак 1 цент 1930 414 руб.
Саравак 1 цент 1930 417 руб.
Саравак 1 цент 1930 414 руб.
Саравак 1 цент 1937 414 руб.
Саравак 1 цент 1937 414 руб.
Саравак 1 цент 1937 416 руб.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия 1 риал 2016 168 руб.
Саудовская Аравия 1 халала 1964 375 руб.
Саудовская Аравия 1 халала 2016 91 руб.
Саудовская Аравия 1/2 гирша 1937 350 руб.
Саудовская Аравия 1/2 гирша 1937 350 руб.
Саудовская Аравия 1/2 гирша 1937 350 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1972 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1972 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1972 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1972 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1977 31 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1980 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1980 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1980 26 руб.
Саудовская Аравия 10 халала 1988 26 руб.
Саудовская Аравия 100 халала 1999 233 руб.
Саудовская Аравия 2 гирша 1960 104 руб.
Саудовская Аравия 2 риала 2016 233 руб.
Саудовская Аравия 25 халала 1972 39 руб.
Саудовская Аравия 25 халала 1980 31 руб.
Саудовская Аравия 25 халала 2009 36 руб.
Саудовская Аравия 25 халала 2016 65 руб.
Саудовская Аравия 5 халала 1978 143 руб.
Саудовская Аравия 5 халала 1980 23 руб.
Саудовская Аравия 5 халала 2016 26 руб.
Саудовская Аравия 50 халала 2010 41 руб.
Саудовская Аравия 50 халала 2016 77 руб.
Саудовская Аравия 50 халала 2016 77 руб.
Северная Корея
Северная Корея 1 вон 1987 1 035 руб.
Северная Корея 1 вон 1987 1 035 руб.
Северная Корея 1 чон 1959 77 руб.
Северная Корея 1 чон 1959 207 руб.
Северная Корея 10 чон 1959 104 руб.
Северная Корея 100 вон 2005 52 руб.
Северная Корея 5 чон 1974 91 руб.
Северная Корея 50 чон 1978 116 руб.
Северное Борнео
Сингапур
Сингапур 1 доллар 1987-1991 86 руб.
Сингапур 1 доллар 1992-2012 86 руб.
Сингапур 1 доллар 2013 144 руб.
Сингапур 1 цент 1971 16 руб.
Сингапур 1 цент 1972 16 руб.
Сингапур 1 цент 1972 16 руб.
Сингапур 1 цент 1976 16 руб.
Сингапур 1 цент 1994 11 руб.
Сингапур 1 цент 1995 11 руб.
Сингапур 10 долларов 1974 2 846 руб.
Сингапур 10 долларов 1987 1 251 руб.
Сингапур 10 центов 1967 31 руб.
Сингапур 10 центов 1967-1985 41 руб.
Сингапур 10 центов 1968 31 руб.
Сингапур 10 центов 1969 31 руб.
Сингапур 10 центов 1970 31 руб.
Сингапур 10 центов 1971 31 руб.
Сингапур 10 центов 1973 31 руб.
Сингапур 10 центов 1974 31 руб.
Сингапур 10 центов 1976 31 руб.
Сингапур 10 центов 1977 31 руб.
Сингапур 10 центов 1978 31 руб.
Сингапур 10 центов 1979 31 руб.
Сингапур 10 центов 1980 31 руб.
Сингапур 10 центов 1981 31 руб.
Сингапур 10 центов 1982 31 руб.
Сингапур 10 центов 1984 31 руб.
Сингапур 10 центов 1985-1991 35 руб.
Сингапур 10 центов 2013 29 руб.
Сингапур 20 центов 1967 39 руб.
Сингапур 20 центов 1967-1985 47 руб.
Сингапур 20 центов 1968 39 руб.
Сингапур 20 центов 1970 39 руб.
Сингапур 20 центов 1972 39 руб.
Сингапур 20 центов 1976 39 руб.
Сингапур 20 центов 1979 39 руб.
Сингапур 20 центов 1980 39 руб.
Сингапур 20 центов 1981 39 руб.
Сингапур 20 центов 1982 39 руб.
Сингапур 20 центов 1986 32 руб.
Сингапур 20 центов 1990 31 руб.
Сингапур 20 центов 1992-2011 47 руб.
Сингапур 20 центов 1993 31 руб.
Сингапур 20 центов 2013 41 руб.
Сингапур 5 долларов 1981 736 руб.
Сингапур 5 долларов 1982 736 руб.
Сингапур 5 долларов 1983 778 руб.
Сингапур 5 долларов 1984 778 руб.
Сингапур 5 долларов 1985 778 руб.
Сингапур 5 долларов 1990 736 руб.
Сингапур 5 долларов 2000 1 035 руб.
Сингапур 5 долларов 2000 1 111 руб.
Сингапур 5 долларов 2000 1 035 руб.
Сингапур 5 центов 1971 65 руб.
Сингапур 50 центов 1967-1985 86 руб.
Сирия
Сирия 1 пиастр 1942-1945 543 руб.
Сирия 1 пиастр 1942-1945 543 руб.
Сирия 10 пиастров 1948 104 руб.
Сирия 10 пиастров 1948 104 руб.
Сирия 10 пиастров 1948 104 руб.
Сирия 25 пиастров 1972 1 423 руб.
Сирия 25 фунтов 2003 77 руб.
Сирия 5 пиастров 1960 91 руб.
Сирия 5 пиастров 1960 91 руб.
Сирия 5 пиастров 1971 52 руб.
Сирия 5 пиастров 1976 52 руб.
Сирия 5 фунтов 2003 39 руб.
Сирия 50 пиастров 1972 556 руб.
Сирия 50 фунтов 2018 104 руб.
Стрейт Сетлментс
Стрейт Сетлментс 1 цент 1845 388 руб.
Стрейт Сетлментс 1 цент 1884 143 руб.
Стрейт Сетлментс 1 цент 1884 143 руб.
Стрейт Сетлментс 1 цент 1884 143 руб.
Стрейт Сетлментс 10 центов 1926 298 руб.
Стрейт Сетлментс 10 центов 1926 233 руб.
Стрейт Сетлментс 10 центов 1926 194 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1918 259 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1919 311 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1920 402 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1920 402 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1920 401 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1920 402 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1926 233 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1926 233 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1926 350 руб.
Стрейт Сетлментс 5 центов 1926 233 руб.
Таджикистан
Таджикистан 1 дирам 2011 23 руб.
Таджикистан 10 дирам 2018 52 руб.
Таджикистан 2 дирам 2011 23 руб.
Таджикистан 20 дирам 2018 65 руб.
Таджикистан 3 сомони 2006 360 руб.
Таджикистан 3 сомони 2019 194 руб.
Таджикистан 5 дирам 2001 77 руб.
Таджикистан 5 сомони 2006 404 руб.
Таджикистан 5 сомони 2008 388 руб.
Таджикистан 50 дирам 2018 77 руб.
Таджикистан 50 дирам 2019 91 руб.
Таиланд
Таиланд 1 бат 1962 39 руб.
Таиланд 1 бат 1962 38 руб.
Таиланд 1 бат 1962 (5 штук) 146 руб.
Таиланд 1 бат 1963 143 руб.
Таиланд 1 бат 1970 116 руб.
Таиланд 1 бат 1975 104 руб.
Таиланд 1 бат 1977 104 руб.
Таиланд 1 солот/ 1/16 фуанг/ 1/2 атт 1875 647 руб.
Таиланд 1 солот/ 1/16 фуанг/ 1/2 атт 1875 647 руб.
Таиланд 1 солот/ 1/16 фуанг/ 1/2 атт 1883 647 руб.
Таиланд 1 солот/ 1/16 фуанг/ 1/2 атт 1883 647 руб.
Таиланд 10 бат 1977 311 руб.
Таиланд 10 бат 1977 246 руб.
Таиланд 10 бат 1979 311 руб.
Таиланд 10 бат 1981 246 руб.
Таиланд 10 бат 1982 1 164 руб.
Таиланд 10 бат 1985 388 руб.
Таиланд 10 бат 1992 246 руб.
Таиланд 10 бат 1992 311 руб.
Таиланд 10 бат 1992 246 руб.
Таиланд 10 бат 1992 246 руб.
Таиланд 10 бат 1993 452 руб.
Таиланд 10 бат 1993 388 руб.
Таиланд 10 бат 1994 246 руб.
Таиланд 10 бат 1994 388 руб.
Таиланд 10 бат 1996 111 руб.
Таиланд 20 бат 1995 194 руб.
Таиланд 20 бат 1996 311 руб.
Таиланд 20 бат 1997 284 руб.
Таиланд 20 бат 1999 311 руб.
Таиланд 20 бат 2008 246 руб.
Таиланд 20 бат 2012 246 руб.
Таиланд 20 бат 2013 163 руб.
Таиланд 20 бат 2015 246 руб.
Таиланд 20 бат 2017 388 руб.
Таиланд 20 бат 2017 362 руб.
Таиланд 20 бат 2019 194 руб.
Таиланд 25 сатанг 1957 91 руб.
Таиланд 5 бат 1977-1979 125 руб.
Таиланд 5 бат 1980 207 руб.
Таиланд 5 бат 1981 311 руб.
Таиланд 5 бат 1982 207 руб.
Таиланд 5 бат 1988-2008 33 руб.
Таиланд 5 сатанг 1957 51 руб.
Таиланд 5 сатанг 1957 (5 штук) 209 руб.
Таиланд 50 бат 2003 1 294 руб.
Таиланд 50 бат 2004 906 руб.
Таиланд 50 бат 2016 673 руб.
Тайвань
Тайвань 1 чжао 1949 194 руб.
Тайвань 1 чжао 1955 39 руб.
Тайвань 1 чжао 1955 39 руб.
Тайвань 1 чжао 1955 39 руб.
Тайвань 1 чжао 1955 39 руб.
Тайвань 1 чжао 1967-1974 41 руб.
Тайвань 1 чжао 1967-1974 41 руб.
Тайвань 1 юань 1960-1980 28 руб.
Тайвань 1 юань 1981 17 руб.
Тайвань 10 юань 1999 143 руб.
Тайвань 10 юань 2001 143 руб.
Тайвань 10 юань 2010 129 руб.
Тайвань 10 юань 2010 129 руб.
Тайвань 10 юань 2011 92 руб.
Тайвань 100 юань 1965 2 717 руб.
Тайвань 100 юань 1965 2 328 руб.
Тайвань 100 юань 1965 2 328 руб.
Тайвань 20 юань 2001 168 руб.
Тайвань 5 чжао 1954 116 руб.
Тайвань 5 чжао 1954 143 руб.
Тайвань 5 чжао 1967-1981 18 руб.
Тайвань 5 чжао 1967-1981 25 руб.
Тайвань 5 юань 1970-1981 83 руб.
Тайвань 5 юань 1970-1981 108 руб.
Тайвань 5 юань 1981-2011 31 руб.
Тайвань 50 юаней 2007 231 руб.
Тайвань 50 юань 1992 388 руб.
Тайвань 50 юань 1993 388 руб.
Тайвань 50 юань 1996 259 руб.
Тибет
Тибет 5 скар 1920 647 руб.
Тимор
Восточный Тимор 200 сентаво 2017 621 руб.
Португальский Тимор 1 эскудо 1970 259 руб.
Португальский Тимор 1 эскудо 1970 259 руб.
Португальский Тимор 10 сентаво 1958 259 руб.
Португальский Тимор 10 сентаво 1958 259 руб.
Португальский Тимор 10 сентаво 1958 259 руб.
Португальский Тимор 10 сентаво 1958 259 руб.
Португальский Тимор 5 эскудо 1970 323 руб.
Португальский Тимор 5 эскудо 1970 350 руб.
Португальский Тимор 50 сентаво 1970 143 руб.
Тимор 1 сентаво 2003 39 руб.
Тимор 10 сентаво 2011 77 руб.
Тимор 100 сентаво 2012 388 руб.
Тимор 25 сентаво 2017 116 руб.
Тимор 5 сентаво 2011 52 руб.
Тимор 50 сентаво 2013 129 руб.
Туркменистан
Турция
Набор Турция 16 монет 2015 1 111 руб.
Турция 1 куруш 1965 39 руб.
Турция 1 куруш 1965 39 руб.
Турция 1 куруш 1965 39 руб.
Турция 1 куруш 2015 8 руб.
Турция 1 лира 1976 13 руб.
Турция 1 лира 1980 686 руб.
Турция 1 лира 2012 388 руб.
Турция 1 лира 2012 388 руб.
Турция 1 лира 2013 388 руб.
Турция 1 лира 2013 388 руб.
Турция 1 лира 2013 388 руб.
Турция 1 лира 2013 388 руб.
Турция 1 лира 2014 311 руб.
Турция 1 лира 2014 388 руб.
Турция 1 лира 2014 311 руб.
Турция 1 лира 2014 388 руб.
Турция 1 лира 2015 203 руб.
Турция 1 лира 2015 245 руб.
Турция 1 лира 2015 203 руб.
Турция 1 лира 2015 245 руб.
Турция 1 лира 2016 65 руб.
Турция 100 лир 1987 13 руб.
Турция 10000 лир 1986 2 458 руб.
Турция 10000 лир 1995 13 руб.
Турция 10000 лир 1996 13 руб.
Турция 10000 лир 1997 16 руб.
Турция 100000 лир 1999 1 164 руб.
Турция 100000 лир 1999 39 руб.
Турция 100000 лир 2002 8 руб.
Турция 100000 лир 2002 8 руб.
Турция 1500 лир 1983 3 105 руб.
Турция 2 1/2 лиры 1979 647 руб.
Турция 2 1/2 лиры 1980 905 руб.
Турция 2,50 лиры 2019 1 086 руб.
Турция 2,50 лиры 2019 1 086 руб.
Турция 2,50 лиры 2019 1 086 руб.
Турция 2,50 лиры 2019 1 086 руб.
Турция 20000 лир 1989 3 105 руб.
Турция 25000 лир 1996 16 руб.
Турция 25000 лир 1997 16 руб.
Турция 25000 лир 1999 16 руб.
Турция 250000 лир 2002 13 руб.
Турция 250000 лир 2002 13 руб.
Турция 5 куруш 1961 28 руб.
Турция 5 куруш 1975 65 руб.
Турция 5 куруш 1980 776 руб.
Турция 5 лир 1978 647 руб.
Турция 50 куруш 1980 647 руб.
Турция 50 лир 1972 1 294 руб.
Турция 50 лир 1977 1 164 руб.
Турция 500 лир 1980 1 423 руб.
Турция 500 лир 1980 1 423 руб.
Турция 5000 лир 1992 1 255 руб.
Турция 5000 лир 1995 11 руб.
Турция 5000 лир 1997 11 руб.
Турция 50000 лир 1996 18 руб.
Турция 50000 лир 1997 18 руб.
Турция 50000 лир 1998 18 руб.
Турция 50000 лир 1999 39 руб.
Турция 50000 лир 2001 13 руб.
Турция 500000 лир 2002 86 руб.
Турция 750000 лир 2002 128 руб.
Узбекистан
Узбекистан 1 сум 2000 74 руб.
Узбекистан 500 сом 2011 116 руб.
Филиппины
Филиппины 1 писо 1989 155 руб.
Филиппины 1 писо 2011 104 руб.
Филиппины 1 писо 2016 129 руб.
Филиппины 1 писо 2016 129 руб.
Филиппины 1 писо 2016 129 руб.
Филиппины 1 писо 2017 143 руб.
Филиппины 1 сентаво 1944 143 руб.
Филиппины 1 сентимо 1967 23 руб.
Филиппины 1 сентимо 1975 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1975 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1976 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1976 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1979 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1979 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1979 52 руб.
Филиппины 1 сентимо 1983-1993 41 руб.
Филиппины 1 сентимо 2002 31 руб.
Филиппины 10 писо 2008 65 руб.
Филиппины 10 писо 2013 143 руб.
Филиппины 10 писо 2014 143 руб.
Филиппины 10 писо 2015 129 руб.
Филиппины 10 сентаво 1945 155 руб.
Филиппины 10 сентаво 1963 47 руб.
Филиппины 10 сентаво 1964 47 руб.
Филиппины 10 сентимо 1990 23 руб.
Филиппины 10 сентимо 1997 17 руб.
Филиппины 2 писо 1992 202 руб.
Филиппины 25 писо 1974 1 876 руб.
Филиппины 25 писо 1976 1 681 руб.
Филиппины 25 писо 1978 1 294 руб.
Филиппины 25 писо 1979 1 294 руб.
Филиппины 25 сентаво 1966 116 руб.
Филиппины 5 писо 2003 39 руб.
Филиппины 5 писо 2014 104 руб.
Филиппины 5 писо 2014 104 руб.
Филиппины 5 писо 2014 104 руб.
Филиппины 5 писо 2017 104 руб.
Филиппины 5 сентаво 1945 91 руб.
Филиппины 5 сентаво 1958 52 руб.
Филиппины 5 сентаво 1960 52 руб.
Филиппины 5 сентаво 1962 52 руб.
Филиппины 5 сентимо 1967 21 руб.
Филиппины 5 сентимо 1967 21 руб.
Филиппины 5 сентимо 1967 21 руб.
Филиппины 5 сентимо 1983-1992 25 руб.
Филиппины 5 сентимо 1983-1992 (5 штук) 97 руб.
Филиппины 50 писо 1979 1 552 руб.
Филиппины 50 писо 1979 1 552 руб.
Филиппины 50 писо 1979 1 552 руб.
Филиппины 50 писо 2015 765 руб.
Филиппины 50 сентимо 1991-1994 91 руб.
Французский Индокитай
Французский Индокитай 1 пиастр 1947 336 руб.
Французский Индокитай 1 пиастр 1947 336 руб.
Французский Индокитай 1 пиастр 1947 336 руб.
Французский Индокитай 1 пиастр 1947 336 руб.
Французский Индокитай 1 сентим 1914 181 руб.
Французский Индокитай 1 сентим 1941 143 руб.
Французский Индокитай 1 сентим 1941 155 руб.
Французский Индокитай 1/2 сентима 1939 194 руб.
Французский Индокитай 20 сентим 1939 116 руб.
Французский Индокитай 20 сентим 1941 116 руб.
Французский Индокитай 20 сентим 1941 116 руб.
Шри Ланка
Набор Шри Ланка 4 монеты 2017 259 руб.
Цейлон 1 рупия 1957 259 руб.
Цейлон 1 рупия 1957 259 руб.
Цейлон 1 рупия 1957 388 руб.
Цейлон 1 рупия 1957 259 руб.
Цейлон 10 центов 1971 52 руб.
Цейлон 2 рупии 1968 326 руб.
Цейлон 5 центов 1920 168 руб.
Цейлон 5 центов 1920 168 руб.
Цейлон 5 центов 1926 181 руб.
Шри Ланка 1 рупия 1992 123 руб.
Шри Ланка 1 рупия 1992 91 руб.
Шри Ланка 1 рупия 1992 116 руб.
Шри Ланка 1 рупия 1992 116 руб.
Шри Ланка 1 рупия 1992 116 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1987 518 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1987 518 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1987 518 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1987 518 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1998 91 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1998 91 руб.
Шри Ланка 10 рупий 1998 91 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2011 246 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 47 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 47 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 47 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 207 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2013 155 руб.
Шри Ланка 10 рупий 2018 116 руб.
Шри Ланка 10 центов 1978 25 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1976 233 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1976 233 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1976 233 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1981 65 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1981 65 руб.
Шри Ланка 2 рупии 1981 65 руб.
Шри Ланка 2 рупии 2011 173 руб.
Шри Ланка 2 рупии 2012 104 руб.
Шри Ланка 2 рупии 2012 104 руб.
Шри Ланка 2 рупии 2012 104 руб.
Шри Ланка 2 рупии 2012 104 руб.
Шри Ланка 25 центов 1975 16 руб.
Шри Ланка 5 рупий 1981 323 руб.
Шри Ланка 5 рупий 1981 323 руб.
Шри Ланка 5 рупий 1981 323 руб.
Шри Ланка 5 рупий 2007 194 руб.
Шри Ланка 5 рупий 2011 41 руб.
Шри Ланка 5 рупий 2011 41 руб.
Шри Ланка 5 рупий 2011 41 руб.
Шри-Ланка 10 рупий 2017 104 руб.
Шри-Ланка 10 центов 1975 41 руб.
Шри-Ланка 10 центов 1975 41 руб.
Шри-Ланка 10 центов 1975 41 руб.
Южная Аравия
Южная Корея
Южная Корея 1 вон 1969-1976 35 руб.
Южная Корея 1 вон 1987 31 руб.
Южная Корея 100 вон 1975 362 руб.
Южная Корея 100 вон 1975 259 руб.
Южная Корея 100 вон 1981 194 руб.
Южная Корея 100 вон 2000 32 руб.
Южная Корея 100 хван 1959 582 руб.
Южная Корея 100 хван 1959 582 руб.
Южная Корея 1000 вон 1981 362 руб.
Южная Корея 1000 вон 1982 298 руб.
Южная Корея 1000 вон 1984 479 руб.
Южная Корея 1000 вон 1993 647 руб.
Южная Корея 1000 вон 1995 3 105 руб.
Южная Корея 1000 вон 2012 2 029 руб.
Южная Корея 50 вон 1974 194 руб.
Южная Корея 50 вон 1983 52 руб.
Южная Корея 50 вон 1983 52 руб.
Южная Корея 50 хван 1961 289 руб.
Япония
Набор Япония 4 монеты 2016 778 руб.
Япония 1 сен 1874 336 руб.
Япония 1 сен 1920 65 руб.
Япония 1 сен 1938-1940 39 руб.
Япония 1 сен 1938-1940 39 руб.
Япония 1 сен 1938-1940 39 руб.
Япония 1 сен 1944-1945 23 руб.
Япония 1 сен 1944-1945 23 руб.
Япония 1 сен 1944-1945 23 руб.
Япония 1 сен 1944-1945 23 руб.
Япония 10 йен 1989 39 руб.
Япония 10 йен 2001 31 руб.
Япония 10 сен 1895 750 руб.
Япония 10 сен 1944 31 руб.
Япония 10 сен 1944 31 руб.
Япония 10 сен 1945-1946 31 руб.
Япония 10 сен 1945-1946 31 руб.
Япония 100 йен 1957 582 руб.
Япония 100 йен 1958 582 руб.
Япония 100 йен 1958 582 руб.
Япония 100 йен 1970 168 руб.
Япония 100 йен 1970 168 руб.
Япония 100 йен 1970 168 руб.
Япония 100 йен 2018 284 руб.
Япония 100 йен 2018 284 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 100 йен 2019 181 руб.
Япония 5 йен 1989 31 руб.
Япония 5 сен 1890 311 руб.
Япония 5 сен 1897 233 руб.
Япония 5 сен 1940-1943 21 руб.
Япония 50 сен 1947-1948 31 руб.
Япония 50 сен 1947-1948 31 руб.
Япония 50 сен 1947-1948 31 руб.
Япония 500 иен 2014 668 руб.
Япония 500 иен 2014 668 руб.
Япония 500 иен 2014 668 руб.
Япония 500 йен 1985 776 руб.
Япония 500 йен 1985 776 руб.
Япония 500 йен 1985 776 руб.
Япония 500 йен 1993 738 руб.
Япония 500 йен 1996 1 035 руб.
Япония 500 йен 1996 1 100 руб.
Япония 500 йен 1999 776 руб.
Япония 500 йен 2008 776 руб.
Япония 5000 йен 1990 3 752 руб.
Япония 5000 йен 1990 3 752 руб.
Америка
Антигуа
Аргентина
Аргентина 1 аустраль 1989 29 руб.
Аргентина 1 песо 1984 77 руб.
Аргентина 1 песо 2001 388 руб.
Аргентина 1 песо 2013 116 руб.
Аргентина 1 песо 2017 21 руб.
Аргентина 1 сентаво 1947 129 руб.
Аргентина 1 сентаво 1947 129 руб.
Аргентина 1 сентаво 1947 129 руб.
Аргентина 1 сентаво 1986 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1986 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1987 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1987 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1987 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1987 65 руб.
Аргентина 1 сентаво 1992 52 руб.
Аргентина 10 аустраль 1989 39 руб.
Аргентина 10 сентаво 1983 26 руб.
Аргентина 100 аустраль 1990 39 руб.
Аргентина 100 песо 1977-1978 116 руб.
Аргентина 2 песо 2002 311 руб.
Аргентина 2 песо 2006 233 руб.
Аргентина 2 песо 2010 173 руб.
Аргентина 2 песо 2016 98 руб.
Аргентина 20 песо 1977-1978 65 руб.
Аргентина 25 песо 1964 65 руб.
Аргентина 25 песо 1964-1968 116 руб.
Аргентина 25 песо 1965 52 руб.
Аргентина 25 песо 1965 52 руб.
Аргентина 25 песо 1966 65 руб.
Аргентина 25 песо 1967 65 руб.
Аргентина 25 песо 1968 104 руб.
Аргентина 25 песо 1968 104 руб.
Аргентина 5 аустраль 1989 31 руб.
Аргентина 5 песо 1965 52 руб.
Аргентина 50 песо 1977-1978 86 руб.
Аруба
Аруба 2 1/2 флорина 1987 231 руб.
Аруба 25 центов 1993 31 руб.
Аруба 5 флорин 2014 970 руб.
Аруба 5 центов 1999 35 руб.
Багамские острова
Багамские острова 1 доллар 1985 2 328 руб.
Багамские острова 1 цент 1970 77 руб.
Багамские острова 1 цент 1975 104 руб.
Багамские острова 1 цент 1989 39 руб.
Багамские острова 1 цент 1990 31 руб.
Багамские острова 1 цент 1990 31 руб.
Багамские острова 1 цент 1990 31 руб.
Багамские острова 1 цент 1992 39 руб.
Багамские острова 1 цент 1998 18 руб.
Багамские острова 1 цент 2006 31 руб.
Багамские острова 10 центов 1966 65 руб.
Багамские острова 10 центов 1966 65 руб.
Багамские острова 10 центов 1966 65 руб.
Багамские острова 10 центов 1980 52 руб.
Багамские острова 10 центов 2010 52 руб.
Багамские острова 15 центов 1992 116 руб.
Багамские острова 15 центов 2005 116 руб.
Багамские острова 15 центов 2018 65 руб.
Багамские острова 2 доллара 1997 2 199 руб.
Багамские острова 25 центов 2007 65 руб.
Багамские острова 5 долларов 1974 1 251 руб.
Багамские острова 5 долларов 1985 3 234 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 458 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 458 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 328 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 328 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 328 руб.
Багамские острова 5 долларов 1991 2 458 руб.
Багамские острова 5 долларов 1992 2 458 руб.
Багамские острова 5 долларов 1992 2 328 руб.
Багамские острова 5 долларов 1992 2 328 руб.
Багамские острова 5 центов 1975 65 руб.
Багамские острова 5 центов 2005 29 руб.
Багамские острова 5 центов 2015 45 руб.
Багамские острова 5 центов 2015 (5 штук) 180 руб.
Багамские острова 50 центов 1985 776 руб.
Багамские острова 50 центов 1992 699 руб.
Барбадос
Барбадос 1 доллар 1973 181 руб.
Барбадос 1 цент 1997 29 руб.
Барбадос 10 центов 1973 17 руб.
Барбадос 10 центов 1973 65 руб.
Барбадос 10 центов 1975 77 руб.
Барбадос 25 центов 1973 28 руб.
Барбадос 25 центов 1975 91 руб.
Белиз
Белиз 1 доллар 2015 259 руб.
Белиз 1 цент 1974 194 руб.
Белиз 1 цент 1974 194 руб.
Белиз 1 цент 1974 194 руб.
Белиз 1 цент 2005 16 руб.
Белиз 1 цент 2007 16 руб.
Белиз 1 цент 2007 16 руб.
Белиз 1 цент 2007 16 руб.
Белиз 10 долларов 1974 834 руб.
Белиз 2 доллара 1990 1 164 руб.
Белиз 2 доллара 2011 1 010 руб.
Белиз 25 центов 2007 47 руб.
Белиз 5 долларов 1974 778 руб.
Белиз 5 долларов 1976 778 руб.
Белиз 5 долларов 1978 778 руб.
Белиз 5 долларов 1979 647 руб.
Белиз 5 долларов 1979 776 руб.
Белиз 5 долларов 1980 778 руб.
Белиз 5 долларов 1995 2 199 руб.
Белиз 5 центов 2000 18 руб.
Белиз 5 центов 2003 18 руб.
Белиз 5 центов 2003 18 руб.
Белиз 5 центов 2006 18 руб.
Белиз 5 центов 2006 18 руб.
Белиз 5 центов 2009 18 руб.
Бермуды
Бермуды 1 доллар 1983 776 руб.
Бермуды 1 доллар 1985 750 руб.
Бермуды 1 доллар 1987 776 руб.
Бермуды 1 доллар 1988 233 руб.
Бермуды 1 доллар 1988 233 руб.
Бермуды 1 доллар 1988 233 руб.
Бермуды 1 доллар 1988 233 руб.
Бермуды 1 доллар 1996 876 руб.
Бермуды 1 доллар 2000 2 328 руб.
Бермуды 1 доллар 2008 311 руб.
Бермуды 1 доллар 2008 311 руб.
Бермуды 1 крона 1964 1 100 руб.
Бермуды 1 крона 1964 1 100 руб.
Бермуды 1 крона 1964 1 100 руб.
Бермуды 1 цент 1997 26 руб.
Бермуды 10 центов 2008 47 руб.
Бермуды 10 центов 2008 47 руб.
Бермуды 25 центов 2008 57 руб.
Бермуды 25 центов 2008 57 руб.
Бермуды 5 долларов 1983 2 328 руб.
Бермуды 5 долларов 1983 2 328 руб.
Бермуды 5 долларов 1983 2 328 руб.
Бермуды 5 центов 1997 31 руб.
Бермуды 5 центов 2008 41 руб.
Бермуды 50 центов 1970 259 руб.
Бермуды 50 центов 1970 259 руб.
Набор Бермуды 7 монет 1983 3 105 руб.
Набор Бермуды 7 монет 1983 3 234 руб.
Боливия
Боливия 1 боливиано 1951 116 руб.
Боливия 1 боливиано 1951 143 руб.
Боливия 1 боливиано 2012 65 руб.
Боливия 10 сентаво 1893 905 руб.
Боливия 10 сентаво 1935 129 руб.
Боливия 10 сентаво 1935 129 руб.
Боливия 10 сентаво 1935 129 руб.
Боливия 10 сентаво 1935 129 руб.
Боливия 10 сентаво 1936 143 руб.
Боливия 10 сентаво 1936 143 руб.
Боливия 10 сентаво 1965 129 руб.
Боливия 10 сентаво 1973 116 руб.
Боливия 2 боливиано 2017 168 руб.
Боливия 2 боливиано 2017 168 руб.
Боливия 2 боливиано 2017 77 руб.
Боливия 2 боливиано 2017 168 руб.
Боливия 2 боливиано 2017 168 руб.
Боливия 2 сентаво 1987 35 руб.
Боливия 20 сентаво 1942 233 руб.
Боливия 20 сентаво 1942 233 руб.
Боливия 20 сентаво 1942 233 руб.
Боливия 20 сентаво 2012 39 руб.
Боливия 5 боливиано 2017 207 руб.
Боливия 5 песо боливиано 1980 143 руб.
Боливия 5 сентаво 1965 194 руб.
Боливия 50 сентаво 1939 207 руб.
Боливия 50 сентаво 1942 202 руб.
Боливия 50 сентаво 1978 111 руб.
Боливия 50 сентаво 2012 52 руб.
Бразилия
Бразилия 1 крузейро 1972 116 руб.
Бразилия 1 крузейро 1972 116 руб.
Бразилия 1 крузейро 1979 49 руб.
Бразилия 1 крузейро 1979 41 руб.
Бразилия 1 крузейро 1979 39 руб.
Бразилия 1 крузейро 1980 39 руб.
Бразилия 1 крузейро 1980 39 руб.
Бразилия 1 крузейро 1981 39 руб.
Бразилия 1 крузейро 1981 39 руб.
Бразилия 1 крузейро 1990 65 руб.
Бразилия 1 новый крузадо 1989 116 руб.
Бразилия 1 реал 2002 65 руб.
Бразилия 1 реал 2014 104 руб.
Бразилия 1 реал 2014 104 руб.
Бразилия 1 реал 2014 104 руб.
Бразилия 1 реал 2014 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 163 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2015 104 руб.
Бразилия 1 реал 2016 104 руб.
Бразилия 1 реал 2016 104 руб.
Бразилия 1 реал 2016 104 руб.
Бразилия 1 реал 2016 104 руб.
Бразилия 1 реал 2019 181 руб.
Бразилия 1 сентаво 1975 39 руб.
Бразилия 1 сентаво 1989 26 руб.
Бразилия 1 сентаво 1994 18 руб.
Бразилия 1 сентаво 1998 26 руб.
Бразилия 1 сентаво 1998 26 руб.
Бразилия 1 сентаво 2004 26 руб.
Бразилия 10 крузадо 1988 52 руб.
Бразилия 10 крузадо 1988 52 руб.
Бразилия 10 крузадо 1988 52 руб.
Бразилия 10 крузадо 1988 52 руб.
Бразилия 10 крузейро 1965 52 руб.
Бразилия 10 крузейро 1991-1992 56 руб.
Бразилия 10 крузейро 1993 39 руб.
Бразилия 10 крузейро 1993 47 руб.
Бразилия 10 крузейро 1993 39 руб.
Бразилия 10 крузейро 1993 39 руб.
Бразилия 10 сентаво 1974 23 руб.
Бразилия 10 сентаво 1989-1990 25 руб.
Бразилия 10 сентаво 1994 18 руб.
Бразилия 10 сентаво 1994 8 руб.
Бразилия 10 сентаво 1997 13 руб.
Бразилия 10 сентаво 1998 13 руб.
Бразилия 10 сентаво 2002 11 руб.
Бразилия 10 сентаво 2004 8 руб.
Бразилия 10 сентаво 2004 11 руб.
Бразилия 10 сентаво 2004 13 руб.
Бразилия 10 сентаво 2005 11 руб.
Бразилия 10 сентаво 2007 16 руб.
Бразилия 10 сентаво 2010 11 руб.
Бразилия 100 крузейро 1992 39 руб.
Бразилия 100 крузейро 1992 39 руб.
Бразилия 100 крузейро 1992 39 руб.
Бразилия 1000 крузейро 1992 52 руб.
Бразилия 1000 крузейро 1993 52 руб.
Бразилия 200 крузейро 1985 116 руб.
Бразилия 2000 рейс 1935 518 руб.
Бразилия 2000 рейс 1935 518 руб.
Бразилия 5 крузейро 1980 31 руб.
Бразилия 5 крузейро 1991-1992 56 руб.
Бразилия 5 крузейро реалов 1993 41 руб.
Бразилия 5 крузейро реалов 1993 41 руб.
Бразилия 5 сентаво 1975 39 руб.
Бразилия 5 сентаво 1989-1990 25 руб.
Бразилия 5 сентаво 2003 11 руб.
Бразилия 5 сентаво 2005 11 руб.
Бразилия 5 сентаво 2006 11 руб.
Бразилия 5 сентаво 2007 17 руб.
Бразилия 5 сентаво 2007 11 руб.
Бразилия 5 сентаво 2009 11 руб.
Бразилия 5 сентаво 2011 11 руб.
Бразилия 50 крузейро реалов 1993 52 руб.
Бразилия 50 крузейро реалов 1993 52 руб.
Бразилия 50 сентаво 1956 52 руб.
Бразилия 50 сентаво 1989-1990 25 руб.
Бразилия 500 крузейро 1985 65 руб.
Бразилия 500 крузейро 1985 65 руб.
Бразилия 500 крузейро 1986 65 руб.
Бразилия 500 крузейро 1986 65 руб.
Бразилия 500 крузейро 1986 65 руб.
Бразилия 500 крузейро 1992 52 руб.
Бразилия 500 крузейро 1992 52 руб.
Бразилия 5000 крузейро 1992 259 руб.
Бразилия 5000 крузейро 1992 259 руб.
Британские Виргинские острова
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 1973 1 474 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 1974 1 423 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 1977 1 423 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 1992 647 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 2003 647 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 доллар 2004 647 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 цент 1973 188 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 цент 1975 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 цент 1976 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 1 цент 1976 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 долларов 2005 2 587 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1973 168 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1975 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1975 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1975 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1975 155 руб.
Британские Виргинские о-ва 10 центов 1985 1 074 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1973 220 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1975 197 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1975 220 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1975 197 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1976 220 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1980 207 руб.
Британские Виргинские о-ва 25 центов 1985 1 164 руб.
Британские Виргинские о-ва 5 центов 1975 116 руб.
Британские Виргинские о-ва 5 центов 1975 116 руб.
Британские Виргинские о-ва 5 центов 1975 116 руб.
Британские Виргинские о-ва 5 центов 1975 116 руб.
Британские Виргинские о-ва 5 центов 1976 129 руб.
Британские Виргинские о-ва 50 центов 1973 323 руб.
Британские Виргинские о-ва 50 центов 1974 323 руб.
Британские Виргинские о-ва 50 центов 1977 323 руб.
Британские Виргинские острова 50 центов 1973 322 руб.
Британские Виргинские острова 50 центов 1985 1 423 руб.
Британский Гондурас
Британский Гондурас 1 цент 1944 427 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1949 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1949 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1949 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1951 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1951 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1951 259 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1954 350 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1954 350 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1954 350 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1958 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1959 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1961 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1961 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1961 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1964 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1965 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1965 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1965 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1967 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1967 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1967 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1968 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1968 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1969 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1969 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1969 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1969 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1969 155 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1970 194 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1970 194 руб.
Британский Гондурас 1 цент 1970 194 руб.
Британский Гондурас 10 центов 1963 414 руб.
Британский Гондурас 10 центов 1964 414 руб.
Британский Гондурас 10 центов 1965 414 руб.
Британский Гондурас 10 центов 1965 414 руб.
Британский Гондурас 10 центов 1965 414 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1952 776 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1952 776 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1970 479 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1970 479 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1970 479 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1972 479 руб.
Британский Гондурас 25 центов 1972 479 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1945 647 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1950 518 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1958 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1965 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1965 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1966 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1968 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1969 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1969 194 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1970 233 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1970 233 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1970 233 руб.
Британский Гондурас 5 центов 1970 233 руб.
Британский Гондурас 50 центов 1962 750 руб.
Британский Гондурас 50 центов 1971 750 руб.
Венесуэла
Венесуэла 1 боливар 1965 438 руб.
Венесуэла 1 боливар 1989 31 руб.
Венесуэла 1 боливар 2007 52 руб.
Венесуэла 1 боливар 2007 52 руб.
Венесуэла 1 боливар 2018 104 руб.
Венесуэла 1000 боливаров 2005 220 руб.
Венесуэла 20 боливар 2004 35 руб.
Венесуэла 25 сентимо 1990 29 руб.
Венесуэла 25 сентимо 2010 231 руб.
Венесуэла 25 сентимо 2011 231 руб.
Венесуэла 25 сентимов 1989 21 руб.
Венесуэла 50 сентимо 1965 31 руб.
Венесуэла 50 сентимо 1989 31 руб.
Венесуэла 50 сентимо 1990 29 руб.
Венесуэла 50 сентимо 2010 155 руб.
Венесуэла 50 сентимо 2018 52 руб.
Венесуэла 50 сентимов 1989 26 руб.
Восточно-Карибские штаты
Восточно-Карибские штаты 1 доллар 2004 143 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 доллар 2004 143 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 доллар 2004 143 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 цент 1965 70 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 цент 1995 31 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 цент 2008 21 руб.
Восточно-Карибские штаты 1 цент 2008 21 руб.
Восточно-Карибские штаты 10 долларов 1981 1 294 руб.
Восточно-Карибские штаты 10 долларов 1981 1 390 руб.
Восточно-Карибские штаты 10 центов 2007 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 10 центов 2007 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 доллара 1993 776 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1965 104 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1965 104 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1965 104 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1965 104 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1981 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1981 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1987 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 1987 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 2008 26 руб.
Восточно-Карибские штаты 2 цента 2008 26 руб.
Восточно-Карибские штаты 25 центов 2007 52 руб.
Восточно-Карибские штаты 25 центов 2007 52 руб.
Восточно-Карибские штаты 25 центов 2007 52 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 1965 26 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 1965 26 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 1965 26 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 1989 39 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 2008 31 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 2008 31 руб.
Восточно-Карибские штаты 5 центов 2008 31 руб.
Гаити
Гаити 0,5 гурда / 50 сентим 1981 305 руб.
Гаити 1 гурд 2011 104 руб.
Гаити 1 гурд 2011 104 руб.
Гаити 1 гурд 2011 104 руб.
Гаити 10 сантим 1881 595 руб.
Гаити 10 сантим 1882 595 руб.
Гаити 10 сантим 1886 595 руб.
Гаити 10 сантим 1886 595 руб.
Гаити 10 сантим 1886 595 руб.
Гаити 10 сантим 1887 595 руб.
Гаити 10 сантим 1887 595 руб.
Гаити 10 сантим 1887 595 руб.
Гаити 10 сантим 1890 595 руб.
Гаити 10 сантим 1890 595 руб.
Гаити 10 сантим 1894 595 руб.
Гаити 10 сантим 1894 595 руб.
Гаити 10 сантим 1894 595 руб.
Гаити 10 сентимов 1906 77 руб.
Гаити 10 сентимов 1906 91 руб.
Гаити 20 сантим 1881 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1881 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1881 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1881 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1882 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1882 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1887 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1887 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1894 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1894 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1894 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1895 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1895 1 035 руб.
Гаити 20 сантим 1895 1 035 руб.
Гаити 20 сантимов 1995 39 руб.
Гаити 20 сентимов 1907 155 руб.
Гаити 20 сентимов 1907 155 руб.
Гаити 20 сентимов 1907 155 руб.
Гаити 20 сентимов 1907 155 руб.
Гаити 5 гурдов 2013 181 руб.
Гаити 5 гурдов 2013 181 руб.
Гаити 5 гурдов 2013 181 руб.
Гаити 5 гурдов 2013 181 руб.
Гаити 5 сантимов 1997 26 руб.
Гаити 5 сентим 1975 58 руб.
Гаити 5 сентимов 1904 155 руб.
Гаити 5 сентимов 1904 194 руб.
Гаити 5 сентимов 1904 155 руб.
Гаити 5 сентимов 1905 116 руб.
Гаити 5 сентимов 1905 155 руб.
Гаити 50 сантимов 1908 194 руб.
Гаити 50 сантимов 1908 194 руб.
Гаити 50 сантимов 1908 233 руб.
Гаити 50 сантимов 1908 168 руб.
Гаити 50 сантимов 1972 233 руб.
Гаити 50 сантимов 2011 41 руб.
Гаити 50 сентимов 1907 194 руб.
Гаити 50 сентимов 1907 168 руб.
Гайана
Гайана 1 доллар 1970 298 руб.
Гайана 1 цент 1967-1992 26 руб.
Гайана 1 цент 1976 194 руб.
Гайана 10 долларов 2007 39 руб.
Гайана 10 центов 1980 194 руб.
Гайана 10 центов 1980 194 руб.
Гайана 25 центов 1977 207 руб.
Гайана 25 центов 1990 31 руб.
Гайана 25 центов 1991 31 руб.
Гайана 5 долларов 2008 26 руб.
Гайана 5 центов 1978 181 руб.
Гайана 5 центов 1978 181 руб.
Гайана 50 центов 1976 259 руб.
Набор Гайана 5 монет 1976-1980 906 руб.
Галапагосские острова
Гардинеров остров
Гардинеров остров (без номинала) 1965 1 681 руб.
Гардинеров остров (без номинала) 1965 1 294 руб.
Гардинеров остров (без номинала) 1965 1 681 руб.
Набор Гардинеров остров 3 монеты 1965 5 692 руб.
Гваделупа
Гватемала
Гватемала 1 реал 1901 388 руб.
Гватемала 1 реал 1912 350 руб.
Гватемала 1 сентаво 1991 31 руб.
Гватемала 1/2 реала 1900 311 руб.
Гватемала 10 сентаво 1932 518 руб.
Гватемала 10 сентаво 1968 77 руб.
Гватемала 10 сентаво 1991 77 руб.
Гватемала 10 сентаво 1991 77 руб.
Гватемала 10 сентаво 1991 77 руб.
Гватемала 25 сентаво 1943 776 руб.
Гватемала 25 сентаво 1943 776 руб.
Гватемала 25 сентаво 1943 776 руб.
Гватемала 25 сентаво 1952 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1952 972 руб.
Гватемала 25 сентаво 1952 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1954 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1955 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1955 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1955 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1956 972 руб.
Гватемала 25 сентаво 1956 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1956 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1957 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1958 972 руб.
Гватемала 25 сентаво 1958 972 руб.
Гватемала 25 сентаво 1958 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1959 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1959 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1959 970 руб.
Гватемала 25 сентаво 1991 86 руб.
Гватемала 5 сентаво 1954 207 руб.
Гватемала 5 сентаво 1955 207 руб.
Гватемала 5 сентаво 1956 207 руб.
Гватемала 5 сентаво 1960 336 руб.
Гватемала 5 сентаво 1960 336 руб.
Гватемала 5 сентаво 1960 336 руб.
Гватемала 5 сентаво 1960 336 руб.
Гватемала 5 сентаво 1960 207 руб.
Гондурас
Гондурас 1 сентаво 1957 77 руб.
Гондурас 1 сентаво 1957 77 руб.
Гондурас 1 сентаво 1957 77 руб.
Гондурас 1 сентаво 1957 77 руб.
Гондурас 1 сентаво 1988 52 руб.
Гондурас 10 сентаво 1980 52 руб.
Гондурас 10 сентаво 1995 39 руб.
Гондурас 10 сентаво 1999 39 руб.
Гондурас 10 сентаво 1999 39 руб.
Гондурас 2 сентаво 1956 116 руб.
Гондурас 20 сентаво 1958 388 руб.
Гондурас 20 сентаво 1958 388 руб.
Гондурас 20 сентаво 1958 388 руб.
Гондурас 20 сентаво 1967 129 руб.
Гондурас 20 сентаво 1967 129 руб.
Гондурас 20 сентаво 1967 129 руб.
Гондурас 20 сентаво 1973 58 руб.
Гондурас 20 сентаво 1978 39 руб.
Гондурас 20 сентаво 1999 31 руб.
Гондурас 20 сентаво 2014 39 руб.
Гондурас 5 сентаво 1956 104 руб.
Гондурас 5 сентаво 1956 104 руб.
Гондурас 50 сентаво 1967 233 руб.
Гондурас 50 сентаво 1967 233 руб.
Гондурас 50 сентаво 1994 47 руб.
Гренада
Доминика
Доминиканская республика
Доминиканская республика 1 песо 1978 569 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1978 569 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1979 569 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1979 569 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1979 518 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1979 569 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1983 323 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1986 323 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1992 647 руб.
Доминиканская республика 1 песо 1992 647 руб.
Доминиканская республика 1 сентаво 1969 116 руб.
Доминиканская республика 1 сентаво 1987 65 руб.
Доминиканская республика 1 сентаво 1987 (5 штук) 231 руб.
Доминиканская республика 1/2 песо 1987 233 руб.
Доминиканская республика 1/2 песо 1990 350 руб.
Доминиканская республика 1/2 песо 1990 350 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1983 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1984 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1984 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1986 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1987 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1987 52 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1989 41 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1989 41 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1989-1991 41 руб.
Доминиканская республика 10 сентаво 1989-1991 (5 штук) 144 руб.
Доминиканская республика 2 1/2 сентаво 1888 417 руб.
Доминиканская республика 25 сентаво 1987 77 руб.
Доминиканская республика 5 песо 1997 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 1997 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 1997 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 1997 31 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2002 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2002 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2002 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2005 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2007 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2007 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2008 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2008 39 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2010 52 руб.
Доминиканская республика 5 песо 2010 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1983 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1983 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1984 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1984 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1986 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1986 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1987 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1987 39 руб.
Доминиканская республика 5 сентаво 1989 65 руб.
Каймановы острова
Каймановы острова 1 доллар 1975 1 681 руб.
Каймановы острова 1 цент 1977 33 руб.
Каймановы острова 1 цент 1996 35 руб.
Каймановы острова 1 цент 2008 31 руб.
Каймановы острова 10 центов 1987 65 руб.
Каймановы острова 10 центов 2008 52 руб.
Каймановы острова 25 долларов 1972 3 105 руб.
Каймановы острова 50 центов 1973 1 164 руб.
Канада
Канада 1 доллар 1966 906 руб.
Канада 1 доллар 1967 1 164 руб.
Канада 1 доллар 1971 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1974 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1976 906 руб.
Канада 1 доллар 1977 906 руб.
Канада 1 доллар 1978 906 руб.
Канада 1 доллар 1979 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1980 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1981 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1983 906 руб.
Канада 1 доллар 1984 906 руб.
Канада 1 доллар 1984 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1986 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1987 104 руб.
Канада 1 доллар 1987 1 164 руб.
Канада 1 доллар 1987 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1988 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1988 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1989 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1990 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1991 1 035 руб.
Канада 1 доллар 1992 116 руб.
Канада 1 доллар 1992 116 руб.
Канада 1 доллар 1994 116 руб.
Канада 1 доллар 2010 167 руб.
Канада 1 доллар 2012 116 руб.
Канада 1 доллар 2012 116 руб.
Канада 1 доллар 2012 116 руб.
Канада 1 доллар 2016 194 руб.
Канада 1 доллар 2016 194 руб.
Канада 1 доллар 2017 116 руб.
Канада 1 доллар 2017 116 руб.
Канада 1 доллар 2019 207 руб.
Канада 1 цент 1908 388 руб.
Канада 1 цент 1943 31 руб.
Канада 1 цент 1945 31 руб.
Канада 1 цент 1946 31 руб.
Канада 1 цент 1946 31 руб.
Канада 1 цент 1948 26 руб.
Канада 1 цент 1948 26 руб.
Канада 1 цент 1948 26 руб.
Канада 1 цент 1967 31 руб.
Канада 1 цент 1967 31 руб.
Канада 1 цент 1967 31 руб.
Канада 1 цент 1967 31 руб.
Канада 1 цент 1968 16 руб.
Канада 1 цент 1969 16 руб.
Канада 1 цент 1973 5 руб.
Канада 1 цент 1978 5 руб.
Канада 1 цент 1987 5 руб.
Канада 1 цент 1990 5 руб.
Канада 1 цент 1998 5 руб.
Канада 10 центов 1967 181 руб.
Канада 10 центов 1968 31 руб.
Канада 10 центов 1969 31 руб.
Канада 10 центов 1978 16 руб.
Канада 10 центов 1987 16 руб.
Канада 10 центов 1988 16 руб.
Канада 10 центов 2011 29 руб.
Канада 10 центов 2013 26 руб.
Канада 10 центов 2017 31 руб.
Канада 2 доллара 1999 194 руб.
Канада 2 доллара 1999 194 руб.
Канада 2 доллара 2000 194 руб.
Канада 2 доллара 2000 194 руб.
Канада 2 доллара 2000 194 руб.
Канада 2 доллара 2000 194 руб.
Канада 2 доллара 2012 281 руб.
Канада 2 доллара 2014 305 руб.
Канада 2 доллара 2016 246 руб.
Канада 2 доллара 2017 259 руб.
Канада 2 доллара 2017 194 руб.
Канада 2 доллара 2017 194 руб.
Канада 2 доллара 2019 323 руб.
Канада 25 центов 1968 52 руб.
Канада 25 центов 1969 52 руб.
Канада 25 центов 1988 13 руб.
Канада 25 центов 1999 65 руб.
Канада 25 центов 1999 65 руб.
Канада 25 центов 1999 65 руб.
Канада 25 центов 1999 65 руб.
Канада 25 центов 1999 65 руб.
Канада 25 центов 2000 65 руб.
Канада 25 центов 2000 65 руб.
Канада 25 центов 2002 52 руб.
Канада 25 центов 2002 39 руб.
Канада 25 центов 2007 39 руб.
Канада 25 центов 2009 65 руб.
Канада 25 центов 2011 65 руб.
Канада 25 центов 2011 65 руб.
Канада 25 центов 2015 65 руб.
Канада 25 центов 2017 65 руб.
Канада 25 центов 2017 65 руб.
Канада 5 центов 1942 311 руб.
Канада 5 центов 1942 311 руб.
Канада 5 центов 1942 311 руб.
Канада 5 центов 1963 21 руб.
Канада 5 центов 1963 21 руб.
Канада 5 центов 1967 56 руб.
Канада 5 центов 1968 21 руб.
Канада 5 центов 1969 21 руб.
Канада 5 центов 2017 39 руб.
Канада 50 центов 1966 647 руб.
Канада 50 центов 1998 1 035 руб.
Канада 50 центов 1998 1 035 руб.
Канада 50 центов 1999 1 125 руб.
Канада 50 центов 2017 155 руб.
Канада жетон 518 руб.
Набор Канада 6 монет 1967 2 587 руб.
Набор Канада 6 монет 1968 388 руб.
Набор Канада 7 монет 2008 1 811 руб.
Ньюфаундленд 1 цент 1943 168 руб.
Ньюфаундленд 1 цент 1943 168 руб.
Клиппертон остров
Колумбия
Колумбийский лепрозорий 2 сентаво 1921 250 руб.
Колумбийский лепрозорий 2 сентаво 1921 250 руб.
Колумбийский лепрозорий 5 сентаво 1921 168 руб.
Колумбийский лепрозорий 5 сентаво 1921 168 руб.
Колумбия 1 песо 1967 168 руб.
Колумбия 1 песо 1967 168 руб.
Колумбия 1 песо 1967 168 руб.
Колумбия 1 песо 1967 168 руб.
Колумбия 10 песо 1981 116 руб.
Колумбия 10 сентаво 1964 77 руб.
Колумбия 10 сентаво 1974 26 руб.
Колумбия 10 сентаво 1978 26 руб.
Колумбия 100 песо 2012 65 руб.
Колумбия 100 песо 2012 65 руб.
Колумбия 100 песо 2012 65 руб.
Колумбия 2 1/2 сентаво 1881 323 руб.
Колумбия 20 сентаво 1956 23 руб.
Колумбия 20 сентаво 1965 116 руб.
Колумбия 200 песо 2012 80 руб.
Колумбия 5 сентаво 1946 74 руб.
Колумбия 5 сентаво 1946 74 руб.
Колумбия 5 сентаво 1946 65 руб.
Колумбия 5 сентаво 1946 65 руб.
Колумбия 5 сентаво 1946 74 руб.
Колумбия 50 сентаво 1965 168 руб.
Колумбия 50 сентаво 1965 168 руб.
Колумбия 50 сентаво 1965 168 руб.
Колумбия 50 сентаво 1965 168 руб.
Колумбия 50 сентаво 1967 77 руб.
Колумбия 50 сентаво 1967 77 руб.
Колумбия 50 сентаво 1968 77 руб.
Колумбия 50 сентаво 1968 77 руб.
Колумбия 50 сентаво 1968 91 руб.
Колумбия 5000 песо 2015 1 309 руб.
Коста-Рика
Коста-Рика 1 колон 1998 155 руб.
Коста-Рика 1 колон 1998 207 руб.
Коста-Рика 100 колон 1979 2 587 руб.
Коста-Рика 100 колон 1979 2 587 руб.
Коста-Рика 100 колон 1979 2 587 руб.
Коста-Рика 100 колон 1979 2 587 руб.
Коста-Рика 100 колон 1987 1 552 руб.
Коста-Рика 5 колон 1985 31 руб.
Коста-Рика 5 сентимов 1951 246 руб.
Коста-Рика 5 сентимов 1951 246 руб.
Коста-Рика 5 сентимов 1958 52 руб.
Коста-Рика 5 сентимов 1958 52 руб.
Коста-Рика 500 колон 2000 311 руб.
Коста-Рика 500 колон 2000 311 руб.
Коста-Рика 500 колон 2000 311 руб.
Коста-Рика 500 колон 2000 556 руб.
Коста-Рика 500 колон 2000 311 руб.
Куба
Куба 1 песо 1977 460 руб.
Куба 1 песо 1979 460 руб.
Куба 1 песо 1981 460 руб.
Куба 1 песо 1981 460 руб.
Куба 1 песо 1981 460 руб.
Куба 1 песо 1985 491 руб.
Куба 1 песо 1985 491 руб.
Куба 1 песо 1987 460 руб.
Куба 1 песо 1988 460 руб.
Куба 1 песо 1990 460 руб.
Куба 1 песо 1990 460 руб.
Куба 1 песо 1994 647 руб.
Куба 1 песо 1995 647 руб.
Куба 1 сентаво 2005 86 руб.
Куба 10 песо 2003 2 717 руб.
Куба 10 песо 2005 2 717 руб.
Куба 10 сентаво 1996 26 руб.
Куба 10 сентаво 1999 26 руб.
Куба 25 сентаво 1989 341 руб.
Куба 5 песо 2016 388 руб.
Куба 5 сентаво 1996 18 руб.
Лос-Койотес индейская резервация США
Мартиника
Мексика
Мексика 1 песо 1960 181 руб.
Мексика 1 песо 1960 181 руб.
Мексика 1 песо 1961 116 руб.
Мексика 1 песо 1962 168 руб.
Мексика 1 песо 1970-1984 86 руб.
Мексика 1 сентаво 1963 16 руб.
Мексика 1 сентаво 1963 16 руб.
Мексика 10 песо 2012 231 руб.
Мексика 10 сентаво 1936 65 руб.
Мексика 10 сентаво 1936 65 руб.
Мексика 10 сентаво 1940 65 руб.
Мексика 10 сентаво 1946 98 руб.
Мексика 10 сентаво 1959 39 руб.
Мексика 10 сентаво 1959 39 руб.
Мексика 10 сентаво 1966 39 руб.
Мексика 10 сентаво 1967 39 руб.
Мексика 10 сентаво 1992-2009 17 руб.
Мексика 100 песо 1987 52 руб.
Мексика 100 песо 1987 39 руб.
Мексика 1000 песо 1988 65 руб.
Мексика 1000 песо 1988 65 руб.
Мексика 1000 песо 1988 65 руб.
Мексика 1000 песо 1988 65 руб.
Мексика 1000 песо 1989 65 руб.
Мексика 1000 песо 1989 65 руб.
Мексика 1000 песо 1989 104 руб.
Мексика 1000 песо 1989 65 руб.
Мексика 1000 песо 1989 65 руб.
Мексика 1000 песо 1990 65 руб.
Мексика 1000 песо 1990 65 руб.
Мексика 2 сентаво 1925 311 руб.
Мексика 2 сентаво 1926 311 руб.
Мексика 2 сентаво 1927 311 руб.
Мексика 2 сентаво 1935 259 руб.
Мексика 20 песо 2000 311 руб.
Мексика 20 песо 2000 311 руб.
Мексика 20 песо 2000 311 руб.
Мексика 20 песо 2010 398 руб.
Мексика 20 песо 2013 389 руб.
Мексика 20 песо 2013 398 руб.
Мексика 20 песо 2014 311 руб.
Мексика 20 песо 2014 389 руб.
Мексика 20 песо 2015 412 руб.
Мексика 20 песо 2016 (2018) 311 руб.
Мексика 20 песо 2017 401 руб.
Мексика 20 песо 2017 323 руб.
Мексика 20 сентаво 1915 1 681 руб.
Мексика 20 сентаво 1915 1 681 руб.
Мексика 20 сентаво 1915 1 681 руб.
Мексика 20 сентаво 1915 1 681 руб.
Мексика 20 сентаво 1942 298 руб.
Мексика 20 сентаво 1942 298 руб.
Мексика 20 сентаво 1976 43 руб.
Мексика 20 сентаво 1977 43 руб.
Мексика 20 сентаво 1978 43 руб.
Мексика 20 сентаво 1982 43 руб.
Мексика 200 песо 1985 155 руб.
Мексика 200 песо 1985 155 руб.
Мексика 200 песо 1985 77 руб.
Мексика 200 песо 1986 233 руб.
Мексика 25 сентаво 1950 272 руб.
Мексика 25 сентаво 1950 207 руб.
Мексика 25 сентаво 1953 207 руб.
Мексика 5 песо 1981 39 руб.
Мексика 5 песо 1981 39 руб.
Мексика 5 песо 2006 55 руб.
Мексика 5 песо 2010 129 руб.
Мексика 5 песо 2010 129 руб.
Мексика 5 сентаво 1960 23 руб.
Мексика 5 сентаво 1970-76 29 руб.
Мексика 50 песо 1988-1990 35 руб.
Мексика 50 сентаво 1955 168 руб.
Мексика 50 сентаво 1955 168 руб.
Мексика 50 сентаво 1956 168 руб.
Мексика 50 сентаво 1956 168 руб.
Мексика 50 сентаво 1967 42 руб.
Мексика 500 песо 1987 173 руб.
Мексика 5000 песо 1988 233 руб.
Мексика 5000 песо 1988 233 руб.
Мексика 5000 песо 1988 233 руб.
Монтсеррат
Нидерландские Антилы
Нидерландские Антилы 1 гульден 2014 233 руб.
Нидерландские Антилы 1 гульден 2014 233 руб.
Нидерландские Антилы 1 цент 1981 36 руб.
Нидерландские Антилы 1 цент 2006 26 руб.
Нидерландские Антилы 1 цент 2008 26 руб.
Нидерландские Антилы 10 центов 2003 31 руб.
Нидерландские Антилы 10 центов 2006 31 руб.
Нидерландские Антилы 10 центов 2010 31 руб.
Нидерландские Антилы 10 центов 2012 31 руб.
Нидерландские Антилы 10 центов 2014 31 руб.
Нидерландские Антилы 2 1/2 цента 1979 35 руб.
Нидерландские Антилы 2 1/2 цента 1985 35 руб.
Нидерландские Антилы 25 гульденов 1973 2 717 руб.
Нидерландские Антилы 25 центов 2014 39 руб.
Нидерландские Антилы 5 центов 1977 65 руб.
Нидерландские Антилы 5 центов 1985 47 руб.
Нидерландские Антилы 5 центов 1998 26 руб.
Сен-Мартен остров 5 гульденов 2013 776 руб.
Никарагуа
Никарагуа 1 кордоба 1972 518 руб.
Никарагуа 1 кордоба 1972 518 руб.
Никарагуа 1 кордоба 1972 518 руб.
Никарагуа 1 кордоба 1987 155 руб.
Никарагуа 1 кордоба 1987 155 руб.
Никарагуа 1 кордоба 1987 155 руб.
Никарагуа 1 кордоба 2002 31 руб.
Никарагуа 1 кордоба 2007 39 руб.
Никарагуа 1 кордоба 2007 39 руб.
Никарагуа 1 сентаво 1940 311 руб.
Никарагуа 1 сентаво 1940 311 руб.
Никарагуа 1 сентаво 1940 311 руб.
Никарагуа 1 сентаво 1943 582 руб.
Никарагуа 1 сентаво 1943 582 руб.
Никарагуа 10 кордоб 2007 246 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1974 65 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1987 41 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1987 41 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1987 56 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1987 41 руб.
Никарагуа 10 сентаво 1987 41 руб.
Никарагуа 25 сентаво 1964 139 руб.
Никарагуа 25 сентаво 1972 246 руб.
Никарагуа 25 сентаво 1987 91 руб.
Никарагуа 5 кордоб 1987 168 руб.
Никарагуа 5 кордоб 1987 168 руб.
Никарагуа 5 кордоба 2012 181 руб.
Никарагуа 5 кордоба 2012 181 руб.
Никарагуа 5 сентаво 1974 52 руб.
Никарагуа 5 сентаво 1974 52 руб.
Никарагуа 5 сентаво 1974 47 руб.
Никарагуа 5 сентаво 1987 91 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1987 155 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1987 155 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1994 143 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1994 143 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1994 143 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1994 143 руб.
Никарагуа 50 сентаво 1997 58 руб.
Ньюфаундленд
Ньюфаундленд 1 цент 1941 168 руб.
Ньюфаундленд 1 цент 1941 168 руб.
Ньюфаундленд 1 цент 1944 168 руб.
Ньюфаундленд 10 центов 1940 452 руб.
Ньюфаундленд 10 центов 1941 452 руб.
Ньюфаундленд 5 центов 1941 388 руб.
Ньюфаундленд 5 центов 1942 388 руб.
о-в Кюрасао
остров Бонайре
остров Саба
остров Синт-Эстатиус
Панама
Панама 1 1/4 сентаво 1940 233 руб.
Панама 1 1/4 сентаво 1940 233 руб.
Панама 1 1/4 сентаво 1940 233 руб.
Панама 1 бальбоа 1984 569 руб.
Панама 1 бальбоа 2017 168 руб.
Панама 1 бальбоа 2018 168 руб.
Панама 1 бальбоа 2019 194 руб.
Панама 1 бальбоа 2019 194 руб.
Панама 1 бальбоа 2019 194 руб.
Панама 1 бальбоа 2019 220 руб.
Панама 1 бальбоа 2019 194 руб.
Панама 1 сентесимо 1953 129 руб.
Панама 1 сентесимо 1953 129 руб.
Панама 1 сентесимо 1953 129 руб.
Панама 1 сентесимо 1953 129 руб.
Панама 1 сентесимо 1968 52 руб.
Панама 1 сентесимо 2000 39 руб.
Панама 1/10 бальбоа 1968 91 руб.
Панама 1/2 бальбоа 1982 194 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2009 305 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2013 181 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2015 228 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2016 181 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2017 194 руб.
Панама 1/2 бальбоа 2018 181 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2008 104 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2016 116 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2017 91 руб.
Панама 1/4 бальбоа 2018 91 руб.
Панама 10 бальбоа 1978 1 811 руб.
Панама 10 бальбоа 1978 1 811 руб.
Панама 10 сентесимо 1976 233 руб.
Панама 2 1/2 сентесимо 1929 388 руб.
Панама 2 1/2 сентесимо 1929 388 руб.
Панама 2 1/2 сентесимо 1973 52 руб.
Панама 25 сентесимо 1976 311 руб.
Панама 25 сентесимо 1978 518 руб.
Панама 25 сентесимо 1978 518 руб.
Панама 5 сентесимо 1966 52 руб.
Панама 5 сентесимо 1976 207 руб.
Панама 50 сентесимо 1976 414 руб.
Парагвай
Парагвай 1 песо 1925 104 руб.
Парагвай 1 песо 1925 104 руб.
Парагвай 1 песо 1925 104 руб.
Парагвай 10 гуарани 1978 65 руб.
Парагвай 100 гуарани 2007 58 руб.
Парагвай 1000 гуарани 2008 116 руб.
Парагвай 2 песо 1938 116 руб.
Парагвай 2 песо 1938 116 руб.
Парагвай 5 гуарани 1978 65 руб.
Парагвай 5 сентимо 1944 65 руб.
Парагвай 50 гуарани 1998 39 руб.
Парагвай 50 гуарани 2008 52 руб.
Парагвай 50 гуарани 2008 52 руб.
Парагвай 50 гуарани 2008 52 руб.
Парагвай 50 сентимов 1953 86 руб.
Пасхи остров
Перу
Перу 1 новый соль 2011 181 руб.
Перу 1 новый соль 2011 209 руб.
Перу 1 новый соль 2011 181 руб.
Перу 1 новый соль 2011 181 руб.
Перу 1 новый соль 2012 153 руб.
Перу 1 новый соль 2012 153 руб.
Перу 1 новый соль 2012 153 руб.
Перу 1 новый соль 2012 153 руб.
Перу 1 новый соль 2012 153 руб.
Перу 1 новый соль 2013 143 руб.
Перу 1 новый соль 2013 143 руб.
Перу 1 новый соль 2013 153 руб.
Перу 1 новый соль 2013 155 руб.
Перу 1 новый соль 2013 155 руб.
Перу 1 новый соль 2013 143 руб.
Перу 1 новый соль 2014 165 руб.
Перу 1 новый соль 2014 388 руб.
Перу 1 новый соль 2014 388 руб.
Перу 1 новый соль 2014 150 руб.
Перу 1 новый соль 2014 150 руб.
Перу 1 новый соль 2014 165 руб.
Перу 1 новый соль 2015 153 руб.
Перу 1 новый соль 2015 152 руб.
Перу 1 новый соль 2015 160 руб.
Перу 1 новый соль 2015 160 руб.
Перу 1 новый соль 2015 388 руб.
Перу 1 новый соль 2015 388 руб.
Перу 1 новый соль 2015 163 руб.
Перу 1 новый соль 2016 153 руб.
Перу 1 новый соль 2016 143 руб.
Перу 1 новый соль 2016 143 руб.
Перу 1 песета 1880 1 035 руб.
Перу 1 соль 1981 52 руб.
Перу 1 соль 2017 143 руб.
Перу 1 соль 2017 143 руб.
Перу 1 соль 2017 143 руб.
Перу 1 соль 2017 143 руб.
Перу 1 соль 2018 104 руб.
Перу 1 соль 2018 129 руб.
Перу 1 соль 2018 143 руб.
Перу 1 соль 2018 129 руб.
Перу 1 соль 2019 104 руб.
Перу 1 соль 2019 104 руб.
Перу 1/2 динеро 1863 518 руб.
Перу 1/2 динеро 1863 518 руб.
Перу 1/2 динеро 1897 388 руб.
Перу 1/2 динеро 1899 388 руб.
Перу 1/2 динеро 1900 388 руб.
Перу 1/2 соль 1967 56 руб.
Перу 10 сентаво 1880 350 руб.
Перу 10 сентаво 1880 350 руб.
Перу 10 сентаво 1965 77 руб.
Перу 10 сентаво 1975 104 руб.
Перу 10 соль 1978 77 руб.
Перу 10 соль 1979 77 руб.
Перу 10 соль 1979 77 руб.
Перу 10 соль 1981 77 руб.
Перу 10 соль 1981 77 руб.
Перу 10 соль 1983 77 руб.
Перу 100 соль 1984 143 руб.
Перу 20 сентаво 1935 45 руб.
Перу 200 соль 1975 2 070 руб.
Перу 5 сентаво 1965 91 руб.
Перу 5 сентаво 1974 52 руб.
Перу 5 сентаво 1974 52 руб.
Перу 5 сентаво 1974 52 руб.
Перу 5 соль 1974 284 руб.
Перу 5 соль 1977 52 руб.
Редонда
Сальвадор
Сальвадор 1 колон 1985 194 руб.
Сальвадор 1 колон 1985 231 руб.
Сальвадор 1 колон 1985 194 руб.
Сальвадор 1 сентаво 1956 77 руб.
Сальвадор 1 сентаво 1981 41 руб.
Сальвадор 1 сентаво 1986 77 руб.
Сальвадор 1 сентаво 1989 52 руб.
Сальвадор 10 сентаво 1985 65 руб.
Сальвадор 10 сентаво 1985 65 руб.
Сальвадор 10 сентаво 1998 31 руб.
Сальвадор 25 сентаво 1953 311 руб.
Сальвадор 25 сентаво 1953 311 руб.
Сальвадор 25 сентаво 1986 104 руб.
Сальвадор 25 сентаво 1994 52 руб.
Сальвадор 3 сентаво 1974 65 руб.
Сальвадор 5 сентаво 1994 29 руб.
Сен-Пьер и Микелон о-ва
Сен-Пьер и Микелон о-ва 2 франка 1948 841 руб.
Сен-Пьер и Микелон о-ва 2 франка 1948 841 руб.
Сент -Кристофер-Невис-Ангилья
Сент-Винсент
Сент-Винсент 4 доллара 1970 2 587 руб.
Сент-Люсия
Суринам
Суринам 1 цент 1962 56 руб.
Суринам 1 цент 1980 58 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 100 гульденов 1996 1 811 руб.
Суринам 5 центов 1962 65 руб.
Суринам 5 центов 1979 52 руб.
США
Набор США 3 монеты 1976 1 681 руб.
США 1 доллар 2015 168 руб.
США 1 доллар 2015 163 руб.
США 1 доллар 2016 155 руб.
США 1 доллар 2016 143 руб.
США 1 доллар 2016 143 руб.
США 1 доллар 2016 143 руб.
США 1 доллар 2016 151 руб.
США 1 доллар 2016 139 руб.
США 1 доллар 2016 143 руб.
США 1 цент 1946 16 руб.
США 1 цент 1954 16 руб.
США 1/2 доллара 1986 466 руб.
США 1/2 доллара 1994 647 руб.
США 1/4 доллара 434 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 52 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2001 77 руб.
США 25 центов 2002 77 руб.
США 25 центов 2002 77 руб.
США 25 центов 2002 77 руб.
США 25 центов 2015 52 руб.
США 25 центов 2015 54 руб.
США 25 центов 2015 54 руб.
США 25 центов 2016 53 руб.
Теркс и Кайкос острова
Теркс и Кайкос 1 крона 1986 452 руб.
Теркс и Кайкос 1/2 кроны 1981 333 руб.
Теркс и Кайкос 10 крон 1979 2 587 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1992 776 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1992 776 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1994 1 035 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1994 1 035 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1994 1 035 руб.
Теркс и Кайкос 5 крон 1995 647 руб.
Теркс и Кайкос о-ва 1 крона 1988 776 руб.
Теркс и Кайкос о-ва 1 крона 1988 776 руб.
Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго 1 доллар 1972 673 руб.
Тринидад и Тобаго 1 доллар 1972 673 руб.
Тринидад и Тобаго 1 доллар 1972 673 руб.
Тринидад и Тобаго 1 цент 1970 13 руб.
Тринидад и Тобаго 1 цент 1999 16 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1972 104 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1978 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1978 31 руб.
Тринидад и Тобаго 10 центов 1978 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 долларов 1971 2 070 руб.
Тринидад и Тобаго 5 долларов 1975 1 811 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1966 77 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1966 77 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 31 руб.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1978 31 руб.
Уругвай
Уругвай 1 песо 1942 828 руб.
Уругвай 1 песо 1942 828 руб.
Уругвай 1 песо 1942 828 руб.
Уругвай 1 песо 1965 91 руб.
Уругвай 1 песо 1965 91 руб.
Уругвай 1 песо 1968 56 руб.
Уругвай 1 песо 1989 111 руб.
Уругвай 10 песо 1965 143 руб.
Уругвай 10 песо 1968 116 руб.
Уругвай 10 песо 1968 83 руб.
Уругвай 10 песо 2000 231 руб.
Уругвай 10 песо 2015 208 руб.
Уругвай 10 сентесимо 1930 246 руб.
Уругвай 10 сентесимо 1930 246 руб.
Уругвай 10 сентесимо 1930 246 руб.
Уругвай 10 сентесимо 1930 246 руб.
Уругвай 100 песо 1989 116 руб.
Уругвай 1000 песо 1969 1 681 руб.
Уругвай 2 песо 2012 65 руб.
Уругвай 2 сентесимо 1901 155 руб.
Уругвай 2 сентесимо 1977 129 руб.
Уругвай 2 сентесимо 1977 129 руб.
Уругвай 20 песо 1970 144 руб.
Уругвай 20 сентесимо 1942 207 руб.
Уругвай 20 сентесимо 1942 207 руб.
Уругвай 20 сентесимо 1942 207 руб.
Уругвай 20 сентесимо 1942 207 руб.
Уругвай 20 сентесимо 1942 207 руб.
Уругвай 200 песо 1989 144 руб.
Уругвай 5 сентесимо 1924 129 руб.
Уругвай 5 сентесимо 1960 52 руб.
Уругвай 50 песо 1970 173 руб.
Уругвай 50 песо 2011 461 руб.
Уругвай 50 сентесимо 1981 104 руб.
Фолклендские острова
Фолклендские острова 1 крона 2008 647 руб.
Фолклендские острова 1 крона 2011 776 руб.
Фолклендские острова 1/2 пенни 1980 220 руб.
Фолклендские острова 10 пенсов 1974 104 руб.
Фолклендские острова 2 фунта 2014 556 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1977 445 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1980 311 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1980 311 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1980 362 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1980 417 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1981 388 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1981 417 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1982 1 876 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1992 711 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1992 711 руб.
Фолклендские острова 50 пенсов 1997 906 руб.
Чили
Чили 1 песо 1933 155 руб.
Чили 1 песо 1957 33 руб.
Чили 1 сентесимо 1963 83 руб.
Чили 1 эскудо 1972 31 руб.
Чили 10 песо - 1 кондор 1958 98 руб.
Чили 10 песо 1989 32 руб.
Чили 10 сентесимо 1960-1970 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1964 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1964 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1964 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1965 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1965 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1966 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1966 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1966 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1967 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1967 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1969 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1969 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1969 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1970 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1970 65 руб.
Чили 10 сентесимо 1970 65 руб.
Чили 100 эскудо 1974 91 руб.
Чили 100 эскудо 1974 91 руб.
Чили 100 эскудо 1974 91 руб.
Чили 100 эскудо 1975 91 руб.
Чили 100 эскудо 1975 91 руб.
Чили 2 сентесимо 1964 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1964 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1964 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1965 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1965 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1965 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1965 52 руб.
Чили 2 сентесимо 1969 83 руб.
Чили 5 песо - 1/2 кондора 1956 209 руб.
Чили 5 сентаво 1928 104 руб.
Чили 5 сентаво 1928 104 руб.
Чили 5 сентаво 1938 104 руб.
Чили 5 сентаво 1938 104 руб.
Чили 5 сентаво 1938 104 руб.
Чили 5 сентесимо 1960-1971 65 руб.
Чили 5 сентесимо 1964 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1964 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1965 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1966 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1966 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1966 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1969 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1970 39 руб.
Чили 5 сентесимо 1970 39 руб.
Чили 5 эскудо 1972 65 руб.
Чили 5 эскудо 1972 65 руб.
Чили 5 эскудо 1972 65 руб.
Чили 500 песо 2000 132 руб.
Чили 500 песо 2000 129 руб.
Чили 500 песо 2000 129 руб.
Чили 500 песо 2001 129 руб.
Эквадор
Эквадор 1 сентаво 2000 47 руб.
Эквадор 10 сентаво 1964 65 руб.
Эквадор 10 сентаво 1968 41 руб.
Эквадор 10 сентаво 1968 41 руб.
Эквадор 10 сентаво 1972 65 руб.
Эквадор 10 сентаво 1972 65 руб.
Эквадор 10 сентаво 2000 31 руб.
Эквадор 10 сентаво 2000 31 руб.
Эквадор 10 сентаво 2000 31 руб.
Эквадор 10 сентаво 2000 31 руб.
Эквадор 100 сукре 1997 39 руб.
Эквадор 1000 сукре 1997 104 руб.
Эквадор 5 сентаво 1928 466 руб.
Эквадор 5 сентаво 1937 233 руб.
Эквадор 5 сентаво 1937 233 руб.
Эквадор 5 сентаво 1937 233 руб.
Эквадор 5 сентаво 1937 233 руб.
Эквадор 5 сентаво 1946 65 руб.
Эквадор 5 сентаво 1946 65 руб.
Эквадор 50 сукре 1991 41 руб.
Эквадор 500 сукре 1997 65 руб.
Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
Ямайка
Набор Ямайка 8 монет 1974 2 458 руб.
Ямайка 1 доллар 1974 311 руб.
Ямайка 1 доллар 1977 388 руб.
Ямайка 1 доллар 1983 1 294 руб.
Ямайка 1 доллар 1983 1 294 руб.
Ямайка 1 доллар 1983 1 294 руб.
Ямайка 1 доллар 1993 129 руб.
Ямайка 1 доллар 1993 129 руб.
Ямайка 1 доллар 2003 21 руб.
Ямайка 1 доллар 2005 21 руб.
Ямайка 1 доллар 2005 21 руб.
Ямайка 1 доллар 2005 21 руб.
Ямайка 1 цент 1973 26 руб.
Ямайка 1 цент 1980 42 руб.
Ямайка 1/2 пенни 1962 194 руб.
Ямайка 1/2 пенни 1964 91 руб.
Ямайка 1/2 пенни 1964 91 руб.
Ямайка 1/2 пенни 1964 91 руб.
Ямайка 1/2 пенни 1964 91 руб.
Ямайка 10 долларов 1974 1 681 руб.
Ямайка 10 долларов 1977 3 105 руб.
Ямайка 10 долларов 1978 3 105 руб.
Ямайка 10 долларов 1979 2 070 руб.
Ямайка 10 долларов 1982 2 070 руб.
Ямайка 10 долларов 1988 906 руб.
Ямайка 10 долларов 1989 2 458 руб.
Ямайка 10 долларов 1999 39 руб.
Ямайка 10 долларов 1999 39 руб.
Ямайка 10 долларов 2000 39 руб.
Ямайка 10 долларов 2000 39 руб.
Ямайка 10 долларов 2000 39 руб.
Ямайка 10 долларов 2005 39 руб.
Ямайка 10 центов 1969 39 руб.
Ямайка 10 центов 1974 91 руб.
Ямайка 10 центов 1977 104 руб.
Ямайка 10 центов 1996 16 руб.
Ямайка 20 центов 1974 129 руб.
Ямайка 20 центов 1975 129 руб.
Ямайка 20 центов 1986 144 руб.
Ямайка 20 центов 1988 144 руб.
Ямайка 25 долларов 1988 1 940 руб.
Ямайка 25 центов 1974 207 руб.
Ямайка 25 центов 1987 111 руб.
Ямайка 25 центов 2003 21 руб.
Ямайка 5 долларов 1971 3 234 руб.
Ямайка 5 долларов 1974 711 руб.
Ямайка 5 долларов 1994 31 руб.
Ямайка 5 долларов 1996 31 руб.
Ямайка 5 долларов 1996 31 руб.
Ямайка 5 долларов 1996 31 руб.
Ямайка 5 центов 1974 77 руб.
Ямайка 5 шиллингов 1966 388 руб.
Ямайка 5 шиллингов 1966 452 руб.
Ямайка 5 шиллингов 1966 452 руб.
Ямайка 5 шиллингов 1966 388 руб.
Ямайка 50 центов 1977 259 руб.
Ямайка 50 центов 1978 259 руб.
Ямайка 50 центов 1986 83 руб.
Африка
Марокко 10 франков 1952 65 руб.
Марокко 10 франков 1952 65 руб.
Французский Судан 1 франк 2014 389 руб.
Южный Судан 2 фунта 2015 236 руб.
Алжир
Алжир 1 динар 1972 39 руб.
Алжир 1/2 динара 1992 201 руб.
Алжир 1/2 динара 1992 (5 штук) 782 руб.
Алжир 1/4 динара 1992 116 руб.
Алжир 1/4 динара 1992 116 руб.
Алжир 1/4 динара 1992 116 руб.
Алжир 1/4 динара 1992 116 руб.
Алжир 10 динар 2017 104 руб.
Алжир 10 сентимов 1989 116 руб.
Алжир 100 динар 2015 323 руб.
Алжир 100 динар 2015 323 руб.
Алжир 100 динар 2015 323 руб.
Алжир 100 динар 2018 518 руб.
Алжир 2 динара 2010 69 руб.
Алжир 2 сантима 1964 30 руб.
Алжир 20 динаров 2017 155 руб.
Алжир 20 динаров 2018 155 руб.
Алжир 20 сентим 1972 52 руб.
Алжир 20 сентимов 1987 78 руб.
Алжир 200 динаров 2012 750 руб.
Алжир 200 динаров 2016 388 руб.
Алжир 5 сантим 1980 104 руб.
Алжир 5 сантим 1980 111 руб.
Алжир 5 сантим 1980 111 руб.
Алжир 5 сантим 1980 111 руб.
Алжир 5 сентимов 1985 53 руб.
Алжир 50 динар 2017 168 руб.
Алжир 50 динаров 1994 466 руб.
Алжир 50 динаров 1994 466 руб.
Алжир 50 динаров 2004 323 руб.
Алжир 50 динаров 2004 323 руб.
Алжир 50 динаров 2004 323 руб.
Алжир 50 сантим 1975 207 руб.
Ангола
Ангола 1 кванза 2012 82 руб.
Ангола 10 сентаво 1949 139 руб.
Ангола 10 эскудо 1952 407 руб.
Ангола 10 эскудо 1952 407 руб.
Ангола 10 эскудо 1955 388 руб.
Ангола 10 эскудо 1955 388 руб.
Ангола 10 эскудо 1969 152 руб.
Ангола 100 кванза 2015 278 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1953 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1956 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1956 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1956 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1967 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1967 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1968 65 руб.
Ангола 2 1/2 эскудо 1974 95 руб.
Ангола 20 кванза 2014 298 руб.
Ангола 20 сентаво 1962 97 руб.
Ангола 5 кванза 2012 167 руб.
Ангола 50 кванза 1978-1991 2 717 руб.
Ангола 50 кванза 2015 250 руб.
Ангола 50 сентаво 1927 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1927 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1927 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1928 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1928 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1928 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1928 388 руб.
Ангола 50 сентаво 1948 168 руб.
Ангола 50 сентаво 1948 168 руб.
Ангола 50 сентаво 1950 181 руб.
Ангола 50 сентаво 1950 181 руб.
Ангола 50 сентаво 1950 181 руб.
Ангола 50 сентаво 1954 52 руб.
Ангола 50 сентаво 1957 83 руб.
Ангола 50 сентаво 1961 52 руб.
Ангола 50 сентаво 1961 52 руб.
Ангола 50 сентаво 1961 52 руб.
Ангола 50 сентимо 2012 111 руб.
Бельгийское Конго
Бельгийское Конго 10 сентимов 1911 233 руб.
Бельгийское Конго 2 франка 1943 1 164 руб.
Бельгийское Конго 2 франка 1947 233 руб.
Бельгийское Конго 2 франка 1947 233 руб.
Бельгийское Конго 2 франка 1947 233 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1910 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1910 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1910 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1911 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1911 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1911 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1919 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1919 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1919 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1920 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1921 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1921 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1921 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1921 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1925 155 руб.
Бельгийское Конго 5 сентимов 1925 155 руб.
Бельгийское Конго 50 сентимов 1925 194 руб.
Бенин
Бенин 200 франков 1995 1 552 руб.
Биафра
Ботсвана
Ботсвана 1 тхебе 1976 31 руб.
Ботсвана 10 тебе 2013 47 руб.
Ботсвана 10 тхебе 1976 62 руб.
Ботсвана 10 тхебе 1991 31 руб.
Ботсвана 10 тхебе 1991 31 руб.
Ботсвана 10 тхебе 1991 31 руб.
Ботсвана 2 пула 2013 181 руб.
Ботсвана 2 пула 2013 181 руб.
Ботсвана 2 тебе 1981 69 руб.
Ботсвана 25 тебе 2007 65 руб.
Ботсвана 25 тебе 2007 65 руб.
Ботсвана 25 тебе 2007 65 руб.
Ботсвана 25 тебе 2007 65 руб.
Ботсвана 5 пула 1988 1 229 руб.
Ботсвана 5 пула 1988 1 229 руб.
Ботсвана 5 пула 1988 1 229 руб.
Ботсвана 5 пула 2013 167 руб.
Ботсвана 5 тхебе 1998 25 руб.
Ботсвана 50 тхебе 1984 168 руб.
Набор Ботсвана 7 монет 2013 583 руб.
Британская Восточная Африка
Британская Восточная Африка 1 цент 1959 65 руб.
Британская Восточная Африка 1 шиллинг 1950 194 руб.
Британская Восточная Африка-Уганда 1 цент 1913 388 руб.
Британская Восточная Африка-Уганда 1 цент 1913 417 руб.
Британская Западная Африка
Британская Западная Африка 1 пенни 1936 311 руб.
Британская Западная Африка 3 пенса 1938 194 руб.
Британская Западная Африка 3 пенса 1939 194 руб.
Британская Западная Африка 6 пенсов 1938 181 руб.
Буркина Фасо
Бурунди
Бурунди 1 франк 2003 31 руб.
Бурунди 1 франк 2003 31 руб.
Бурунди 1 франк 2003 31 руб.
Бурунди 10 франков 1968 246 руб.
Бурунди 10 франков 1968 261 руб.
Бурунди 10 франков 2011 65 руб.
Бурунди 10 франков 2011 65 руб.
Бурунди 5 франков 1971 350 руб.
Бурунди 5 франков 1980 52 руб.
Бурунди 5 франков 1980 52 руб.
Бурунди 5 франков 1980 52 руб.
Бурунди 5 франков 1980 52 руб.
Бурунди 5 франков 2014 52 руб.
Бурунди 5 франков 2014 52 руб.
Бурунди 5 франков 2014 52 руб.
Бурунди 5 франков 2014 52 руб.
Бурунди 5 франков 2014 52 руб.
Бурунди 50 франков 2011 91 руб.
Бурунди 50 франков 2011 77 руб.
Бурунди 50 франков 2011 77 руб.
Бурунди 50 франков 2011 77 руб.
Набор Бурунди 6 монет 5 франков 2014 293 руб.
Вознесения остров
Вознесения остров 25 пенсов 1981 466 руб.
Вознесения остров 50 пенсов 1995 647 руб.
Вознесения остров 50 пенсов 1996 647 руб.
Вознесения остров 50 пенсов 1998 1 035 руб.
Габон
Гамбия
Гамбия 1 бутут 1974 56 руб.
Гамбия 1 бутут 1998 31 руб.
Гамбия 1 даласи 1987 139 руб.
Гамбия 1 даласи 2011 116 руб.
Гамбия 1 даласи 2016 116 руб.
Гамбия 1 даласи 2016 116 руб.
Гамбия 1 даласи 2016 116 руб.
Гамбия 1 пенни 1966 233 руб.
Гамбия 1 пенни 1966 233 руб.
Гамбия 1 пенни 1966 233 руб.
Гамбия 1 пенни 1966 233 руб.
Гамбия 10 бутут 1971 91 руб.
Гамбия 10 бутут 1971 91 руб.
Гамбия 10 бутут 1998 39 руб.
Гамбия 20 даласи 1981 2 458 руб.
Гамбия 20 даласи 1995 1 164 руб.
Гамбия 20 даласи 1996 2 328 руб.
Гамбия 25 бутут 1971 65 руб.
Гамбия 25 бутут 1971 65 руб.
Гамбия 25 бутут 1971 65 руб.
Гамбия 25 бутут 1998 52 руб.
Гамбия 5 бутут 1971 52 руб.
Гамбия 50 бутут 1971 168 руб.
Гана
Гана 1 песева 1979 65 руб.
Гана 1 песева 2007 39 руб.
Гана 1 седи 1979 143 руб.
Гана 1 седи 1979 143 руб.
Гана 1 седи 2007 246 руб.
Гана 1/2 пенни 1958 168 руб.
Гана 1/2 песева 1967 58 руб.
Гана 10 песев 1965 323 руб.
Гана 10 песев 1965 323 руб.
Гана 10 песев 1965 323 руб.
Гана 10 песев 2007 39 руб.
Гана 10 песев 2016 39 руб.
Гана 100 сика 2002 1 940 руб.
Гана 2 1/2 песева 1967 65 руб.
Гана 2 1/2 песева 1967 65 руб.
Гана 2 1/2 песева 1967 65 руб.
Гана 2 1/2 песева 1967 65 руб.
Гана 20 песев 2007 52 руб.
Гана 20 песев 2007 52 руб.
Гана 20 песев 2016 52 руб.
Гана 20 седи 1995 65 руб.
Гана 20 седи 1997 65 руб.
Гана 20 седи 1997 65 руб.
Гана 25 песев 1965 518 руб.
Гана 3 пенса 1958 220 руб.
Гана 5 песев 1965 388 руб.
Гана 5 песев 1965 388 руб.
Гана 5 песев 1965 388 руб.
Гана 50 песев 1965 776 руб.
Гана 50 песев 1965 776 руб.
Гана 50 песев 1965 776 руб.
Гана 50 песев 1979 129 руб.
Гана 50 песев 1979 129 руб.
Гана 50 песев 2007 65 руб.
Гана 50 песев 2007 65 руб.
Гана 50 песев 2007 65 руб.
Гана 50 песев 2007 65 руб.
Гана 50 седи 1981 3 105 руб.
Гана 50 седи 1991 52 руб.
Гана 50 седи 1991 65 руб.
Гана 50 седи 1999 39 руб.
Гана 6 пенсов 1958 168 руб.
Гана 6 пенсов 1958 168 руб.
Гана 6 пенсов 1958 194 руб.
Гвинея
Гвинея 1 сили 1971 194 руб.
Гвинея 1 сили 1971 194 руб.
Гвинея 1 сили 1971 220 руб.
Гвинея 1 франк 1985 39 руб.
Гвинея 2 сили 1971 246 руб.
Гвинея 2 сили 1971 246 руб.
Гвинея 200 франков 1969 2 328 руб.
Гвинея 25 франков 1987 104 руб.
Гвинея 5 сили 1971 246 руб.
Гвинея 5 сили 1971 246 руб.
Гвинея 5 сили 1971 246 руб.
Гвинея 5 сили 1971 246 руб.
Гвинея 500 франков 1969 3 881 руб.
Гвинея-Бисау 20 сентаво 1933 466 руб.
Гвинея-Бисау 20 сентаво 1933 466 руб.
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау 20 песо 1977 518 руб.
Гвинея-Бисау 20 песо 1977 388 руб.
Гвинея-Бисау 20 песо 1977 906 руб.
Гвинея-Бисау 20 сентаво 1933 466 руб.
Гвинея-Бисау 2000 песо 1991 1 423 руб.
Гвинея-Бисау 2000 песо 1991 1 164 руб.
Гвинея-Бисау 250 песо 1984 1 111 руб.
Гвинея-Бисау 5 песо 1977 362 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1946 311 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1946 311 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1952 168 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1952 168 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1952 168 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1977 155 руб.
Гвинея-Бисау 50 сентаво 1977 155 руб.
Гоф остров
Джибути
Джибути 1 франк 1977 194 руб.
Джибути 1 франк 1977 194 руб.
Джибути 1 франк 1977 194 руб.
Джибути 10 франков 1996 34 руб.
Джибути 10 франков 2016 52 руб.
Джибути 100 франков 2013 181 руб.
Джибути 20 франков 1996 68 руб.
Джибути 20 франков 2016 65 руб.
Джибути 250 франков 2012 236 руб.
Джибути 5 франков 1991 52 руб.
Джибути 50 франков 2016 143 руб.
Джибути 500 франков 2010 569 руб.
Джибути 500 франков 2010 569 руб.
Египет
Египет 1 миллим 1960 52 руб.
Египет 1 миллим 1972 39 руб.
Египет 1 пиастр 1984 31 руб.
Египет 1 фунт 2015 103 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 143 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 1 фунт 2019 116 руб.
Египет 10 мильем 1938 52 руб.
Египет 10 мильем 1973 26 руб.
Египет 10 пиастров 1960 569 руб.
Египет 10 пиастров 1969 323 руб.
Египет 10 пиастров 1969 323 руб.
Египет 10 пиастров 1969 323 руб.
Египет 10 пиастров 1969 323 руб.
Египет 2 миллима 1962 65 руб.
Египет 20 пиастров 1988 466 руб.
Египет 5 миллим 1973 65 руб.
Египет 5 мильем 1943 98 руб.
Египет 5 мильем 1943 98 руб.
Египет 5 пиастров 1972 116 руб.
Египет 50 пиастров 2015 77 руб.
Египет 50 пиастров 2019 91 руб.
Египет 50 пиастров 2019 91 руб.
Египет 50 пиастров 2019 104 руб.
Египет 50 пиастров 2019 91 руб.
Египет 50 пиастров 2019 91 руб.
Египет 50 пиастров 2019 91 руб.
Заир
Заир 1 заир 1987 47 руб.
Заир 10 заиров 1988 69 руб.
Заир 5 заиров 1987 58 руб.
Заир 5 макута 1977 116 руб.
Заир 5 макута 1977 116 руб.
Заир 5 макута 1977 116 руб.
Набор Заир 3 монеты 1987-88 168 руб.
Замбия
Замбия 1 квача 1992 52 руб.
Замбия 1 квача 2012 65 руб.
Замбия 1 нгвей 1983 35 руб.
Замбия 1 пенни 1966 647 руб.
Замбия 10 квача 1992 194 руб.
Замбия 10 квача 1992 194 руб.
Замбия 10 квача 1992 194 руб.
Замбия 10 квача 1992 194 руб.
Замбия 10 квача 1992 220 руб.
Замбия 10 нгвей 2012 39 руб.
Замбия 1000 квача 2000 1 681 руб.
Замбия 1000 квача 2000 1 681 руб.
Замбия 2 нгвей 1983 41 руб.
Замбия 25 нгвей 1992 39 руб.
Замбия 5 нгвей 1972 69 руб.
Замбия 5 нгвей 2012 39 руб.
Замбия 50 нгвей 2012 65 руб.
Занзибар
Занзибар 1 писа 1882 336 руб.
Занзибар 1 писа 1882 336 руб.
Занзибар 1 писа 1882 336 руб.
Занзибар 1 писа 1886 233 руб.
Западная Сахара
Западно-афр.валютный союз
Западно-афр.валютный союз 1 франк 1963 555 руб.
Западно-афр.валютный союз 1 франк 1971 91 руб.
Западно-афр.валютный союз 1 франк 2011 65 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 1966 83 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 1981 1 125 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 1997 39 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 2008 41 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 2012 52 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 2012 52 руб.
Западно-афр.валютный союз 10 франков 2012 52 руб.
Западно-афр.валютный союз 100 франков 1968 77 руб.
Западно-афр.валютный союз 100 франков 1973 39 руб.
Западно-афр.валютный союз 100 франков 1977 39 руб.
Западно-афр.валютный союз 100 франков 1978 39 руб.
Западно-афр.валютный союз 100 франков 1997 41 руб.
Западно-афр.валютный союз 5 франков 2018 52 руб.
Западно-афр.валютный союз 50 франков 1996 31 руб.
Западно-афр.валютный союз 50 франков 1997 31 руб.
Западно-афр.валютный союз 50 франков 2009 77 руб.
Зимбабве
Зимбабве 1 доллар 2016 647 руб.
Зимбабве 1 цент 1980 42 руб.
Зимбабве 5 долларов 2002 143 руб.
Зимбабве 5 долларов 2002 143 руб.
Зимбабве 5 долларов 2002 143 руб.
Зимбабве 5 центов 1982 33 руб.
Зимбабве 50 центов 2014 147 руб.
Кабо-Верде
Кабо-Верде 1 эскудо 1930 776 руб.
Кабо-Верде 1 эскудо 1930 776 руб.
Кабо-Верде 1 эскудо 1949 653 руб.
Кабо-Верде 1 эскудо 1985 246 руб.
Кабо-Верде 1 эскудо 1994 39 руб.
Кабо-Верде 10 сентаво 1930 168 руб.
Кабо-Верде 10 сентаво 1930 168 руб.
Кабо-Верде 10 сентаво 1930 168 руб.
Кабо-Верде 10 сентаво 1930 168 руб.
Кабо-Верде 10 эскудо 1985 647 руб.
Кабо-Верде 10 эскудо 1994 77 руб.
Кабо-Верде 10 эскудо 1994 77 руб.
Кабо-Верде 10 эскудо 1994 77 руб.
Кабо-Верде 10 эскудо 1994 77 руб.
Кабо-Верде 100 эскудо 1994 323 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 155 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 163 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 163 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 207 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 163 руб.
Кабо-Верде 20 сентаво 1930 163 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1982 259 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1994 104 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1994 104 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1994 104 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1994 104 руб.
Кабо-Верде 20 эскудо 1994 155 руб.
Кабо-Верде 200 эскудо 1995 647 руб.
Кабо-Верде 200 эскудо 1995 647 руб.
Кабо-Верде 200 эскудо 1995 647 руб.
Кабо-Верде 200 эскудо 2005 750 руб.
Кабо-Верде 200 эскудо 2008 711 руб.
Кабо-Верде 250 эскудо 2010 828 руб.
Кабо-Верде 250 эскудо 2013 1 100 руб.
Кабо-Верде 250 эскудо 2015 699 руб.
Кабо-Верде 5 сентаво 1930 306 руб.
Кабо-Верде 5 сентаво 1930 306 руб.
Кабо-Верде 5 эскудо 1994 65 руб.
Кабо-Верде 50 сентаво 1949 375 руб.
Кабо-Верде 50 сентаво 1949 375 руб.
Кабо-Верде 50 сентаво 1977 233 руб.
Кабо-Верде 50 сентаво 1977 233 руб.
Кабо-Верде 50 сентаво 1977 233 руб.
Кабо-Верде 50 эскудо 1994 143 руб.
Камерун
Камерун 1 франк 1924 350 руб.
Камерун 1 франк 1924 350 руб.
Камерун 1 франк 1924 350 руб.
Камерун 1 франк 1924 350 руб.
Камерун 1 франк 1943 776 руб.
Камерун 1 франк 1943 776 руб.
Камерун 1 франк 1943 776 руб.
Камерун 1 франк 1943 776 руб.
Камерун 1 франк 1943 776 руб.
Камерун 100 франков 1986 647 руб.
Камерун 50 сантимов 1924 388 руб.
Камерун 500 франков 1985 3 234 руб.
Катанга
Катанга 1 франк 1961 246 руб.
Катанга 1 франк 1961 246 руб.
Катанга 1 франк 1961 246 руб.
Катанга 1 франк 1961 246 руб.
Катанга 5 франков 1961 452 руб.
Катанга 5 франков 1961 452 руб.
Кения
Кения 1 шиллинг 1973 39 руб.
Кения 1 шиллинг 1973 39 руб.
Кения 1 шиллинг 1974 39 руб.
Кения 1 шиллинг 2005 37 руб.
Кения 10 центов 1995 65 руб.
Кения 10 шиллингов 2005 56 руб.
Кения 10 шиллингов 2005 39 руб.
Кения 10 шиллингов 2005 39 руб.
Кения 10 шиллингов 2018 104 руб.
Кения 40 шиллингов 2003 222 руб.
Кения 5 центов 1967 70 руб.
Кения 5 центов 1970 39 руб.
Кения 5 центов 1978 39 руб.
Кения 5 шиллингов 2005 55 руб.
Кения 5 шиллингов 2018 91 руб.
Кения 50 центов 1973 39 руб.
Кения 50 центов 1995 41 руб.
Набор Кения 4 монеты 2018 388 руб.
Коморские острова
Коморские о-ва 10 франков 2001 208 руб.
Коморские о-ва 2 франка 1964 246 руб.
Коморские о-ва 50 франков 2013 143 руб.
Коморские острова 1 франк 1964 750 руб.
Коморские острова 1 франк 1964 750 руб.
Коморские острова 1 франк 1964 750 руб.
Коморские острова 1 франк 1964 750 руб.
Коморские острова 10 франков 1992 116 руб.
Коморские острова 10 франков 1992 116 руб.
Коморские острова 100 франков 1977 311 руб.
Коморские острова 100 франков 1977 362 руб.
Коморские острова 100 франков 1977 311 руб.
Коморские острова 100 франков 1977 404 руб.
Коморские острова 25 франков 1982 129 руб.
Коморские острова 25 франков 1982 143 руб.
Коморские острова 25 франков 1982 129 руб.
Коморские острова 25 франков 1982 129 руб.
Коморские острова 5 франков 1992 207 руб.
Коморские острова 5 франков 1992 207 руб.
Коморские острова 5 франков 1992 207 руб.
Коморские острова 50 франков 1994 155 руб.
Коморские острова 50 франков 1994 155 руб.
Коморские острова 50 франков 1994 155 руб.
Конго
Конго 1 ликута 1967 39 руб.
Конго 1 ликута 1967 39 руб.
Конго 1 ликута 1967 39 руб.
Конго 1 франк 2002 181 руб.
Конго 10 сенжи 1967 39 руб.
Конго 10 франков 1965 402 руб.
Конго 10 франков 2008 1 811 руб.
Конго 100 франков 1984 972 руб.
Конго 100 франков 1995 776 руб.
Конго 1000 франков 1997 2 587 руб.
Конго 1000 франков 2006 3 364 руб.
Конго 50 сентимов 2002 77 руб.
Конго 50 сентимов 2002 194 руб.
Кот-д’Ивуар
Лесото
Лесото 1 лоти 1979 347 руб.
Лесото 1 сенте 1992 31 руб.
Лесото 1 сенте 1992 31 руб.
Лесото 10 лисенте 1983 91 руб.
Лесото 10 лисенте 1998 52 руб.
Лесото 10 малоти 1982 2 070 руб.
Лесото 10 малоти 1984 1 111 руб.
Лесото 10 малоти 1984 903 руб.
Лесото 2 лисенте 1992 116 руб.
Лесото 20 лисенте 1998 52 руб.
Лесото 25 лисенте 1979 168 руб.
Лесото 25 лисенте 1979 168 руб.
Лесото 25 лисенте 1985 144 руб.
Лесото 5 лисенте 1994 116 руб.
Лесото 5 лисенте 1994 116 руб.
Лесото 5 лисенте 1994 116 руб.
Лесото 5 малоти 1995 514 руб.
Лесото 5 малоти 2010 129 руб.
Лесото 5 малоти 2016 333 руб.
Лесото 50 лисенте 1983 168 руб.
Лесото 50 лисенте 1983 168 руб.
Лесото 50 лисенте 1983 168 руб.
Лесото 50 лисенте 1983 222 руб.
Либерия
Либерия 1 доллар 1993 518 руб.
Либерия 1 доллар 2000 155 руб.
Либерия 1 цент 1937 116 руб.
Либерия 1 цент 1961 104 руб.
Либерия 1 цент 1972 116 руб.
Либерия 1 цент 1975 104 руб.
Либерия 1 цент 1975 104 руб.
Либерия 1 цент 1975 104 руб.
Либерия 1 цент 1977 104 руб.
Либерия 1/2 цента 1937 91 руб.
Либерия 1/2 цента 1937 91 руб.
Либерия 1/2 цента 1937 91 руб.
Либерия 1/2 цента 1937 91 руб.
Либерия 1/2 цента 1941 129 руб.
Либерия 10 долларов 1984 1 111 руб.
Либерия 10 долларов 1984 1 035 руб.
Либерия 10 долларов 1984 1 035 руб.
Либерия 10 долларов 2000 776 руб.
Либерия 10 долларов 2000 427 руб.
Либерия 10 долларов 2000 1 035 руб.
Либерия 10 долларов 2001 906 руб.
Либерия 10 долларов 2002 647 руб.
Либерия 10 долларов 2002 647 руб.
Либерия 10 долларов 2004 647 руб.
Либерия 10 долларов 2004 466 руб.
Либерия 10 долларов 2006 776 руб.
Либерия 2 доллара 1983 1 423 руб.
Либерия 2 цента 1941 347 руб.
Либерия 20 долларов 1983 2 458 руб.
Либерия 20 долларов 2001 1 811 руб.
Либерия 5 долларов 1978 2 199 руб.
Либерия 5 долларов 1997 518 руб.
Либерия 5 долларов 1997 518 руб.
Либерия 5 долларов 1997 518 руб.
Либерия 5 долларов 1997 518 руб.
Либерия 5 долларов 1998 1 035 руб.
Либерия 5 долларов 1998 1 035 руб.
Либерия 5 долларов 1998 1 035 руб.
Либерия 5 долларов 1998 1 035 руб.
Либерия 5 долларов 1998 1 035 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 518 руб.
Либерия 5 долларов 2000 647 руб.
Либерия 5 долларов 2000 518 руб.
Либерия 5 долларов 2000 518 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2000 236 руб.
Либерия 5 долларов 2001 647 руб.
Либерия 5 долларов 2001 388 руб.
Либерия 5 долларов 2005 749 руб.
Либерия 50 центов 1968 143 руб.
Либерия 50 центов 1968 220 руб.
Либерия 50 центов 1970 220 руб.
Ливия
Ливия 1 динар 2017 284 руб.
Ливия 1 дирхам 1975 91 руб.
Ливия 1 пиастр 1952 104 руб.
Ливия 1 пиастр 1952 104 руб.
Ливия 1/2 динара 2014 246 руб.
Ливия 1/4 динара 2009 143 руб.
Ливия 1/4 динара 2014 194 руб.
Ливия 10 мильем 1965 77 руб.
Ливия 100 дирхам 2009 350 руб.
Ливия 100 дирхам 2009 350 руб.
Ливия 100 дирхам 2009 350 руб.
Ливия 100 дирхам 2009 350 руб.
Ливия 100 дирхам 2014 168 руб.
Ливия 100 мильемов 1965 181 руб.
Ливия 2 пиастра 1952 181 руб.
Ливия 5 дирхам 1975 83 руб.
Ливия 50 дирхам 2009 750 руб.
Ливия 50 дирхам 2009 750 руб.
Ливия 50 дирхам 2009 750 руб.
Ливия 50 дирхам 2009 750 руб.
Ливия 50 дирхам 2014 143 руб.
Набор Ливия 4 монеты 2014 647 руб.
Маврикий
Маврикий 1 цент 1949 388 руб.
Маврикий 1 цент 1955 104 руб.
Маврикий 1 цент 1987 77 руб.
Маврикий 10 рупий 1981 2 717 руб.
Маврикий 10 рупий 1997 52 руб.
Маврикий 10 рупий 2000 52 руб.
Маврикий 10 рупий 2000 52 руб.
Маврикий 10 центов 1969 91 руб.
Маврикий 10 центов 1969 91 руб.
Маврикий 10 центов 1969 91 руб.
Маврикий 10 центов 1969 91 руб.
Маврикий 2 цента 1969 77 руб.
Маврикий 2 цента 1969 91 руб.
Маврикий 20 рупий 2007 194 руб.
Маврикий 25 рупий 1982 3 105 руб.
Маврикий 5 рупий 1987 39 руб.
Маврикий 5 рупий 1991 39 руб.
Маврикий 5 рупий 1991 39 руб.
Маврикий 5 рупий 1991 39 руб.
Маврикий 5 рупий 1992 39 руб.
Мавритания
Мавритания 1 угия 1973 1 940 руб.
Мавритания 1 угия 1973 1 940 руб.
Мавритания 1 угия 1973 1 940 руб.
Мавритания 1 хумс = 1/5 угия 1973 207 руб.
Мавритания 10 угий 2017 323 руб.
Мавритания 10 угий 2018 233 руб.
Мавритания 2 угии 2018 233 руб.
Мавритания 20 угий 2017 466 руб.
Мавритания 5 угий 2017 311 руб.
Мавритания 5 угий 2018 168 руб.
Мавритания 500 угий 1984 1 294 руб.
Мавритания 500 угий 1984 1 294 руб.
Мадагаскар
Мадагаскар 1 ариари 2004 104 руб.
Мадагаскар 1 франк 1948 220 руб.
Мадагаскар 1 франк 1948 220 руб.
Мадагаскар 1 франк 1993 77 руб.
Мадагаскар 10 франков 1953 233 руб.
Мадагаскар 10 франков 1953 233 руб.
Мадагаскар 10 франков 1953 233 руб.
Мадагаскар 10 франков 1972 155 руб.
Мадагаскар 10 франков 1989 116 руб.
Мадагаскар 2 франка 1948 259 руб.
Мадагаскар 2 франка 1982 129 руб.
Мадагаскар 20 франков 1953 259 руб.
Мадагаскар 20 франков 1953 259 руб.
Мадагаскар 20 франков 1953 259 руб.
Мадагаскар 20 франков 1953 259 руб.
Мадагаскар 20 франков 1953 259 руб.
Мадагаскар 20 франков 1970 181 руб.
Мадагаскар 20 франков 1989 194 руб.
Мадагаскар 5 франков 1953 350 руб.
Мадагаскар 5 франков 1953 350 руб.
Мадагаскар 5 франков 1953 350 руб.
Мадагаскар 5 франков 1953 350 руб.
Малави
Малави 1 квача 1971 778 руб.
Малави 1 квача 1992 452 руб.
Малави 1 пенни 1967 906 руб.
Малави 1 пенни 1967 906 руб.
Малави 1 тамбала 1973 91 руб.
Малави 1 тамбала 1995 52 руб.
Малави 1 тамбала 1995 52 руб.
Малави 1 тамбала 1995 52 руб.
Малави 1 тамбала 1995 39 руб.
Малави 10 квача 2006 143 руб.
Малави 10 тамбала 1989 155 руб.
Малави 10 тамбала 1989 155 руб.
Малави 10 тамбала 1989 155 руб.
Малави 10 тамбала 1995 65 руб.
Малави 2 тамбала 1989 52 руб.
Малави 2 тамбала 1989 65 руб.
Малави 2 тамбала 1989 104 руб.
Малави 2 тамбала 1995 104 руб.
Малави 5 квача 1995 1 164 руб.
Малави 5 квача 2005 1 035 руб.
Малави 5 квача 2006 129 руб.
Малави 5 квача 2006 129 руб.
Малави 50 квача 2004 4 139 руб.
Мали
Мали 10 франков 1976 311 руб.
Мали 10 франков 1976 311 руб.
Мали 10 франков 1976 311 руб.
Мали 25 франков 1961 906 руб.
Мали 25 франков 1961 906 руб.
Мали 25 франков 1961 906 руб.
Мали 25 франков 1976 548 руб.
Мали 50 франков 1975-1977 291 руб.
Марокко
Марокко 1 дирхам 1974 91 руб.
Марокко 1 дирхам 1974 91 руб.
Марокко 1 дирхам 2002 65 руб.
Марокко 1 сантим 1987 143 руб.
Марокко 1 франк 1921-1924 220 руб.
Марокко 1/2 дирхама 2016 91 руб.
Марокко 10 дирхам 2011 347 руб.
Марокко 10 мазуна 1912 336 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 52 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 52 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 31 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 52 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 52 руб.
Марокко 10 сантимов 1974 52 руб.
Марокко 10 сантимов 2002 31 руб.
Марокко 10 сантимов 2016 52 руб.
Марокко 10 франков 1952 65 руб.
Марокко 10 франков 1952 65 руб.
Марокко 20 сантимов 2016 65 руб.
Марокко 20 франков 1952 42 руб.
Марокко 5 дирхам 1975 388 руб.
Марокко 5 дирхам 1975 518 руб.
Марокко 5 дирхам 1975 388 руб.
Марокко 5 дирхам 1980 841 руб.
Марокко 5 дирхам 1980 233 руб.
Марокко 5 дирхам 2011 173 руб.
Марокко 5 мазуна 1903 52 руб.
Марокко 5 мазуна 1912 311 руб.
Марокко 5 мазуна 1922 311 руб.
Марокко 5 сантимов 2002 39 руб.
Марокко 5 франков 1946 194 руб.
Марокко 5 франков 1946 194 руб.
Марокко 5 франков 1951 44 руб.
Мозамбик
Мозамбик 1 метикаль 1994 220 руб.
Мозамбик 1 метикаль 1994 220 руб.
Мозамбик 1 метикаль 1994 220 руб.
Мозамбик 1 сентаво 2006 23 руб.
Мозамбик 1 эскудо 1936 518 руб.
Мозамбик 10 метикалей 1994 31 руб.
Мозамбик 10 метикалей 2006 97 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1960 104 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1960 104 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1960 104 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1961 104 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1961 104 руб.
Мозамбик 10 сентаво 1961 104 руб.
Мозамбик 10 эскудо 1970 179 руб.
Мозамбик 10 эскудо 1970 179 руб.
Мозамбик 10 эскудо 1970 179 руб.
Мозамбик 100 метикалей 1994 181 руб.
Мозамбик 100 метикалей 1994 259 руб.
Мозамбик 100 метикалей 1994 259 руб.
Мозамбик 100 метикалей 1994 259 руб.
Мозамбик 100 метикалей 1994 259 руб.
Мозамбик 10000 метикалей 2003 168 руб.
Мозамбик 10000 метикалей 2003 168 руб.
Мозамбик 10000 метикалей 2003 168 руб.
Мозамбик 10000 метикалей 2003 168 руб.
Мозамбик 2 1/2 метикаля 1986 143 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1980 259 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1986 233 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1986 233 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1986 233 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1994 65 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1994 65 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1994 65 руб.
Мозамбик 20 метикалей 1994 65 руб.
Мозамбик 20 сентаво 1961 91 руб.
Мозамбик 20 сентаво 1961 91 руб.
Мозамбик 20 сентаво 1961 91 руб.
Мозамбик 20 сентаво 1961 91 руб.
Мозамбик 5 метикалей 1982 152 руб.
Мозамбик 5 метикалей 1994 220 руб.
Мозамбик 5 метикалей 1994 220 руб.
Мозамбик 5 метикалей 1994 220 руб.
Мозамбик 5 метикалей 2006 69 руб.
Мозамбик 5 сентаво 2006 26 руб.
Мозамбик 50 метикалей 1986 871 руб.
Мозамбик 50 метикалей 1994 246 руб.
Мозамбик 50 метикалей 1994 246 руб.
Мозамбик 50 метикалей 1994 246 руб.
Мозамбик 50 метикалей 1994 246 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1945 427 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1945 388 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1945 428 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1957 65 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1957 65 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1980 91 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1980 91 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1980 91 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1980 91 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1980 91 руб.
Мозамбик 50 сентаво 1982 97 руб.
Португальский Мозамбик 2 1/2 эскудо 1950 311 руб.
Португальский Мозамбик 2 1/2 эскудо 1950 311 руб.
Португальский Мозамбик 2 1/2 эскудо 1950 311 руб.
Намибия
Намибия 1 доллар 2010 77 руб.
Намибия 10 долларов 1995 1 164 руб.
Намибия 10 долларов 2010 181 руб.
Намибия 10 долларов 2010 181 руб.
Намибия 10 центов 2012 39 руб.
Намибия 5 долларов 2012 91 руб.
Намибия 5 центов 2000 31 руб.
Намибия 5 центов 2012 26 руб.
Намибия 50 центов 2010 52 руб.
Немецкая Восточная Африка
Нигер
Нигерия
Нигерия 1 кобо 1991 65 руб.
Нигерия 1 кобо 1991 65 руб.
Нигерия 1 кобо 1991 65 руб.
Нигерия 1 найра 1991 116 руб.
Нигерия 1 шиллинг 1959 116 руб.
Нигерия 1 шиллинг 1959 116 руб.
Нигерия 1 шиллинг 1959-1961 111 руб.
Нигерия 1 шиллинг 1961 116 руб.
Нигерия 1 шиллинг 1961 116 руб.
Нигерия 1/2 кобо 1973 116 руб.
Нигерия 1/2 пенни 1959 246 руб.
Нигерия 10 кобо 1991 104 руб.
Нигерия 10 кобо 1991 104 руб.
Нигерия 10 кобо 1991 104 руб.
Нигерия 2 шиллинга 1959 1 035 руб.
Нигерия 2 шиллинга 1959 1 035 руб.
Нигерия 2 шиллинга 1959 1 035 руб.
Нигерия 3 пенса 1959 77 руб.
Нигерия 50 кобо 2006 23 руб.
Нигерия 50 кобо 2006 11 руб.
Нигерия 50 кобо 2006 11 руб.
Нигерия 50 кобо 2006 11 руб.
Нигерия 50 кобо 2006 (5 штук) 78 руб.
Реюньон остров
Реюньон остров 1 франк 1964 233 руб.
Реюньон остров 1 франк 1964 233 руб.
Реюньон остров 1 франк 1964 233 руб.
Реюньон остров 2 франка 1948 350 руб.
Реюньон остров 5 франков 1955 518 руб.
Реюньон остров 5 франков 1955 518 руб.
Реюньон остров 5 франков 1955 518 руб.
Реюньон остров 5 франков 1955 518 руб.
Родезия
Родезия 2 1/2 шиллинга = 25 центов 1964 168 руб.
Родезия 2 1/2 шиллинга = 25 центов 1964 168 руб.
Родезия 2 1/2 шиллинга = 25 центов 1964 168 руб.
Родезия 2 1/2 шиллинга = 25 центов 1964 168 руб.
Родезия 2 шиллинга = 20 центов 1964 91 руб.
Родезия 2 шиллинга = 20 центов 1964 91 руб.
Родезия 3 пенса = 2 1/2 цента 1968 65 руб.
Родезия 3 пенса = 2 1/2 цента 1968 65 руб.
Родезия 3 пенса = 2 1/2 цента 1968 65 руб.
Родезия 5 центов 1976 116 руб.
Родезия 5 центов 1977 116 руб.
Родезия и Ньясаленд
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1955 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1955 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1955 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1956 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1956 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1956 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1957 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 2 шиллинга 1957 970 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1955 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1955 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1956 39 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1956 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1956 56 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1957 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1957 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1962 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1962 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1962 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1963 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1963 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1964 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1964 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1964 52 руб.
Родезия и Ньясаленд 3 пенса 1964 52 руб.
Руанда
Руанда 1 франк 1969 155 руб.
Руанда 1 франк 1969 143 руб.
Руанда 1 франк 1969 143 руб.
Руанда 1 франк 1985 31 руб.
Руанда 10 франков 1964 518 руб.
Руанда 10 франков 1985 143 руб.
Руанда 20 франков 1977 168 руб.
Руанда 20 франков 1977 1 164 руб.
Руанда 5 франков 1964 518 руб.
Руанда 5 франков 1987 116 руб.
Руанда 50 франков 2011 56 руб.
Руанда-Бурунди
Руанда-Бурунди 1 франк 1961 388 руб.
Руанда-Бурунди 1 франк 1961 388 руб.
Руанда-Бурунди 1 франк 1961 388 руб.
Руанда-Урунди
Руанда-Урунди 1 франк 1957 129 руб.
Руанда-Урунди 1 франк 1960 129 руб.
Руанда-Урунди 1 франк 1960 129 руб.
Руанда-Урунди 1 франк 1960 129 руб.
Руанда-Урунди 5 франков 1956 181 руб.
Руанда-Урунди 5 франков 1956 181 руб.
Руанда-Урунди 5 франков 1958 181 руб.
Руанда-Урунди 5 франков 1958 181 руб.
Руанда-Урунди 5 франков 1958 181 руб.
Сан-Томе и Принсипи
Набор Сан-Томе и Принсипи 5 монет 2017 1 164 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 897 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 897 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 620 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 897 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 897 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1939 897 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1962 207 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1962 207 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1962 208 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1962 207 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1962 207 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1971 388 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1971 388 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1971 388 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1 эскудо 1971 388 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1929 259 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1929 259 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1971 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 100 добра 1985 2 411 руб.
Сан-Томе и Принсипи 100 добра 1985 647 руб.
Сан-Томе и Принсипи 100 добра 1985 647 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добр 1997 152 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 125 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1993 1 294 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1996 1 552 руб.
Сан-Томе и Принсипи 1000 добра 1996 1 035 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1951 556 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1951 452 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1951 556 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1962 220 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1962 220 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 1/2 эскудо 1962 220 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2 добры 2017 362 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 добра 1977 388 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 добра 1984 1 111 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1929 323 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1929 323 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1962 143 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1962 143 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1962 143 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 сентаво 1971 180 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 эскудо 1971 452 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 эскудо 1971 452 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 эскудо 1971 452 руб.
Сан-Томе и Принсипи 20 эскудо 1971 452 руб.
Сан-Томе и Принсипи 2000 добр 1997 180 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1929 375 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1929 375 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1951 233 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1951 336 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1951 336 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 50 сентаво 1962 116 руб.
Сан-Томе и Принсипи 500 добр 1993 1 811 руб.
Сан-Томе и Принсипи 500 добр 1993 1 552 руб.
Сан-Томе и Принсипи 500 добр 1993 1 552 руб.
Сан-Томе и Принсипи 500 добр 1993 1 811 руб.
Сан-Томе и Принсипи 500 добр 1997 139 руб.
Свазиленд
Свазиленд 1 лилангени 1975 452 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1975 452 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1975 452 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1979 452 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1981 388 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1981 518 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1981 388 руб.
Свазиленд 1 лилангени 1981 388 руб.
Свазиленд 1 лилангени 2011 129 руб.
Свазиленд 1 лилангени 2011 129 руб.
Свазиленд 1 лилангени 2015 91 руб.
Свазиленд 1 цент 1975 52 руб.
Свазиленд 1 цент 1986 65 руб.
Свазиленд 10 центов 1986 39 руб.
Свазиленд 10 центов 1986 39 руб.
Свазиленд 10 центов 1986 52 руб.
Свазиленд 10 центов 1986 39 руб.
Свазиленд 10 центов 1992 65 руб.
Свазиленд 10 центов 2015 39 руб.
Свазиленд 2 цента 1975 116 руб.
Свазиленд 2 цента 1975 116 руб.
Свазиленд 2 цента 1975 65 руб.
Свазиленд 2 цента 1975 116 руб.
Свазиленд 2 цента 1982 91 руб.
Свазиленд 2 цента 1982 91 руб.
Свазиленд 2 цента 1982 91 руб.
Свазиленд 2 эмалангени 1981 906 руб.
Свазиленд 2 эмалангени 1981 906 руб.
Свазиленд 2 эмалангени 1981 906 руб.
Свазиленд 2 эмалангени 2015 116 руб.
Свазиленд 5 эмалангени 2008 250 руб.
Свазиленд 5 эмалангени 2015 181 руб.
Свазиленд 5 эмалангени 2018 246 руб.
Свазиленд 50 центов 2015 77 руб.
Святой Елены остров
Остров Святой Елены и Вознесения 10 пенсов 1984 220 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 10 пенсов 2006 194 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 2 пенса 1984 129 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 20 пенсов 2006 220 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 20 пенсов 2006 220 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 20 пенсов 2006 220 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 5 пенсов 1984 104 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 5 пенсов 1984 104 руб.
Остров Святой Елены и Вознесения 5 пенсов 1984 104 руб.